Boşanmak Avukatı Nasıl Yardımcı Olur?

Boşanmak Avukatı Nasıl Yardımcı Olur?

Boşanmak Avukatı Nasıl Yardımcı Olur?
10 Ocak 2022, Pazartesi günü, saat 19:00 'de eklendi.

 

Her türlü davada olduğu gibi boşanma davasında da müvekkil ile avukat arasında vekâlet sözleşmesi vardır. Bu nedenle avukatlar, bir işi kovuştururken azami özen ve dürüstlükle hareket ederler. Bu tür bir sözleşme öncelikle bir güven ilişkisidir. Her iki taraf da şüpheli faaliyetlerden kaçınmalıdır. Avukatların çalışmalarıyla öğrendikleri gerçekleri açıklamaları yasaktır (Avukatlık Kanunu Madde 36). Bu nedenle avukatlar, boşanma sırasında müvekkillerinin ifadelerini gizli tutmalıdır. Ancak bu, evlilikteki özel konuların mahkemede veya tanıklar önünde tartışılmasına engel değildir. Avukat ister davacı isterse davalının avukatı olsun, müvekkilinin menfaati doğrultusunda davayı kapatmaya çalışır.
 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
 

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap vermek gerekirse, boşanma nedeni belirlendikten sonra başvuru buna göre hazırlanmalıdır. Tüm bu iddiaların müvekkil ile yapılacak detaylı görüşmelerde netleştirilmesi gerekir, zira tarafların boşanma dışında da iddiaları olabilir. Boşanmak isteyen kişiye aşağıdaki sorular sorularak ihtiyaçlar netleştirilmelidir. 
 

Boşanma Avukatı Nedir?
 

Medeni hukukun boşanma davalarında boşanma, nafaka, velayet hakları, varlık tahsisi vb. Konuları ile ilgilenen avukatlara denir. İnternetteki "Boşanma Avukatı” terimi doğru değil. Boşanma avukatı olarak adlandırılan hukuk bölümü kanunla tanımlanmamıştır. Boşanma avukatının kendisini boşanma avukatı olarak tanıtması da yasa dışıdır. Ancak,  boşanma davasına dâhil olan avukat bazen kamuoyunda boşanma avukatı olarak anılır.
 

Çocuklarının Velayetini Alma Hakkı Var Mı?
 

Müvekkilin görüşünü dinledikten sonra boşanma sebebini ve iddiasını belirleyecek, ulaşılan olgular ve iddiaya göre yargılamanın hukuki dayanağını belirleyecek ve başvuruda bulunacak. Çocuk velayeti davaları genellikle çekişmeli boşanma davası olur. Boşanma avukatı, başvurunun istenilen sonuca ulaşmaya uygun olduğunu teyit ettikten sonra dosyayı hazırlamaya başlayacaktır. Dava dosyasında, iddiayı destekleyecek yeterli miktarda dilekçe ve delil bulunmalıdır. Delil yazılı delil ise ve avukatın buna ulaşımı varsa, yazılı delil resmi olarak dava dosyasına yerleştirilmelidir. Yazılı delil, dosyanın hazırlanması sırasında o sırada mevcut olmayan bir yerde bulunuyorsa, mahkeme bu yazılı delilin iddianın içeriğinde nerede yer aldığını belirterek delil sunması istenecektir. Tanıklık delile dayalı ise, tanığın adı, adı ve adresi mahkemeye sunulmalıdır. Dava dosyası bu şekilde tamamlandıktan sonra mahkeme masrafları ve masrafları mahkeme kasiyerine yatırılır ve dosya teslim edilir. Artık boşanma prosedürü başlamıştır.
 

Boşanma Davasına Başvurma Sebebiniz Nedir?
 

Boşanma davasına başvurma sebebi nedir özelinde sürecinden sonra davalının eşi belirli bir konuda anlaşamıyorsa, boşanma davası çekişmeli boşanma davası olur. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için hukuki sebeplere dayanmanız gerekir. Konu veya düzenlemeye göre "özel-genel boşanma sebepleri” olarak sınıflandırılabilir. Boşanmanın öz başlamıştır boşanma prosedürüne başvurmanızı sağlayan özel boşanma nedenleri kanunla belirlenir. Bu nedenle, boşanmanın beş özel nedeni vardır.

 

  • Zina
  • Hayata kast, kötü ve guru kırıcı eylem
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması
 

Davacıların özel bir boşanma nedeni ile boşanma davası açabilmeleri için karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmelerine gerek yoktur. Boşanma için tek bir özel neden olduğunu kanıtlamak yeterlidir. Ancak bunun gibi. Tarafların hukuk bilgisi konusunda uzman bir boşanma avukatından yardım almalarında fayda vardır.
 

Boşanmanın Yaygın Nedenleri
 

Boşanmanın yaygın nedenleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir;
 

  • Evlilik birliğinin bozulması
  •  Eşler arası anlaşamama
  • Eşler arası ihmalkârlık
 

Boşanma kararı için davacının eşi, davalının eşinin ihmalini ispat etmelidir. Davacının daha ağır ihmali olması durumunda, davalı açılan davaya itiraz etme hakkını saklı tutar. Her iki eş de eşit derecede ihmalkâr ise taraflar boşanmaya karar verebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat talep edemezler. Tamamen kusurlu eşin iddiası, kişinin kendi ihmali ile hak edinmesi hukuka aykırı olduğu için reddedilir.

Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ