Yeni Konya Gazetesi - Günlük tarafsız siyasi gazete
Habib Görün
Habib Görün
habibgorun@gmail.com

İsra Ve Miraç Mucizesi

02 Nisan 2019, Salı günü eklendi. Font boyutu:

İsra :Gece yürüryüşü, gece yolculuğu.

Miraç: Yükseğe çıkmak, Peygamberimizin (SAV)' in yeryüzünden ulvi makamlara yükselmesi

İsra ve miraç Mekke döneminin 11. yılı Recep ayının 27. gecesi ,yaklaşık hicretten 1.5 yıl önce geceleyin gerçekleşen bir mucizedir.(1)

Peygamber efendimiz (SAV)in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa' geceleyin yaptığı yolculuk Kur'an'la sabittir. Bunu bilerek inkar eden küfre düşer. Bu olayı Allah (CC) Kuran -ı Kerim de şöyle beyan eder:

Kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için Kulu Muhammedi geceleyin Mescid-i Haramdan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid- i Aksa'ya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. O her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla görendir.(2)

Miraç gecesi Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'nın Hatim' denilen kısmında bulunduğu sırada Hz. Cebrail (AS) gelip göğsünü yardı , Kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içine hikmet koyup eski haline getirdi. Sonra Burak ismindeki binek getirildi ve Efendimiz ona bindirildi ve Cerail (AS) ile beraber Mescid-i Aksa'ya geldiler. Orada bütün peygamberlerin toplanmış olduğunu gördü. Peygamberimiz onlara imam olup iki rekat namaz kıldırdı. (3)

SEMALARA YÜKSELMESİ VE PEYGAMBERLERLE GÖRÜŞMESİ

Beyt-ül Makdis'ten yüksek makamlara çıkmak için mi'raç merdiveni kuruldu. Peygamberimiz (SAV) bu ilahi asansöre binerek Cebrail (AS) ile beraber yükseldiler .Birinci kat semaya , dünya semasına vardılar. Hz. Cebrail gök kapısını çaldı:

‘'Kim o''? denildi

‘'Cebrail'im''

‘'Yanında ki kim ?'' diye soruldu. ‘'Muhammed'' dedi.

Bunun üzerine ‘'Ona gelsin diye haber gönderildi mi?'' denildi.

Cebrail (AS) :'' Evet gönderildi'' dedi. Bundan sonra gök kapısı açıldı, dünya semasının üstüne çıktılar.

Peygamberimiz (SAV) burada oturan birini gördü. Onunla selamlaştılar. Peygamber efendimiz'e:''Hoş geldin ,safa geldin salih peygamber , salih oğul'' dedi.

Peygamberimiz , Cebrail (AS) : ‘'Bu kim ‘' diye sordu.

Hz: Cebrail:

Bu senin baban Adem ‘dir.Şu sağındaki, solundaki karaltılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlik; solundakiler cehennemlik olanlardır. Sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar ‘'( 4) cevabını verdi.

Daha sonra Peygamber Efendimiz (SAV) berberinde Cibril (AS) olmak üzere ikinci , üçüncü….kat semaya yükseldiler. Her kat semada ayrı ayrı peygamberler le görüşüp selamlaştılar. Yedinci kat semada Hz. İbrahim (AS) ile karşılaşıp selamlaştılar. Burada Beyt-ül mamur bulunmaktadır.Her gün buraya yetmiş bin melek ziyaret için girerler , bir daha geri dönmezler. Peygamberimiz (SAV) Cebrail'in refakatında Beyt-ül Mamura girmiş ve o muhteşem mekanı ziyaret etmiştir. (5)

 

SİDRE-İ MÜNTEHA

Cebrail (AS) yedinci kat semadan sonra Peygamberimiz (SAV) i alıp daha yükseklere ,' Sidre-i Münteha ‘ya çıkardı. ‘'İşte burası Sidre-i Müntehadır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olsam yanarım. ‘'dedi. Peygamberimiz (SAV) burada Cebrail (AS) asli şekli ve suretinde gördü.O'nunla sohbet ederken mahiyetini bilmediğimiz Refref denilen bir vasıta geldi Allah Rasülü (SAV) i aldı ve götürdü. Mevlid'in müellifi Süleyman Çelebi bu olayı şu mısralarla anlatır:

Söyleşirken Cebrail ile kelam,

Geldi Refref önüne verdi selam.

Aldı ol şah-ı cihanı ol zaman

Sidre'den gitti ve götürdü heman.

Rasül-ü Ekrem (SAV) daha sonra yanında Cebrail olmadığı halde ‘imkan ve vucub ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makama vardı. Bu husus Kur'a-ı Kerim'in Necm Suresinde şöyle beyan ediliyor: ‘'Sonra yaklaştıkça yaklaştı .Öyle ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahy etti . (6) Bundan sonra mekandan münezzeh olan Zat-ı Zülcelalin sohbeti ve cemaliyle müşeref oldu. Ayrıca Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde İslam alimlarinin beyanına göre ‘erkan-ı imaniyenin hakikatlarını göz ile gördü, melaikeyi ,cenneti ,cehennemi ve ahireti müşahede etti'

MİRAÇ'TA VERİLEN ÜÇ HEDİYE

  1. Beş vakit namaz
  2. Bakara suresini son iki ayet-i celilesi.
  3. Şirk koşmadan ölen ümmetlerinin Cennet'e gireceklerine dair vaad-i İlahi.

 

Cenab- Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olan Peygamber Efendimiz(SAV) aynı gece Hane -i Saadetine geldi. O gece gördüklerini Kureyş'e anlatmak için, sabahleyın Mescid-i Haram'a gitti. Ebu Cehil ile karşılaştı. Ebu Cehil ‘Yeni bir haber var mı? ‘'diye sordu. Peygamberimiz de ‘Evet var ‘' dedi Ebu Cehil ‘Nedir ?' Peygamberimiz (SAV) ‘ Bu gece Mesci-i Haramdan Mescid_i Aksa'ya , oradan da yedi kat semaya çıktım ve döndüm. ‘dedi. Bunu duyan Ebu Cehil Mekkelileri topladı. Allah Resülüne ‘'Konuş'' dedi Peygamber Efendimiz (SAV) de onlara miraç'ı anlattı. İnanmayanlar tepki gösterdiler.

Peygamberimiz Mescid-i Aksa'yı geceleyin gördüğünü söyleyince Müşriklerden bazıları Mescid-i Aksa'yı iyi biliyorlardı. Onlar şunu da iyi biliyorlardı. Muhammed, Mesci-i Aksa yı görmemiştir. Peygamberimiz'i mahcub etmek için Mescid-i Aksa'nın kapılarını pencerelerini diğer bir ifadeyle projesini sordular. Allah (CC) Mescid-i Aksa'yı gözünün önüne getirdi. O sorulan bütün sorulara doğru olarak cevap verdi. Müşrikler mahzun müminler mesrur oldular.

Bu miraç haberini duyunca bir kısım müşrikler derhal Hz. Ebu Bekir (RA) koştular ve ‘' Ya Eba Bekir , Arkadaşının işinden haberin var mı? O bu gece Beyt'ül Makdise gittiğini ve orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. Hz. Ebu Bekir ‘ Siz bunları ondan mı duydunuz. ? ‘' ‘' Aynen Ondan duyduk.' Dediler . ‘'Vallahi O söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur ‘'diyerek tasdik etti. Hz. Ebu Bekir (RA) o günden beri ‘Sıddık' diye anılmaya başladı.

Allah bu gecenin feyzinden, bereketinde istifede etmeyi , hayatımızın sonuna kadar bu gece farz kılınan beş vakit namazı zamanında, sünnetleriyle beraber tadil-i erkan üzere yapıp neticede Rıza-ı İlahiye nail olmayı cümlemize nasib etsin. Miraç Kandilinizi tebrik eder Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

KAYNAKLAR: 1. Nur-il Yakin S.79, 2. İsra S.A.1, 3. İbn-i Kesir C.3 S.12, 4. Müslim C1 S. 102, 5. Savi C.2 S.339, 6. Necm S:A: 8,9,10

Bu yazı 689 kez okundu.
Yorumlar

Yazarın tüm yazılarını görmek için tıklayınız!

KÖŞE YAZARLARI
SON DAKİKA HABERLERİ