Başkan Karabacak: Kalkınma ajansları yönetimlerinde esnaf temsilcileri de yer almalı

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, kalkınma ajanslarında mutlak suretle birlik temsilcilerinin de herhangi bir katkı payı istenmeksizin ajans yönetiminde yer almasının sağlanması gerektiğini belirterek, bu bağlamda ilgili bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaptıklarını, sonucu ile ilgili takibi en üst seviyede sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Karabacak: Kalkınma ajansları yönetimlerinde esnaf temsilcileri de yer almalı
07 Temmuz 2022, Perşembe günü, saat 17:07 'de eklendi.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, şehirlerin gelişmesi ve ilerlemesi noktasında kalkınma ajanslarının önemine dikkat çekerek kalkınma ajanslarının bölgesindeki iş gücü ve hacmine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Başkan Muharrem Karabacak, "Ülkemizde kalkınma ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Ajansların Yönetim Kurulu ise karar organıdır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi ve ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde ise il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Ancak birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş olması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil eder. Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu'nda ise, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulur. Hal böyleyken valilerimizin, belediye başkanlarımızın, sanayi ve ticaret oda başkanlarımızın yer aldığı yönetim şemasında, birlik ve beraberliğin pekişmesi ve şehirlerimizin daha da ileri seviyelere ulaşması noktası esnaf odaları birlikleri de mutlak suretle olmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın ticaret kapasitesi, şehirlerin gelişmesine ve ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı da oldukça büyüktür” dedi.

Esnaf ve sanatkarların daha çok teknik ve projelerin ivedilikle onaylanmasının ardından şehirlerin gelişimi ve kalkınması noktasında çıta daha da üst seviyelere çıkacağını ifade eden Başkan Karabacak, "Maalesef ki, şehrimizin iş gücü ihtiyacını karşılayacak yapı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları iken bütçenin dağılımında en az pay birliklere ayrılmaktadır. Yönetim kademesinde yer alacak birlik temsilcisiyle, şehirlerin iş gücünü karşılayan esnaf ve sanatkarlarımız daha da güzel çalışmalara imza atacak ve projeler hazırlanacaktır. Bu nedenlerle kalkınma ajanslarında mutlak suretle birlik temsilcilerimizin de herhangi bir katkı payı istenmeksizin ajans yönetiminde yer alması sağlanmalıdır. Bu bağlamda ilgili bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapıyor, sonucu ile ilgili takibi en üst seviyede sürdürüyoruz” diye konuştu.
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ