Selçuk’ta “İslam Dünyasında Vakıf ve Ramazan” konuşuldu

2019 Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı Temalı "Vakıflar Haftası” kutlama etkinlikleri kapsamında, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda "İslam Dünyasında Vakıf ve Ramazan” konulu konferans düzenlendi.

 Selçuk’ta “İslam Dünyasında Vakıf ve Ramazan” konuşuldu
07 Mayıs 2019, Salı günü, saat 09:50 'de eklendi.
Düzenlenen konferansa; Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, şube müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
 
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, "Vakıflar; özellikle barınma, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal ihtiyaçları karşılayan adeta birer sivil toplum kuruluşlarıdır. İslâm tarih ve medeniyetinde VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar bütün İslâm ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. Fakire, garibe ve güçsüze yardım etmeyi büyük bir değer kabul eden İslam'ın yayılmasıyla vakıf anlayışı da yayılmıştır. Bu tür bir faaliyetin şüphesiz İslami bir dayanağı olmuştur. Kuran-ı Kerim'de ve Peygamberimizin birçok hadisinde topluma insanlığa faydalı olmak hep tavsiye edilmiştir. İslâm'ın ilk kutsal yerleri olan Mekke, Medine, Kudüs'ün İbrahim peygamberle ilişkisinden dolayı el-Halîl, Lût peygamberin meşhedinin bulunduğu söylenen Benî Naîm ve bunların çevresinde erken dönemlerde dinî ve hayrî müesseseler ortaya çıkmıştır. İslâm'ın ilk devirlerinde bazı dinî yapılar beytülmâl tarafından inşa ediliyordu. Esasen Müslümanların ibadetleri için mescit ya da cami yapmak onu Allah'ın mülkiyetine koymak ve vakfetmek demekti. Bunların bakımı ve cemaatin ihtiyaçları da bağışlarla karşılanıyordu. Emeviler, Abbasiler, Memlukler, Endülüs'te yapılan camiler, medreseler, imaretler, tekke, zâviyeler, kütüphaneler, misafirhaneler, hastahaneler, çeşmeler, hamamlar, makbereler, yollar,  köprüler, kervansaraylar vb. mekânlar toplum yararına sunulan vakıf hizmetleri olmuştur. Vakıf eserleri ayrı yerlerde tek başına bulunabildiği gibi kurucusunun gücüne göre bir caminin etrafında bir külliye şeklinde de oluşturulabiliyordu. Vakıflar, İslâm dünyasında çeşitli köy ve şehirlerin kurulması veya yeniden teşkilâtlandırılmasında büyük rol oynamıştır. Memlük sultanları Mısır'da vakıfları her alanda, özellikle de Kahire'nin eski şehrini dönüştürecek şehircilik projelerinde kullanmıştır. Mekke, Medine, Kudüs, el-Halîl gibi kutsal şehirlerin bakımı, eğitim, din ve belediye hizmetleri, silâh fabrikası gibi bazı askerî kurumlar vakıflarla finanse ediliyordu” diye konuştu.
 
Programın sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ