“DİJİTAL TOSUNCUKLARI” ÜZECEK KRİPTO VARLIK YASASI ÇIKTI

Dijitalleşme süreci; bireyin toplumla olan ilişkilerinde, bireyin devletle olan ilişkilerinde, bireyin ticaretle olan ilişkilerinde yeni bir çığır açtı.
 

Dijital çağ olarak adlandırılan bu süreç; önce dijital insan davranışlarına ve en nihayetinde dijital ekonomiye evrilerek toplum hayatını şekillendirmeye başladı.
 

Her şeyin hızlı yaşandığı, herkesin daha çok ve zahmetsiz para kazanmak istediği bu baş döndürücü gelişmeler kendi ruhuna uygun ödeme araçları, gelir getirici yöntemler; aidiyetsiz, denetimsiz ve şeffaflıktan uzak dijital platformlar oluşturdu.
 

Düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların bu sürece aynı hızla reaksiyon gösterememesi; yasal düzenlemelerin gecikmesi, kripto varlık yatırımcılarının zarar etmesine ve dijital tosuncuklar olarak tabir edilen dolandırıcıların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
 

Ekonomi yönetiminin tüm bu gelişmeleri dikkate alarak Orta Vadeli Programa (OVP) koyduğu kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.
 

Çerçeve yasanın ruhu kripto varlık yatırımcılarını korumaya yönelik kurala dayalı ekonomik metinlerdir. Yasanın ayrıntıları daha çok ilgili kurumlar tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerle ortaya çıkacaktır.
 

Çıkarılan bu yasayla birlikte kripto varlık platformlarındaki sahiplik, devir ve yatırımcılarla ilgili kontrolsüzlüklerin önüne geçilerek daha şeffaf olmalarını sağlanacaktır.
 

Kripto varlık platformlarının kara para aklama mecraları olarak görülmesinin önüne geçilerek hesap verebilirlikleri sağlanacak. Kripto varlık yatırımcılarının varlıklarını korumalarına imkan sağlayarak güvenli bir şekilde nerelerde saklandığını görme imkanı sağlayacaktır.
 

Yasada kripto varlık yatırımcılarına herhangi bir vergi getirtilmemekle birlikte; platformlara belirli sorumluluklar yüklenmiştir. Teknolojik altyapılarda TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlerin esas alınması önemlidir. En önemlisi de Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) muhatap kurum olarak tayin edilmesidir.

Kripto varlık yasayla birlikte; dijital tosuncukların bu platformları birer dolandırıcılık alanı olarak görmelerinin önüne geçilecek, kripto varlık yatırımcılarının varlıkları korunacak, bu platformlardaki finansal hareketler şeffaflaşmış olacak.


Yazarın Diğer Yazıları