Girişimcilere çağrı yapıldı! Konya’daki bu tesis ihale ile kiralanacak!

- Güncelleme Tarihi:

 Girişimcilere çağrı yapıldı! Konya’daki bu tesis ihale ile kiralanacak!
Konya’daki Go-Kart ve Trafik Eğitim Parkının tesisi ihaleyle verilecek.

ilan.gov.tr'de yer lana ilana göre Cihanbeyli Belediyesine ait Go-Kart ve Trafik Eğitim tesisi Açık teklif usulü ihaleye verilecek.


 

İhale 22 Haziran'da


Belediye Encümenince Cihanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşecek ihale 22 Haziran saat 14:30'da gerçekleşecek.


İhaleye katılmak için aranan şartlar ve belgeler


a)- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK'nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri şarttır.


b)- İhale Muhammen bedeli aylık 4.000,00 TL (DÖRTBİNTÜRLİRASI) Bir Yıllık 48.000,00TL (KIRKSEKİZBİNTürkLirası) Geçici Teminat bedeli 5000,00 TL (Beşbin  TÜRKLİRASI) 'dir. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktır.


c)- İhale doküman bedeli ödendiğini gösterir makbuz veya belge.Döküman bedeli 200 TL.


ç)- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,


d)- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,


e)- Tebligat için Türkiye'de adres beyanı, (Örnek Dilekçe 1)


f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


g)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


ğ)- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


h)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ı)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.7.1.) ve (5.7.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belge,


i)- Ortak girişim olarak ihaleye katılması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 


j)- Sabıka kaydı; (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar ihaleye katılamaz)


k)- Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin sabıka kaydı  belgesi.


l)- Tüzel kişi olunması halinde şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının, sabıka kaydı  belgesi;


m)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.9.1.) ve (5.9.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek sabıka kaydı  belgesi,

n)- Cihanbeyli Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Örnek Dilekçe 2);


o)- Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,


ö)- Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının Belediyeye borcu olmadığına dair belge,


p)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.10.1.) ve (5.10.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,


r)- 2886 Sayılı Kanununun 34. Maddesi gereğince ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale dışı bırakılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir.


ş)Sözleşmenin imzalanması ile yüklenici (kiracı), tesiste bulunan demirbaş malzemelerinin teslim bedeli olarak 100.000.00- TL (YüzbinTÜRKLİRASI) senet veya taahhüt verecektir. İhale müddetinin bitmesine müteakip teslim edilen demirbaşlarda eksiklik yada hata olması durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak bu tutardan kesilecektir.


t)- İhale doküman satın alma bedeli 200,00 TL'dir.


2-İsteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, her satış için ayrı olarak tanzim edilip bir zarf içerisinde 22/06/2023 Perşembe saat:14:30'a kadar tarihinde ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.


3-İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


4- Detaylı bilgi ve şartname  Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilinir.


5- Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek Trafik Çevre Eğitim Parkı ve Go Kart alanında bulunan demirbaş listesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.


6-Alan kullanılmadan önce TOSFED lisansı yüklenici tarafından alınacaktır.

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  • #konya ihale #konya cihanbeyli ihale #konya go kart ihale #konya trafik parkı ihale #cihanbeyli go kart ihale #cihanbeyli trafik parkı tesisi ihale

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
BENZER HABERLER