Fatih KUT
Fatih KUT
fatihkut@yenikonya.com.tr

Gerçek Müslüman Modeli Nasıl Olmalıdır

21 Eylül 2019, C.tesi günü eklendi.

"Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü'minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.''( Enfal-2,3,4)

 

İslâm dininin temel iki kaynağı olan Kur'an ve onun hayata uygulanmış şekli olan sünnet ideal bir mümin tipi çizer ve muhataplarına böyle bir şahsiyet kazanmalarını sağlayacak bir dizi ilke ve davranış önerir. Zaten Kur'an'ı bizlere ulaştıran Allah Resulü'nün hayatı da Kur'an'da öngörülen model insanın ta kendisidir. Hz. Ayşe validemizin ifadesi ile "Onun ahlâkı, Kur'an ahlâkıdır.” O halde Kur'an ve Sünnete muhatap olan her mümin, "Yüce Allah benim nasıl bir insan ve Müslüman olmamı istiyor?” sorusuna cevap arayarak Kur'an ve Sünnetten aşağıda yer verebildiğimiz ve yer veremediğimiz prensipleri öğrenir ve hayatına tatbik ederse, o zaman İslâm'ın öngördüğü bir insan ve kâmil bir mümin olur. Öncelikle Kur'an'da Öngörülen İnsan/Müslüman Modeli'ni inceleyelim.

1. Allah'a ortak/şirk koşmaz.

2. Anne ve babasına iyilik eder. Allah'a ortak koşmaya zorlamaları dışında anne-babasına itaat eder.

3. Allah'a gönülden saygı duyarak huşû ile namazını dosdoğru kılar, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirir ve bu uğurda başına gelenlere sabreder.

4. Yersiz bir gurura kapılarak insanlara üstünlük taslamaz ve yeryüzünde böbürlenerek yürümez

5. Davranışlarında dengeli ve ölçülü olur.

6. Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirir.

7. Sürekli arınma çabası içinde olup zekatını verir.

8. İffetini korur, mahrem yerlerini haramdan sakınır, zina yapmaz, içki içmez, yuşturucu maddeleri kullanmaz, kumar oynamaz.

9. Emanete riayet eder, sözleşmelerine sadakat gösterir.

10. Allah'ın dokunulmaz ve haram kıldığı bir cana haksızca kıymaz.

11. Yetim malı yemez.

12. Ölçü ve tartıda adil davranır, haksızlık yapmaz.

13. Bilmediği şeyin peşine düşmez, bilmediği konuda fikir beyan etmez.

14. Kimseyle alay etmez, Müslüman kardeşlerinde kusur aramaz, onlara kötü lakap takmaz.

15. Zandan/spekülasyon yapmaktan sakınır, tecessüs edip insanların gizli hallerini araştırmaz.

16. Bir başkasının gıybetini yaparak arkasından çekiştirmez.

17. Doğru sözlüdür.

18. Yapmayacağı şeyi söylemez.

19. Bollukta da darlıkta da sadaka verir, öfkesine hakim olur, insanların kusurlarını bağışlar.

20. Hatalı tutum ve davranışlarında ya da günahlarında ısrar etmez, tekrarlamaz ve onlara yürekten tevbe-istiğfar eder.

21. Adildir, hakkı ve adaleti ayakta tutar. Kin beslemez, düşmanına bile adil davranır. Kendisinin ve yakınlarının aleyhinde bile olsa adaletle şahitlik eder.

22. Kötülüklere karşı en güzel bir tarzda mücadele eder; kötülükleri iyilikle savar; insanları güzel öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet eder

23. Yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara zekat ve sadakayı sevdiği mallardan verir; ama gereksiz yere de saçıp savurmaz.

24. Hayır işlerinde, iyilik ve takva üzere yardımlaşır, düşmanlık üzere yarış ve dayanışma içinde olmazlar.

25. İşlerini istişare üzere yaparlar

26. Harcadıklarında ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında dengeli olur.

27. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranmazlar.

28. Yala yere şahitlik etmezler, boş söz ile karşılaştıkları zaman oradan vakar ile geçip giderler.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ