Fatih KUT
Fatih KUT
fatihkut@yenikonya.com.tr

MÜSLÜMAN AHLAKI: ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMAK

19 Ocak 2021, Salı günü eklendi.

Dil İşlenebilecek sözlü iyiliklerin de kötülüklerin de aracıdır. Fiili iyiliklerde ve kötülüklerde en çok aracı olarak kullanılan uzuvlar ise, el ile cinsel organlardır. Kur'ân-ı kerim'de ve Hadis-i şeriflerde kişinin uzuvlarıyla işleyebilecekleri kötülükleri yasaklayan pek çok hükümler bulunmaktadır. Dil ile işlenecek kötülüklerden, yalan, dedikodu, gıybet, kovuculuk, iftira, alay, hakaret gibi pek çok günah ayet ve hadislerde yasaklanmıştır. Aynı şekilde adam öldürme, haksız kazanç, başkasının malına haksız yere el uzatma, yok edici faaliyetler gibi elin eylemleriyle temsil edilen günahlar da dinimizin iki temel kaynağında yasak edilmiştir. İffetin muhafazası ise Kur'an ve Sünnette özenle üzerinde durulan hususlardır. Kur'an ve Sünnetin kişinin her yönüyle güzel ahlâk sahibi olmasını emir ve tavsiye eden prensipleri, halkın kolayca anlayabilmesi için, tasavvuf geleneğinde ‘Eline, beline, diline sahip olma' ifadesiyle formüle edilmiştir. Eline sahip olma' ifadesi, Müslümana, başkasının hakkına el uzatmama, haram kazançtan sakınma ve daima helal kazanç sahibi olma ve eliyle başkalarına zarar vermeme sorumluluğunu; ‘beline sahip olma' ifadesi, başkasının ırz ve namusuna göz dikmeme, şehvetini asla helalinin dışında bir alanda kullanmama ve iffet sahibi olma sorumluluğunu; ‘diline sahip olma' ifadesi ise, gıybet, kovuculuk, yalan, dedikodu, alay gibi dil ile işlenebilecek kötülüklerden sakınma sorumluluğunu anlatmaktadır.

Bu temel sorumluluklar Kur'an ve Sünnette üzerinde çokça durulan hususlardır. Kişinin iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olabilmesi için bu temel ahlâkî niteliklere sahip olması gerekir.bu konu ile ilgili Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor:"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur” (İsra ,32-36)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Zandan sakınınız. Çünkü zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman müslümanın kardeşidir: Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz, küçük görmez. (Göğsüne işâret ederek) Takvâ buradadır, takvâ buradadır!”"Kişiye, müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, namusu ve malı müslümana haramdır. ”"Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalblerinize kıymet verir. " (Müslim, Birr, 30)Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Allah'a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun. " Buhârî, Edeb 31, 85,Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:– Ey Allah'ın Resûlü! Hangi müslüman en üstündür? diye sordum. – "Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse" cevabını verdi.( Buhârî, Îmân 4, 5)Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm. "(Buhârî, Rikak 23) Ayet ve hadislere baktığımızda gerçek mümin olmanın vasıfları bellidir. Günümüzde Müslümanlarda bilgi problemi yoktur. İslam'ı hayatına aktarma problemi vardır. Onun için İslam'ı ne zaman hayatımıza aktarırsak o zaman mutlu ve huzurlu bir toplum haline geliriz vesselam.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ