Miryokefalon Zaferi’nin 845. yıldönümü

Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma umudunu tamamen yok eden Miryokefalon Savaşı, 1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Savaşta Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos ağır kayıplar vermiştir. İşte, Miryokefalon Savaşı tarihi, özeti, önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında tüm bilgiler.

Miryokefalon Zaferi’nin 845. yıldönümü
17 Eylül 2021, Cuma günü, saat 11:48 'de eklendi.
Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Miryokefalon Savaşı Tarihi
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Miryokefalon Ovası'nda Anadolu Selçuklu ile Bizans arasında gerçekleşmiştir. Türkçe adlandırması, "Düzbel Savaşı" olarak kayıtlara geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferi ile sona ermiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından askeri dengenin korunduğu ve Anadolu'da Türk hâkimiyetinin kesin olarak kabul edildiği savaştır.
Miryokefalon Savaşı'nın Özeti
Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan Anadolu'da rakipsiz bir güç hâline gelmişti. Bu durum imparator Manuel'i rahatsız etti. 1176'da Manuel; Fransız, Alman, İngiliz, Sırp, Macar, Gürcü, Kıpçak ve Peçenekler'in yer aldığı büyük bir ordu ile Anadolu'ya geçti. Güneye doğru inerek Balıkesir, Alaşehir, Laodikeia (Denizli) üzerinden Miryokefalon Kalesi'ne doğru ilerlemiştir.

Anadolu Selçuklu kuvvetleri, çok büyük gruplar hâlinde yolları tutuyor ve Bizans kuvvetlerine baskınlar düzenliyordu. Çıkan hastalıklar nedeniyle de pek çok Bizans askeri öldü. II. Kılıçarslan imparatora barış tekliflerinde bulundu. Fakat Manuel savaşmakta ısrar etmiştir.

Manuel ile bir anlaşmaya varılamayacağını düşünen ll. Kılıçarslan ordusunu Miryokefalon Kalesi'nin yakınlarındaki Beyşehir ilçesine yakın alanda bulunduğu tahmin edilen Bağırsak Boğazına Tzibritze Geçidi'nin en dar yerine yerleştirmiştir. Geçide giren Bizans ordusu, yamaçlarda mevzilenmiş Türklerin ani saldırısı ile karşılaştı. Türk birlikleri geçidi kapattığından dolayı çıkış yolu bulamayan Bizans ordusu paniğe kapıldı. Savaşa katılan Manuel, muhafız kuvvetlerinin desteği sayesinde geriye doğru kaçarak kurtulabildi.

Devam eden saldırılar sonucunda Bizans ordusu tamamen imha edilmiştir. 17 Eylül 1176 tarihi Miryokefalon Zaferi olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. 

İmparator Manuel savaş bölgesinden gizlice kaçmak istemiş fakat bir nöbetçinin kendisini hainlikle suçlamasının ardından bu fikrinden vazgeçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti, bu savaştan bol miktarda ganimet ve de sayısız miktarda esir ele geçirmiştir.

Manuel, Sultan Kılıç Arslan'a bir barış teklifinde bulunmuştur. ll. Kılıçarslan Sublaion ile Dorylaion kalelerinin yıkılması ve de 100.000 altın göndermesi şartıyla imparatorun teklifini kabul etmiştir. Kaynaklardan alınan bilgilere göre Bizans'ın savaş sonu tazminatı ödemeyi kabul ettiği de anlaşılmaktadır. 

Miryokefalon Savaşı'nın Önemi
Bizans imparatoru, Miryokefalon Savaşı'nda Sultan ll. Kılıçarslan'ın büyük stratejisi sayesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı çok ağır kayıplar verdi. Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidinin tamamen yok olduğu savaştır. Tarihe, Anadolu'nun kapısının Türklere ardına kadar açıldığı savaş olarak geçmiştir. Avrupalı tarihçiler savaşın ardından Anadolu'ya Türkiye demeye başlamıştır.

Miryokefalan Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları
Miryokefalon Savaşı'nın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- ll. Kılıçarslan'ın Anadolu'da siyasal birliği sağlaması ve iyice güçlenmesi.

- Türkmenlerin Bizans topraklarına sürekli saldırılarda bulunması.

- Bizans'ın Türkiye Selçuklularından Danişmentlilere ait olan bazı kaleleri ve de şehirleri istemesi.

- Bizans'ın eski gücüne kavuşmak istemesi.

- Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarmaya çalışması ve Anadolu'ya hükmetmek istemesi.

Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları ise şu şekilde açıklanabilir:
- Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı ve de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu kesin olarak anlaşılmıştır.

- Savaş, Bizans İmparatorluğu'nun son saldırısı ve Türklerin son savunmasıdır. Miryokefalon Savaşı'ndan sonra Türkler taarruza, Bizans ise savunmaya geçmiştir.

- Miryokefalon zaferi sayesinde Türk-İslam dünyası üzerinde görülen Bizans baskısı da sona ermiştir.

- Haçlı seferleri sayesinde Bizans'ın eline geçmiş olan Anadolu'daki siyasi üstünlük tekrar ve mütemadiyen Selçukluların eline geçmiştir.

- İmparatorun çağrısı neticesinde 3. Haçlı Seferleri yapılmıştır. Miryokefalon Savaşı bir nevi 3. Haçlı Seferleri'nin yapılmasına zemin oluşturmuştur.

- Kesin bir Türk yurdu olan Anadolu'da yeni siyasal birlik kurulmaya başlanmıştır.
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ