Reklam
Yeni Konya Gazetesi - Günlük tarafsız siyasi gazete
Fatih KÜT
Fatih KÜT
fatihkut@yenikonya.com.tr

Arzın Kalbine Yolculuk

24 Şubat 2018, C.tesi günü eklendi. Font boyutu:

Geçtiğimiz iki hafta boyunca Mekke ve Medine'deydik. Konyamızın 25 yıllık öncü turizm firması olan Rıza Turizm rehberliğinde Mekke ve Medine'yi kapsamlı bir şekilde ziyaret ettik. Öncelikle rıza turizm yönetim kurulu başkanı Yusuf ulu hocama, genel müdür Mustafa ulu bey'e, yönetim kurulu üyesi Muhammed ulu bey'e, isimlerini sayamayacağım değerli görevli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Mekke'den ve Kâbe'den söz etmek istiyorum. Rabbimiz âli İmran suresinde şöyle buyuruyor: ‘' Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir.''(âli imran96–97)Bu ayet Kâbe'nin, mâbed olarak yeryüzünde yapılmış ilk bina olduğunu ve tarih boyunca saygınlığını koruduğunu ifade ettiği gibi önceki ayette geçen "Hanîf olan İbrahim'in dinine uyunuz” emrinin de gerekçesini açıklar mahiyettedir. Çünkü bu bina insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan dinin (hanîf olan İbrahim'in dini) sembolüdür.  "Mekke'deki ev”den maksat Kâbe'dir. Bu ve başka birçok âyette Kâbe hakkında "ev” anlamına gelen beyt kelimesi kullanıldığından bu yapı Beytullah diye de anılır ki Türkçede "Allah'ın evi” anlamına gelmektedir  Bekke, Mekke'nin bir diğer telaffuz şekli olup merkezinde Müslümanların kıblesi olan Kâbe'nin yer aldığı kutsal şehrin özel isimlerinden biridir. Bir görüşe göre de Mekke, şehrin adı, Bekke ise Mescid-i Harâm'ın inşa edildiği yerin adıdır. Hac ve umre zamanında insanlar burada Kâbe'yi tavaf ederken kalabalıklar meydana getirdikleri için "izdiham meydana gelen yer” anlamında buraya Bekke denilmiştir. Bekke, aynı zamanda "büyüklük taslayan kimselerin kahrolduğu ve boyun eğdiği yer” anlamına da gelmektedir. İbn Âşûr, Bekke'nin Keldânîce'de "belde” anlamına geldiği, Hz. İbrahim'in eşi ve oğlu İsmâil'i yerleştirmiş olduğu vadinin belde haline gelmesi için oraya bu ismi verdiği kanaatindedir. Mekke, Arap yarımadasının Hicaz bölgesinde Kızıldeniz sahilindeki Cidde Limanı'na 60, güneyindeki Tâif şehrine 90, kuzeyindeki Medîne-i Münevvere'ye 420 km. uzaklıkta bulunan bir mevkide yer almakta olup deniz seviyesinden yaklaşık 300 m. yükseklikte bir yerleşim merkezidir . Yüce Allah Mekke'yi dünyanın en kutsal şehri kılmıştır. Mekke şehrinin yer aldığı bölge her şeyden önce "mukaddes, saygınlığı korunan ve içinde kan dökmekten sakınılan yer” anlamına gelen Harem adıyla anılmaktadır. Suriye ile Yemen arasında uzanan kervan yolunun ortasında bulunan Mekke, kuzeyde Filistin, Suriye ve Irak; güneyde Yemen ve Habeşistan gibi bölgeler arasında yer alması sebebiyle tarihte büyük bir önem kazanmış ve küçümsenemeyecek bir ticarî şöhrete sahip olmuştur. Müslümanların kıblesi olan Kâbe'nin ve zemzem suyunun burada bulunması, Hz. Peygamber'in burada doğup büyümüş olması, ilk vahyin buradaki Hira/Nur dağında gelmeye başlaması ve Hz. Peygamber'in Hz. Ebû Bekir'le birlikte hicret ederken sığınmış oldukları Sevr mağarasının Mekke civarında bulunması bu şehrin önemini ve kutsiyetini arttırıcı unsurlardır. Kâbe'nin "âlemler için bir hidayet kaynağı” olarak söylenmesinden maksat, buranın Allah'ın birliği (tevhid) inancına dayanan ilâhî dinin ilkelerini yansıtıcı özelliklere sahip olmasıdır. Nitekim bütün Müslümanların kıblesi olması sebebiyle her gün beş vakit namazda dünyanın her tarafından Müslümanların buraya yönelmeleri, İslâm'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin burası ziyaret (tavaf) edilerek yerine getirilmesi, yılın her mevsiminde yapılan umre ziyaretinin burada gerçekleşmesi, hac ve umre ziyaretlerinde Allah'ın varlık ve birliğinin, ortaksız, benzersiz ve noksan sıfatlardan uzak olduğunun vurgulanması ve kemal sıfatlarıyla anılması, beytin tevhid ve hidayet sembolü olduğunu açıkça göstermektedir. bu nedenle Kabe ve Mekke bizim için çok önemlidir. Mekke'de bulunmak Kâbe'nin yanı başında olmak bizim için değerli bir zaman dilimidir. inşallah gelecek yazımızda bu manevi bereketi ve güzellikleri yazmaya devam edeceğim. Allaha emanet olun.

Bu yazı 476 kez okundu.
Yorumlar

Yazarın tüm yazılarını görmek için tıklayınız!

KÖŞE YAZARLARI
SON DAKİKA HABERLERİ