Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

SOSYAL PSİKOLOJİ BİZİ NASIL YÖNETİYOR -2

13 Kasım 2021, C.tesi günü eklendi.

Sosyal psikoloji bireylerin toplumda ki davranışlarını incelediği gibi ,toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisin, de incelenmektedir. Bu alandaki araştırmaları psikologlar ve sosyologlar yürütmektedir

Sosyal psikoloji olayları bireyden çevreye doğru incelerken sosyolojik sosyal psikoloji olayları çevre den bireye doğru inceler.Sosyal psikolojinin kuramları dört başlıık altında toplanmıştır .Kuram bakış açısı olarak ifade edilmektedir .Kuramlar belli bir çerçevededir.Bu çerçeve kuramın ilgilendiği ve sorunları kapsamaktadır.

A)PSİKANALATİK KURAM :Psikanaliz ,kökeni Sigmun Freud un çalışmalarına ve teorilerine dayanan psikolojik teori ve terepötik teknik olarak tanımlanır .Psikoanalatik kuram ,İnsanların bilinçsiz düşüncelere ,hislere ve anılara sahip olduğu inancıdır.Yani insanların bilinçdışının içeriğini bilinçli farkındalığa dönüştürme çalışmalarıdır.Bu süreçte kişi zihin durumlarına ilişkin iç görü kazanacak ve psikolojik sıkıntılardan kurtulacaktır

Psikanalitik kuram ayrıca şu önermeleri öne sürmüştür

1)Bir kişinin davranışı bilinçsiz dürtülerden etkilenir

2)Depresyon ve anksiyete gibi duygusal ve psikolojik hastalıklar gibi genellikle bilinçli ve bilinçsiz zihin arasındaki çatışmalardan kaynaklanır

3)Kişilik gelişimi ,erken çocukluk dönemindeki olaylardan büyük ölçüde etkilenir Freud kişiliğin beş yaşında büyük ölçüde taşa gömüldüğünü öne sürdü

4)İnsanlar kendilerini bilinçdışında bilgilerden korumak için savunma mekanizmaları kullanırlar

B)DAVRANIŞÇI KURAM :Davranışçılık 1. Dünya Savaşı sıralarında bir grup Amerikalı psikoloğun yapısallıcılığa ve islevselciliğe karşı çıkmaları ve bilincin iç gözlem yöntemi ile incelenmesine kuşku ile bakmaları sonucu ortaya çıkan bilinç hallerin eğil davranışların gözlenebilir durumların incelenmesi gerekliliğini savunan psikoloji kuramıdır .Önde gelen temsilcisi Watson ve Pavlov dur.Davranışçı Kuramın Hedefleri

1)Bireyde istenen davranışları elde etmeyi hedefleyen bu kuram söz konusu davranışlara ulaşabilmek için dış çevrenin ayarlanması üzerinde durmaktadır.

2)Bu kurama göre öğrenme büyük ölçüde uyarıcı-tepki ilişkisi içinde gerçekleşmektedir.

3)Dolayısı ile eğitimciye düşen görev,istenen davranışı elde etmeye olanak sağlayacak uyarıcıları sunmaktır.

4)Uygun uyarıcılar sunulduğunda bireyler kendilerinden beklenen tepkiyi göstereceklerdir. Eğer göstermiyorlarsa uyarıcı seçiminde veya sunumunda bir sorun olduğu anlamına gelir

Davranışçı kuramcılar öğrenmeyi .uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma işi olarak ele almışlardır.Bu kuramcılara göre davranış değişimine neden olan üç temel öğrene süreci vardır

-Klasik koşullama

-Edimsel Koşullama

-Gözlem yoluyla Öğrenme

Davranışçı yaklaşım öğrenmenin bir ürün değişikliği olduğu varsayımına dayanır .Çevre etkilerinin birey üzerindeki etkisini vurgular .Davranışçı öğrenme kuramları çevrede değişiklik yaparak gözlenebilir bir davranışın nasıl değişebileceğini inceler (Devam Edecek )

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ