Konya’nın Çumra ilçesine yeni parklar yapılacak

Eklenme Tarihi:

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YAN ELEMANLARI TEMİN VE MONTAJ OTURMA BANKI TEMİN KARE KAUÇUK TEMİN VE MONTAJ ALIMI İŞİ

ÇUMRA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YAN ELEMANLARI TEMİN VE MONTAJ OTURMA BANKI TEMİN KARE KAUÇUK TEMİN VE MONTAJ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN 

:

2023/1258310

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇUMRA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İZZETBEY MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. 33 42500 ÇUMRA/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3324471230 - 3324473993

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YAN ELEMANLARI TEMİN VE MONTAJ OTURMA BANKI TEMİN KARE KAUÇUK TEMİN VE MONTAJ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 Kalemden Oluşan Çocuk Oyun Grupları ve Yan Elemanları Temin ve Montaj Oturma Bankı Temin Kare Kauçuk Temin ve Montaj Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İlçe sınırları Çumra/KONYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlanmasını müteakip 120 gün içerisinde montajları tamamlanıp bitirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çumra Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

 • İmalat Yeterlilik Belgesi
 • TS 12427 ve 13578 Hizmet Yeterlilik Belgeleri.
 • TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney yöntemleri) Belgesi,
 • TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney yöntemleri) Belgesi,
 • TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,
 • TS EN 1176-5 Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5 Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,
 • TS EN 1176-6+ AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6 Sallanma Elamanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) belgesi,
 • İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi
 • Polietilen ürünlerin TS EN 71-2:2020 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Polietilen ürünlerin "TS EN 71-3:2019+A1:2021” standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-3:2019+A1:2021 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde TS EN 71-3:2019 + A1:2021 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, İhale dosyasında idareye sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Metal üzeri kahverengi plastisol kaplama içeriğinde TS EN 71-2:2020 Standartları gereğince Yanmazlık deneyini gösteren olumlu Türkçe test raporu. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında idareye sunulacaktır.
 • Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 6892-1:2016 standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında idareye sunulacaktır. 
 • Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 ve TSE EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik olumlu test raporu ve TSE EN ISO 12944-6 standardı gereğince neme dayanıklı olduğunu gösteren 720 saatlik TS EN ISO 6270-1 olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
 • Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli olduğunu gösteren olumlu test raporu. (Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı, Turuncu, Turkuaz ve Mavi için).  Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. Ihalı dosyasında sunulacaktır.
 • Polietilen ürünler için FİTALAT test raporu. (Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı FİTALAT maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu.) (Yumuşak kırmızı, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, açık yeşil, mavi, turkuaz, kahverengi, mor, fuşya, bej) (Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.)
 • İp ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır.Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • İp ürünlerin TS EN 71-3:2019 + A1:2021 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Zincir ve zincir bağlantı parçaları için TS EN 1176-1 ve TS EN 1176-2 standardına kapsamında TS EN ISO 9227 standardına göre 450 saat Testi ile kaplama korozyon dayanımının uygun olduğu gösteren test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • HDPE ürünlerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Çocuk Oyun Grupları Alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 • #ilangovtr
 • Basın No: ILN01929137