İLESAM DERGİSİNDE YAYIMLANAN ŞİİRLERİM

Yazmış olduğum şiirlerim zaman zaman muhtelif dergilerde yayımlanmaktadır. Bu sezonda İLESAM dergilerinde çıktı.

Her yazı ve her şiirin edebiyat dergilerinde yayımlanması insanı ziyadesiyle mutlu ediyor. Edebiyat dergileri çok önemli. İşte adı geçen edebiyat dergisinde yayımlanan şiirler;  

 

İLESAM DERGİSİ: Ocak- Şubat sayısı 91. Sayfada: "SESLENİŞ” şiiri:

 

          Sesleniş!

 

Gazze İslam yurdu, Filistin nebi yöresi,
Zalime kurşun olur dünyanın her köşesi,


Mazlumları öldürmek, hangi kitapta yazlı?
Hangi yasada kayıtlı, hangi hitapta gizli?

Tevrat mı emrediyor, yoksa İncil'de mi var?
Davut'un kelamı mı, Kur'an'dan mı yadigâr?

Firavun karşısına Musa'lar çıkar bir gün,

İbrahim'ler Nemrut'un tahtını yıkar bir gün.

 

Ebabille kahroldu, Ebrehe'nin ordusu,

Tevhit düşmanlarında yoktur Allah duygusu!  

 

Haksızlığa karşıdır, her an mücadelemiz,

Bitmeyecek asla hiç, bir an müdahalemiz.

 

Arşa yükseliyorken masumların bu ahı,

Esfele indirecek kâfirleri günahı!   

 

Her bir damla gözyaşı kurşun olup delecek,

Dünyadaki zalimler zulümlerle ölecek!

 

Ölüm kusuyor uçak, fosfor yakıyor canı,

Nerde insan hakları, nerde merhamet hani?

 

Cihanın göbeğinde, fitneler ekiliyor,

Kilise, Havra, Cami… haince yıkılıyor!

 

Sular akmıyor, ilaç yok, her taraf tarumar,

Semayı inletiyor, gönüldeki ah u zar!

 

Çakala: "dur” diyecek, yok mu hiç bir cengâver?
Niçin savaş yapmıştı, o mücahit Peygamber?

 

 

İLESAM DERGİSİ: Mart- Nisan sayısı 25. Sayfada; "İSRAİL” şiiri

 

      İsrail!


Masumların, söyle neydi günahı?
Bitirir zalimi mazlumun ahı,
Allah'tır her zaman kulun penahı,
Zalimlerin asla olmaz felahı!

 

Allah'a düşman vahdete zararlı...
Temiz dünyaya rahmete zararlı,
Güzelliklere hikmete zararlı,
İsrail'in asla olmaz felahı!

 

Filistin ağlıyor, Kudüs tar û mâr,
Müslüman azapta, her yer âh u zâr,
Düşmanlıklar Firavundan bergüzar,
Tagutların asla olmaz felahı!

 

Bugün Gazze, yarın bilmem neresi?
Büyük Orta Doğu bütün hevesi,
Tüm zalimlerin kesilecek sesi,
Nemrutların asla olmaz felahı!

 

Firavun zihniyet hanuman bastı,
Bitmeyen öfkeler onulmaz histi,
Zehirle büyüdü zehirler kustu,
Hak düşmanlarının olmaz felahı!

 

 

İLESAM DERGİSİ Mayıs- Haziran 2024 tarihli sayısı 90. Sayfada; "BİZİM YUNUS” şiiri

 

 Bizim Yunus

 

Dergâha eğri odun taşımadı,

Elif misali kuldu bizim Yunus.

Allah'tan başka ilah tanımadı,

Sözden ziyade haldi bizim Yunus!

 

 

 

 

 

 

Anadolu ereni halkın yarı,  

Gönüldür Kâbe'si şaşmaz diyarı,

Merhamet ölçüsü dostluk miyarı,

Türkçe konuşan dildi bizim Yunus!

 

 

Dîdar sevdasıyla yandı tutuştu,

"Miskin Yunus” diye üne kavuştu,

Hep iksirler sundu cana yetişti,

Huzuru Hak'ta buldu bizim Yunus!

 

Varlığın anlamı sevgiye teşne,

Sufice dostlardan olsaydık keşke,

Gönül erlerini bilseydik keşke,

Meşk diyarında kaldı bizim Yunus!

 

Âlemi suladı derya misali,

Muhabbet sağladı dervişçe hali,

Nefsini bağladı kırdı melali,

Adeta akan seldi bizim Yunus!
 

Dünyaya gelmedi bir hülya için,

Yaşamadı o kuru sevda için,

Yazdığı şiirler Hak dava için,

Sevgiler veren eldi bizim Yunus!


Yazarın Diğer Yazıları