Ortak açıklama! ‘Elektrik ve doğal gaza yüzde 1 olsun’

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan ‘yeni vergi' taslağında tartışmalar kızıştı. İşçi temsilcisi üç konfederasyon yaptıkları bir ortak açıklamayla taleplerini ve itirazlarını dile getirdi. Gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmesi istenen açıklamada, "Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV %1'e düşürülmeli" denildi.

Ortak açıklama! ‘Elektrik ve doğal gaza yüzde 1 olsun’
14 Kasım 2019, Perşembe günü, saat 09:00 'de eklendi.
Üç hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinden yapılan tartışmalar iyice kızıştı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeli bekleyen ve 45 maddeden oluşan teklifin detayları üzerinden tartışmalarda işçi sendikalarıyla, işveren sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarında eleştiriler kadar talep ve öneriler de dikkat çekiyor.

Asgari ücret geliri vergi dışı bırakılsın
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostan ile görüşmesinin ardından dün de Hak-İş, Türk-İş ve DİSK yaptıkları ortak bir açıklamayla taleplerini dile getirdi. "Vergide adalet sağlansın” sloganıyla düzenlenen imza kampanyası kapsamında 81 ilde toplanan imzaları Bostancı'ya teslim eden Türk-İş Başkanı Atalay, basına kapalı gerçekleştirilen kabule ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalay, "TBMM'den beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil şekilde yansımasıdır. Bu vergi düzeni devam ettiği müddetçe bizim sözleşme yapmamıza, zam almamıza gerek kalmıyor” dedi.

Gelir vergisi tarife basamakları güncellenmeli"
Ücretli çalışanların net ücretinin, enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesi ve artan vergi oranından dolayı azaldığını ifade eden Atalay, "Mevcut vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasa'nın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. Ücretli çalışanların beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle öncelikle gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. İdeal bir vergi sistemi, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur” diye konuştu.

600 vekilimize vergiyle ilgili sıkıntımızı anlattık"
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak toplandıklarını anlatan Atalay, "Meclisteki grup başkanvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'na bu meseleyle ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunduk. Hemen akabinde 81 ilde vergiyle ilgili bir imza kampanyası başlattık. Akabinde 600 vekilimize de vergiyle ilgili sıkıntımızı anlatan 2,5 sayfalık bir metin yolladık.”

Üç sendikadan ortak açıklama
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun dün düzenlediği ortak basın toplantısında yapılan ortak açıklamasında da vergi sisteminin adil bir yapıya kavuşturulması talebi yinelendi. Çalışanların net ücretinin enflasyon ve artan vergi oranı nedeniyle her geçen gün azaldığını belirtilen açıklamada, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının acil olarak çalışanlar lehine güncellenmesi talebinde bulunuldu.

Ücretliler lehine ayrım ilkesi lazım
TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu teklifte, ücretliler lehine olan 'ayırım ilkesi' yaklaşımı yine gözetilmiyor. Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir” denildi.

Çalışan kesimin talepleri neler?
* Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf tutulmalı.

* Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalı.

* Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmeli.

* Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden yüzde 25'lik götürü gider indirimi yapılmalı.

* İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmeli.

* Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1'e düşürülmeli.

* Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalı.

TÜSİAD'IN öncelikli itirazı dijital vergiye
Patronlar Kulübü TÜSİAD da taslağa ilişkin bir dizi itirazda bulundu. Taslağın kamuoyuna yansımasının ardından iki defa yazılı açıklama yapan TÜSİAD'ın öncelikli itirazı dijital vergi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi konularında. Taslağın toplum kesimleriyle istişare edilmeden hazırlandığı imasında bulunan dernek açıklamasında, "Teklifi tüm toplum kesimleri için yeniden değerlendirilmeye muhtaç düzenlemelere sahiptir. Kanun teklifi bir yandan vergi sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler içerirken diğer yandan toplumun tüm kesimleri üzerine yük getiren ve ilan edilen ekonomik hedefler ile çelişen düzenlemelere de sahiptir. Dijital hizmet vergisi sektördeki yatırım ortamını olumsuz etkileyecektir. Mevcut gelir vergisi tarifesi daha adil olarak yeninden tasarlanmalıdır. Yeni konaklama ve değerli konut vergileri tekrar gözden geçirilmelidir” denildi.

7 madde ile vergide neler değişiyor?
* Gelir vergisi tarifesi 4 dilimden 7 dilime çıkarılıyor. Mevcut ilk 4 dilim aynen korunacak, 500 bin liraya kadar olan gelirlerde vergi oranı değişmeyecek. 750 bin liraya kadar olan gelirlerde 500 bin liralık kısım için 163 bin lira vergi alınacak, kalan 250 bin liraya %39 vergi uygulanacak. Bir milyon liraya kadar olan gelirlerde vergi oranı %43, bir milyon liranın üstündeki gelirlerde ise %45 olacak.

* Yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi 2020'de %20, 2021'de %18 olacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, misafirhane, kamping gibi tesislerden konaklama vergisi alınacak. Bu oran 2020'de %1, 2021'de ise %2 olacak.

* Sporcuların gelirlerinden alınan vergi artırılacak. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisinin oranı %15'ten %20'ye çıkarılacak. En üst altı liglerdeki sporculara% 10, diğer liglerdekilere %5 vergi uygulanacak. Spor hakemlerinin aldığı ücretler, istisna kapsamından çıkarılacak, hakemlerin ücretlerinden vergi alınacak.

* Değeri 5 milyon lira ve üzerindeki konutlardan her yıl %1 oranında ek konut vergisi alınacak.

* Araç kiralamada vergiden düşülen kısma limit gelecek. Limit binek araçlar için aylık kira bedelinin 4 bin liralık kısmı için olacak.

* Dövizden sağlanan faize 20 puana kadar ek vergi uygulanabilecek.

* Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak. Türkiye'de hasılatı 20 milyon liradan az veya dünya genelinde hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.

 
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ