Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

ANADOLU’NUN SULTANLARI -6

09 Ekim 2021, C.tesi günü eklendi.

II.Gıyaseddin Keyhüsrev: Babai Ayaklanması :Moğollardan kaçarak Anadolu ya sığınan göçebe Türkmenler Anadolu da sorun yaratırlar.Bunun sonucu Baba İshak ın başlattığı (Babai Ayaklanması ) ortaya çıkar. Keyhüsrev Beyşehir Gölü üzerindeki ‘'Kudababad Sarayına sığınır.Moğol tehlikesine karşı Erzurum da ki oduyla ayaklandırmayı bastırır.Keyhüsrev 1241 de Kayseri de Dımaşk Eyyubi hükümdarı ile güç birliği yaparak Silvan Eyyubi Hükümdarının üzerine yürür. Moğol tehlikesine karşı Abbasi Hükümdarı savaşı engellenmiştir.Silvan Hükümdarı yeniden Selçukluya tabi olmuştur. Moğol lar 1242 de Erzurum u ele geçirirler ve Kösedağ Savaşında Anadolu Selçuklularını yenilgiye uğratırlar. II. Keyhüsrev savaş sonunda Batı Anadolu ya kaçmıştır .Moğollar Sivas ı ve Kayseri yi kuşatırlar ve Azerbaycan dönüşünde Erzincan da da katlim yaparlar.Bu olaylar akabinde Keyhüsrev in annesi ve ailesi Moğollara teslim edilmiştir.Ölümü :Vezir Mühezzebüddin Ali Selçukluları Moğollara vergi veren bir devlet haline getiren anlaşma yapmıştır.Moğollarla yapılan barış sonucu Konya ya dönen Sultan bütün işlerini Vezir Şemseddin İsfahani ye bırakmıştır.Vezir Sulta nın ailesini Moğollara teslim etmirtir. Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus u kuşatır.Bu arada Sultan, vahşi hayvanların ısırması sonucu ölmüştür .Ölüm haberi üzerine Selçuklu ordusu Tarsus u kuşatmaktan vazgeçip Konya ya dönmüştür Sulatanın cenazesi Kümbethane ye konmuştur

II.Mesud:Sultan II. Keykâvus un oğludur.Babası Kırım da iken onu veliat ilan etmiştir.Babasının vefatının ardından (1279) deniz yoluyla Sinop a gider.(1280)Kastamonu Uç Beyi Çobanoğlu Muzafferüddin Yavlak Arslan tarafından götürüldüğü İlhanlı Hükümdarı Abaka Han Erzurum ,Erzincan,Diyabakır ve Harput un idaresini II. Mesud a tahsis etmiştir.Abaka Han ölünce yerine geçen Ahmet Teküder Anadolu Selçuklu topraklarını II. Gıyaseddin Mesud ve kardeşine pay etmiştir. III. Gıyaseddin Keyhüsrev buna kızarak Moğolların Anadolu Valisi ile Ahmet Teküder ile görüşmeye gider.Ahmet Teküder kendi aleyhine işler düzenlendiğini öğrenip mücadele başlatır. Yeni İlhanlı Hükümdarı Argun Han II. Mesud u Anadolu Selçuklu Sultanlığına tayin eder.Kardeşinin öldürülmesinden sonra Tebrizden dönen II.Mesud önce Kayser sonra da Konya da tahta çıkar. Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılar a haraç ödeyen ve Moğol Şehzadelerinin ordularının ihtiyaçlarını karşılayan konuma gelmiştir. Konya ,Karamanoğulları ve Eşrefoğullarının tehditi altındadır.III.Gıyaseddin Keyhüsrevin annesi torunlarını Konya da tahta çıkarmaya çalışmış ama bu girişim başarısız olmuştur. 1285 de Argun Han başında kardeşinin olduğu 20.000 kişilik bir orduyu Anadolu ya göndermiştir.Daha sonra Geyhatu Konya üzerine yürür.Hz Mevlana nın oğlu Sultan Veled onunla görüşerek Konya halkına zarar vermemesini istemiştir.Bu sırada II. Mesud Germiyanoğullarını bozguna uğratır.1291 de Argun Han ölünce Geyhatu Han tahta çıkar Karamanoğulları Beyşehir i alıp Konya yı yağmalayınca II. Mesud kardeşi Rükneddin ile Konya yardıma gelir ve Geyhatu Handan yardım isterle .Geyhatu Han Moğol ordusu ile Anadoluya girer Sultan Mesud onları Kayseri de karşılar ve bu Konya halkını rahatlatır. İlhanlı yeni hükümdarı Baydu Han Tebrize gitme isteyen II. Mesud a engel olmuştur.İdareyi yöneten Gazan Han ise Tebriz den gönderdiği ordu ile Baltuyu yakalayıp idam ettirir.Gazan Han a Baltunun kendisini zorla yanında tuttuğunu anlatan II.Mesuda inanmayıp onu hükümdarlıktan uzaklaştrır.Yerine III. Aleaddin Keykubat ı geçirir.II.Mesud 1308 de uzun süre hasta yattıktan sonra Kayseri de ölür.Mezarı Vezirköprü İlçesi Tatar Kalesinde bulunmaktadır…

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ