Şirket Kurmadan Önce İşletmeniz İçin En Doğru Şirket Türünü Belirlemelisiniz

Şirket Kurmadan Önce İşletmeniz İçin En Doğru Şirket Türünü Belirlemelisiniz

Şirket Kurmadan Önce İşletmeniz İçin En Doğru Şirket Türünü Belirlemelisiniz
19 Mayıs 2021, Çarşamba günü, saat 06:00 'de eklendi.

 

 

Ticari hayatta aktif rol almak isteyen kişiler genelde tercihlerini şahıs şirketi kurmak yönünde kullansalar da açılacak olan iş yerinin türü ve büyüklüğü göz önünde bulundurulmalı, hangi şirket türünün ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlayacağı değerlendirilip bu doğrultuda karar verilmelidir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

 

Şahıs şirketi kurmak diğer şirket türlerine göre oldukça hızlı ilerleyen bir süreçtir. Daha az evrak ihtiyacı olup evrakların eksiksiz bir şekilde tesliminin ardından genelde iki gün içerisinde şahıs şirketi açılışı tamamlanır. Şahıs şirketlerinde tüm yetkiler şirket kurucusunda ya da ortaklarda bulunduğu için karar verilmesi gereken süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanır. Ayrıca mali müşavir ve muhasebe ücretleri diğer şirket türlerine oranla şahıs şirketlerinde daha düşük olur. Kuruluş masrafları için de aynı durum geçerlidir.

 

Şahıs şirketleri kademeli bir vergi sistemine tabidir. Özellikle kuruluş aşamasında yüksek gelir elde edilmesi söz konusu olmayan bir sektörde şirket kuruluşu yapılıyorsa şahıs şirketi kurmak en doğru seçim olacaktır. İlerleyen süreçlerle birlikte şirket hacmi büyüyüp gelir artıyor buna bağlı olarak da ödenmesi gereken vergiler yükseliyorsa şirket türünün değiştirilmesi olasılığı gündeme gelebilir.

 

Yeni bir sektöre adım atan ve şirketinin başarılı olup olamayacağı konusunda endişeleri olan kişiler de şahıs şirketi kurmayı tercih edebilirler. Çünkü kısa bir sürede kurulabilen şahıs şirketlerinin kapanışı da bir gün içerisinde yapılabilir. Bu süreç sermaye şirketlerinde bazı durumlarda bir yıla kadar uzayabilmektedir. Herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan girişimciler aynı zamanda kendi şahıs şirketlerini kurabilme imkanına sahiptir. Bu durumda ek bir BAĞ-KUR primi ödenmesine de gerek duyulmaz. Ayrıca şahıs şirketleri farklı alanlarda birden fazla iş yapabildikleri gibi faaliyet alanlarının tek bir dilekçe ile değiştirilebilmesi gibi bir kolaylığa da sahiptirler.

 

Şahıs şirketleri tek kişiyle kurulabildiği gibi az sayıda ortakla da kurulabilir ve ortakların tümü gerçek kişilerdir. Eğer ortakların biri herhangi bir nedenle ortaklıktan ayrılmak isterse bunun için diğer ortakların onayını alması gerekir. Ortakların tümünün şirketin borçlarından sorumlu olması işlerin planlanan şekilde gitmediği durumlarda şirketin varlığının tehlikeye girmemesi ve güvence altına alınması açısından çok önemlidir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 

Diğer şirket türlerinde gelir vergisi %20 olarak uygulanırken şahıs şirketinde kademeli vergi kapsamında gelir arttıkça vergisi de artar. Yüksek gelir elde eden şahıs şirketlerinde bu oran %40'lara kadar çıkabilir. Diğer bir deyişle şahıs şirketlerinde geçerli olan kademeli vergi sistemi gelirin düşük olduğu durumlarda avantajken gelirin artması ile birlikte bir dezavantaj halini alabilir.

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

 

Şahıs şirketlerin ödeme yükümlülüğü bulunan vergilerden ilki damga vergisidir. Vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunan işlemler için muhtasar beyanname veren şahıs şirketlerinin farklı konular için farklı oranlarda söz konusu olan kesintileri için aylık ya da üç aylık dönemler halinde beyanda bulunma ve vergi ödeme yükümlülükleri vardır. İş verenlerin çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında kesilen gelir vergisi, aylık kira ödemeleri üzerinden %20 oranındaki kesinti, serbest meslek hizmeti sunan muhasebeci ve avukat gibi meslek gruplarına ödedikleri ücretler üzerinden yapılan %20'lik kesinti bunlar arasında sayılabilir.

 

Şahıs şirketleri her yılın Mart ayına kadar, bir önceki yılın karlarını ve zararlarını yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile sunarlar. Gelir vergisi artan oranlı diline göre %15-%35 aralığında gerçekleşir.

Yazılım Şirketi Nasıl Kurulur?

 

Yazılım şirketi kurmak ve bu sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimciler şirket kurma aşamasında herhangi bir şirket türünü seçebilirler. Şahıs şirketi tercih edilebileceği gibi sermaye şirketi de kurulabilmekte olup açılacak olan işletmenin özelliklerine ve beklenen hacmine göre şirket türü kararlaştırılması önerilir.

 

Yıllık net karının 30.000 TL altında gerçekleşmesi beklenen yazılım şirketleri şahıs şirketi türünde kurulduğunda daha avantajlı olabilir. Eğer yıllık net kar beklentisi 30.000 TL üzerindeyse şahıs şirketi kurmak avantajdansa bir dezavantaj haline gelebilir. Çünkü kademeli vergi oranı uygulaması gelir arttıkça daha fazla vergi ödenmesini gerektirir. Ve bu şirket türü işletme için bir kazanç kaynağı olmaktan uzaklaşır.

 

Açılacak olan şirket türüne karar verildikten sonra ibraz edilmesi gereken evraklar temin edilir ya da hazırlanır. Seçilen şirket türüne göre kuruluş en geç bir hafta içerisinde tamamlanır. Bu süre şahıs şirketlerinde daha kısadır. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından yazılım şirketleri ürün ve hizmetleri karşılığında fatura kesecek hale gelirler.

 

İzmir SMMM diğer bir deyişle İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak da isimlendirilen kuruluş, İzmir genelinde sunulan mali müşavir hizmetleri için uyulacak kriterlerin belirlenmesinde önemli bir role sahip bulunmaktadır. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın uygulamaları kapsamında sektörde verilen hizmetler ile bu hizmetlerin ücretleri konusunda da bir standardizasyon sağlanması mümkün hale gelmektedir.


 

Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ