Konya Hüyük’te satılık arsalar

Eklenme Tarihi:

HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

         Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 48 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No

İl/İlçe

Mahalle

Nitelik

Ada

Parsel

Alan (M2)

İmar Planında Ayrıldığı Amaç

Muhammen Bedel TL      (KDV Dahil)

Geçici Teminat      (TL)

1

Konya/Hüyük

Başlamış

Tarla

152

236

814,06

2 kat konut alanı

284.900,00TL

10.000,00 TL

2

Konya/Hüyük

Başlamış

Tarla

152

237

1650,56

2 kat konut alanı

 577.850,00 TL

20.000,00 TL

3

Konya/Hüyük

Başlamış

Tarla

152

238

1558,36

2 kat konut alanı

 545.300,00TL

20.000,00 TL

4

Konya/Hüyük

Göçeri

Tarla

0

2776

20300,00

Tarımsal Amaçlı İşletme Alanı

8.120.000,00 TL

250.000,00 TL

5

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

1

624,57

2 kat konut alanı

406.250,00 TL

15.000,00 TL

6

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

2

597,03

2 kat konut alanı

388.100,00 TL

15.000,00 TL

7

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

3

597,01

2 kat konut alanı

388.100,00 TL

15.000,00 TL

8

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

5

517,30

2 kat konut alanı

336.100,00 TL

15.000,00 TL

9

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

6

523,65

2 kat konut alanı

340.600,00 TL

15.000,00 TL

10

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

313

7

623,99

2 kat konut alanı

405.600,00 TL

15.000,00 TL

11

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

213

9

573,21

2 kat konut alanı

372.450,00 TL

15.000,00 TL

12

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

213

10

526,43

2 kat konut alanı

341.900,00 TL

15.000,00 TL

13

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

318

1

408,22

2 kat konut alanı (Ticari+ konut)

306.000,00 TL

10.000,00 TL

14

Konya/Hüyük

Çavuş

Arsa

125

6

342,28

2 kat konut alanı

222.300,00 TL

10.000,00 TL

15

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

1

565,00

2 kat konut alanı

197.700,00 TL

10.000,00 TL

16

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

2

558,19

2 kat konut alanı

195.300,00 TL

10.000,00 TL

17

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

3

565,00

2 kat konut alanı

197.700,00 TL

10.000,00 TL

18

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

4

458,95

2 kat konut alanı

160.650,00 TL

10.000,00 TL

19

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

5

458,95

2 kat konut alanı

160.650,00 TL

10.000,00 TL

20

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

6

458,95

2 kat konut alanı

160.650,00 TL

10.000,00 TL

21

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

7

458,96

2 kat konut alanı

160.650,00 TL

10.000,00 TL

22

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

8

451,05

2 kat konut alanı

157.850,00 TL

10.000,00 TL

23

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

9

451,06

2 kat konut alanı

 

157.850,00 TL

 

10.000,00 TL

24

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

10

451,05

2 kat konut alanı

157.850,00 TL

10.000,00 TL

25

Konya/Hüyük

Çamlıca

Arsa

317

11

451,05

2 kat konut alanı

157.850,00 TL

10.000,00 TL

26

Konya/Hüyük

İmrenler

Arsa

128

8

600,00

3 kat konut alanı

450.000,00 TL

15.000,00 TL

27

Konya/Hüyük

İmrenler

Arsa

128

7

600,00

3 kat konut alanı

450.000,00 TL

15.000,00 TL

28

Konya/Hüyük

İmrenler

Arsa

128

6

685,53

3 kat konut alanı

514.500,00 TL

20.000,00 TL

29

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

107

4

729,75

2 kat konut alanı

292.000,00 TL

10.000,00 TL

30

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

107

5

729,54

2 kat konut alanı

292.000,00 TL

10.000,00 TL

31

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

107

6

711,85

2 kat konut alanı

284.800,00 TL

10.000,00 TL

32

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

107

7

721,88

2 kat konut alanı

288.800,00 TL

10.000,00 TL

33

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

7

709,85

2 kat konut alanı

284.000,00 TL

10.000,00 TL

34

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

8

709,44

2 kat konut alanı

284.000,00 TL

10.000,00 TL

35

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

9

709,55

2 kat konut alanı

284.000,00 TL

10.000,00 TL

36

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

10

709,37

2 kat konut alanı

284.000,00 TL

10.000,00 TL

37

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

1

709,39

2 kat konut alanı

284.000,00 TL

10.000,00 TL

38

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

2

699,34

2 kat konut alanı

279.600,00TL

10.000,00 TL

39

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

3

712,80

2 kat konut alanı

285.200,00 TL

10.000,00 TL

40

Konya/Hüyük

Köşk

Arsa

108

4

712,47

2 kat konut alanı

285.200,00 TL

10.000,00 TL

41

Konya/Hüyük

Mutlu

Arsa

119

7

677,03

2 kat konut alanı

270.800,00 TL

10.000,00 TL

42

Konya/Hüyük

Mutlu

Arsa

113

3

478,14

2 kat konut alanı

191.200,00 TL

10.000,00 TL

43

Konya/Hüyük

Mutlu

Arsa

113

5

479,37

2 kat konut alanı

191.600,00 TL

10.000,00 TL

44

Konya/Hüyük

Mutlu

Arsa

113

8

610,87

2 kat konut alanı

244.400,00 TL

10.000,00 TL

45

Konya/Hüyük

Kıreli

Arsa

111

4

8700,00

Ticari Alan

10.875.000,00 TL

330.000,00 TL

46

Konya/Hüyük

Kıreli

Arsa

147

4

452,04

2 kat konut alanı

339.000,00 TL

15.000,00 TL

47

Konya/Hüyük

Kıreli

Arsa

147

7

452,59

2 kat konut alanı

339.000,00 TL

15.000,00 TL

48

Konya/Hüyük

Kıreli

Arsa

147

10

452,33

2 kat konut alanı

339.000,00 TL

15.000,00 TL

1-İhale 25/07/2024 Perşembe günü Belediye Hizmet Binası Başkanlık makamında saat: 14:00 de sıra numaralarına göre peş peşe yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

         - Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

          -Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

         -Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâlet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

          -Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 24/07/2024 Çarşamba günü saat 17.00' ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  Posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   İlan olunur.                      

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02057652