TARiHiN KARA LEKESi

28 Şubat'tan hatırlarda kalan en manidar replik "28 Şubat 1000 yıl sürecek” denilmesiydi. Evet, zulüm 1000 yıl sürmedi, ama etkileri hâlâ devam ediyor.

TARiHiN KARA LEKESi
21 Mart 2019, Perşembe günü, saat 09:05 'de eklendi.

28 Şubat'tan hatırlarda kalan en manidar replik "28 Şubat 1000 yıl sürecek” denilmesiydi. Evet, zulüm 1000 yıl sürmedi, ama etkileri hâlâ devam ediyor. Emine İlyas, 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı,  28 Şubat mağduru bir hanımefendi. Kendisiyle  bu mağduriyeti ve 28 Şubat'ı ayrıntılı konuştuk. Hüzünlü cümleleri de oldu. Umut dolu cümleleri de. İşte keyifli geçen o röportajımız...


Ayşegül Büyüksarı ŞENCAN:28 Şubat Öğrenci Derneği ne zaman ve kimler tarafından kuruldu ?
Emine İLYAS: 28 Şubat Öğrenci Derneği, 2017 yılında, 28 Şubat darbesi döneminde Üniversitelerde öğrenci olup  başörtüsü yasağı nedeniyle yıllarca eğitim ve çalışma hayatları engellenen bir grup hanımefendi tarafından kuruldu. Bu kişiler, 2010 yılından sonra ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte yasağın kalkmasıyla üniversitelerine geri dönen, kaldıkları yerden eğitimlerine devam edip 2014' lü yıllarda mezun olmaya başlayan kadınlardan oluşmaktadır.  
Ayşegül Büyüksarı ŞENCAN: Derneğin kuruluş amacı misyonu nedir ?
Emine İLYAS: 28 Şubat Darbesi'nde uğranılan hak kayıpları ile ilgili tespitler yaparak hakların teslimi ve adaletin tesisi minvalinde çalışmalar yapmak. Aynı zamanda sürecin şahitleri olarak tarihe not düşmek, mücadelemizi canlı tutmak, yeni nesile yaşanılanları anlatmak,  28 Şubat' ı unutmamak, unutturmamak.  
Ayşegül Büyüksarı ŞENCAN: 28 Şubat sürecinde Türkiye, neler yaşadı, baş örtülü kızlar neler yaşadı? Asılında ayrım yapmaksızın (kadın erkek) insanlar neler yaşadı?
Emine İLYAS:28 Şubat 1997' de MGK kararları ile tüm inananlar çok ağır mağduriyetler yaşadı. Toplumun her kesiminde başörtmek, namaz kılmak, oruç tutmak, gümüş yüzük takmak, hatta mevlidlü düğün yapmaya kadar insanlar fişlendi. Eğer böyle bir yaşantıya devam ediyorsa askeri hiç bir alanda görevine devam edemedi. Birçok memurun işine son verildi. Doktor, öğretmen, akademisyen ayrımı yapılmadan adeta bir kıyım yaşandı. Üniversitelerde başörtüsü ile eğitimine devam etmek isteyenlere uyarı, kınama, uzaklaştırma cezaları verilerek eğitimlerine son verildi. İmam hatipte okuyanlara katsayı uygulandı ve bunun sonucunda tüm meslek liselerine üniversiteye girişte büyük engel oluşturdu. Tıp fakültesinde okunabilecek puanlarla gençler belki de ancak edebiyat fakültesine girebildi. Çok başarılı öğrenciler katsayı uygulamasıyla idealleri olan bölümleri okuyabilecekken istemedikleri bölümleri okumak zorunda kaldı hatta bazısı okuyamadı. Bir kısım öğrenci İmam hatip liselerini bırakıp diğer liselere geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu arada başörtülü olanlar imam hatip liselerine dahi devam edemedi. Bazı kızlarımız sırf bu yasak nedeniyle liseyi de okuyamadı. Bunu yaşayan, şahit olan tüm müslümanlar 28 Şubat darbesinin mağdurudur. Genci, yaşlısı, başörtülü başörtüsüz hatta insan haklarına saygısı olan sol görüşlü insanlar bile. Ülkemizde yaşanılan bu acı süreç haksızlıklara karşı olan ve adalet duygusu olan herkesi mağdur etti.Kazım ÖZÇELİK: Dernek olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ? Kimler destek veriyor Paydaş kurumlar var mı? Cumhurbaşkanımızın desteği ne yönde ilerlemenizi sağladı?
Emine İLYAS:
1- Tüm illerde mağdurları tespit etmek için envanter çalışması yaptık.
2- Sesimizi duyurabilmek adına bazı TV kanallarındaki programlara katıldık, farklı basın kuruluşlarına demeç verdik.
3-Tüm illerde STK'lardan imza topladık. Ayrıca ülkemizin farklı illerindeki mağdurlarla bir araya gelerek İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdik.
4-Kamu Denetleme Kurumuna mağduriyetimizin giderilmesi için başvuru yaptık.
5- KamuDenetçiliği Kurumunda "28 Şubat Mağduriyetleri ve Çözüm Arayışları Çalıştayı" na dernek olarak katıldık. Çalıştay neticesinde Kamu Başdenetçimiz Şeref Malkoç Bey'in imzasıyla Tavsiye kararı çıktı. Bu karar, KDK tarafından İlgili bakanlıklara ve kurumlara gönderildi.
6-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hanıma, hedeflerimizi ve mağduriyetimizi anlatan bir ziyaret gerçekleştirdik.
7-28 Şubat Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımıza, derneğimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bir dosya sunduk.
8-Kadem, Önder, Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen, Timav, Agd, insan ve Medeniyet hareketi, cihannüma, Yerli Düşünce Derneği, İHH, As-der, Hu-der gibi bir çok Stk'nın desteğini aldık.
9-Hukukçularımızla 28 Şubat darbesi ile üniversitede başörtü yasağı yaşayıp eğitim hayatına son verilen ve yıllar sonra mezun olabilenlerle ilgili çözüm önerileri üzerinde çalıştık.
10- Üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyuna 28 Şubat darbesini yaşayanlar olarak paneller konferanslar gerçekleştirdik.
11- 28 Şubat darbesine karşı millet için direnen bizler, şimdiye kadar darbelere karşı dik durmuş ve darbe mağdurlarının hep yanında olmuş cumhurbaşkanımız ile derneğimizi kurduktan sonra hep iletişim halinde kaldık. Ülkemiz her zaman olduğu gibi hep çetin mücadeleler içinde. Maalesef bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın süreçle ilgili doğru bilgilendirilmediğini üzülerek söylemek zorundayım. Derneğin kuruluş amaçlarından biri de oluşan bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek idi.
Kazı ÖZÇELİK: O günden bu güne neler değişti ? Ne kadar yol katedildi? Yeterli mi ?
Emine İLYAS: Artık başörtüsü yasağı yok. Kızlarımız ortaokullarda bile başörtüsü takabilmekteler. Askeriyede ve polis okullarında bile başörtülü kızlarımız öğrenci olabiliyor. Namaz artık gizli saklı yapılan bir ibadet değil. Hemen hemen her yerde mescit var. Daha bunun gibi yüzümüzü güldüren birçok olumlu gelişme mevcut. O dönemin yasaklarına maruz kalan insanlar için ise Bazı mağduriyetler giderildi. İade edilen hakları şöyle sıralayabiliriz: Kamu görevinden atılanlara görevlerine geri dönebilme hakkı verildi, Bazılarına da yaşları ilerlediği için emeklilik hakkı verildi.  Üniversite öğrencisiyken çeşitli sebeplerle üniversiteden ilişiği kesilenlere üniversiteye dönme hakkı verildi. Ancak, bazı mağduriyetler hala tam olarak giderilemedi. Bunları da şöyle sıralayabiliriz: Kamu görevine geri dönenler (askerler dâhil) çalışması halinde elde edeceği kazanımları elde edemedi. Kamudan atılmayan bazı kişilerin görevde yükselmeleri engellenmiş olup bunların çoğu bu görevlerde hala yükselmeyi beklemektedirler. Üniversite öğrencisiyken üniversiteden ilişiği kesilenlere her ne kadar öğrencilik hakkı verilse de o günün şartlarında kamuya atanabilecek olanlara kamuya atanama hakkı sağlanamadı. Bu kişilerin sınıf arkadaşları yaklaşık 15-20 yıllık memur iken onlar hala KPSS gibi sınavlarla boğuşmaktadırlar. Adı hiç anılmayan iş adamları o dönemde iflasın eşiğine getirilmiş, bazıları iş yerlerini kapatmak zorunda kalmışlardır. Bu insanların mağduriyetleri neredeyse hiç giderilmedi.  Hapislerde olan bazı insanlar başta olmak üzere yaşanan manevi buhranlar hiç giderilemeyecek mağduriyetlerdir.


Kazım ÖZÇELİK: O süreçteki madurlar şu anda neredeler? Haklarını alabildiler mi ?
Emine İLYAS: 28 Şubat darbesi üzerinden 22 yıl geçti. Şu anda darbe zihniyeti kaybetmiş durumda. Dava sonucunda adalette darbecileri haksız buldu ve ceza verdi. Dava sonucu ile ilgili belki birçok eleştiri olsa da "28 Şubat bin yıl sürecek "diye ilan edenler, mecliste başörtülü diye milletvekiline had bildirenler, dokunulmaz olduğunu zanneden kibir abideleri, sanık sıfatıyla adliye koridorlarına gelip ifade vermiş ve yıllar süren mahkeme sonucu suçlu bulunmuşlardır. Halkın gözünde zaten itibari olmayan bu darbeci zihniyet hak ettiği cevabı almıştır. Şunu açıkça söylemeliyiz ki bizler o dönemde karşılaştığımız yasak nedeniyle bedel ödedik ve o bedelin dünyada hiç bir karşılığı yok. Fakat bizim için şuanda ülkemizde yaşanılan normalleşme süreci, vesayetin sona ermesi, insan hakları anlamında herkesin eşit haklara sahip olması fevkalade kıymetlidir. 28 Şubat darbesi ile ilgili şu anda hala devam eden mağduriyetlerle ilgili yapılabilecek hertürlü çalışmanın 28 Şubat Öğrenci Derneği olarak takipçisi ve destekçisi olacağız.
Ayşegül Büyüksarı ŞENCAN: Bundan sonraki süreçte neler yapılacak ? Neler bekliyorsunuz ?
Emine İLYAS: Başta savunuculuğunu yaptığımız üyelerimizin, giriş yılı ile uyumlu kamuya atanma haklarının iadesini talep ediyoruz. Yani bu hanımlar, darbe olmasaydı ve mezun olsalardı hangi alanlara sınavsız atanma hakkına sahipse o esaslara tabii olmalarını istiyoruz. 1999-2000 yıllarında mezun olan tüm öğretmen adayları sınavsız atanabiliyorlardı. Bizim üyelerimizin büyük kısmı darbe kesintisine maruz kalmasaydı 1999-2000-2001 yıllarında mezun olacaktı. Ve o devrin esaslarına göre sınavsız öğretmenlik hakkına ve sınıflarına kavuşacaktı. İkinci olarak ise yukarıda saydığım tüm hak iadelerinin talebindeyiz.
Ayşegül Büyüksarı ŞENCAN: Son olarak hangi cümlelerle seslenmek SES OLMAK istersiniz ?
Emine İLYAS:  Halkın iradesine saygılı, darbelerin olmadığı halkın huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Bugünlere şükrediyor, acılarımızı unutmak için haklarımızın iadesini talep ediyoruz.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ