Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

REĞAİB GECESİ

17 Şubat 2021, Çarşamba günü eklendi.

Reğaib sözlükte; "kendisine rağbet edilen şey, bol, değerli bağış anlamındaki rağıbe'nin çoğuludur. Hadis ve fıkıh literatüründe ise, bol sevap, mükâfat ve faziletli amel gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Ayrıca, elde edilmesi arzu edilen şeylere ulaşabilmek için Allah(c.c.)'a çokça yönelme anlamına gelmektedir. Allah'ın rahmet, mağfiret ve bereketinin yoğunlukla hayatımıza inmesi, kulun da yaratıcısına yönelerek bunları sıklıkla istemesinden dolayı bu adı almıştır.

Mübarek kandil gecelerinin yoğun olduğu üç ayların içinde bulunuyoruz. Prof. Dr. Orhan ÇEKER hocamız Mübarek kandil geceleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında: "Kandillerimiz iki çeşittir. Birincisi ibadet kandilleri, geceleri, (Mî'rac, Berât, ve Kadir). Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)‘in bu gecelerde ibadetlerini çoğalttığını, onun içindir ki bu gecelerde bol bol ibadet edilmesinin önemini net olarak vurgulamıştır. İkinci olarak anma kandilleri, geceleri (Reğaib ve Mevlîd) olduğunu belirterek, bu gecelerde ve gündüzlerinde de Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in anılıp anlatılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca yetkililerin; hem Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in, hem de umumi olarak İslâm'ın yoğun olarak ve coşku ile anlatıldığı bir haftayı ihya etmeleri gerektiğini çok net ifade etmiştir. Bu müstesna günlerde özellikle en çok baş vurmamız gereken amel, candan yapılacak olan duâlardır. Hatta duâ kampları düzenlememiz gerekiyor.” diyerek çok özlü bir açıklama ile birlikte öneride de bulunmuştur. Rabbimiz, razı olsun.

Malumunuz son dönemlerde Mübarek gecelerle ilgili diğer günlerden hiçbir farkları olmadığı, hatta o gecelerde yapılacak ibadetlerinde bid'at olduğunu ifade eden bazı gruplar bulunmaktadır. Hâlbuki Allah (c.c.), bazı geceleri diğer gecelere üstün kılmıştır. Kadir Sûresinde Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade buyrulmuştur. Bazı günler diğer günlerden üstün kılınmıştır. Cuma Sûresinde Cuma gününün önemi vurgulanmıştır. Cuma günü diğer günlerden üstündür. Bazı aylar, diğer aylardan üstün kılınmıştır. Kendisinde Kur'an-ı Kerîm'in indirildiği Ramazan ay'ı diğer aylardan üstündür. Bazı Mekânlar diğer mekânlardan üstün kılınmıştır. Mesela: Mekke, Kâbe-i Muazzama, Medine, Ravza-i Mutahhara, Arafat, Kudüs, Mescid-i Aksa v.b. yerler, diğer yerlerden, şehirlerden, Mekânlardan Üstün kılınmıştır. Bahsettiğim bu hakikatler, Kur'an-ı Kerimde açıkça ifade buyrulmuştur. Ayrıca, önemli gün ve gecelerle ilgili olarak hadis-i şeriflerde de bir çok bilgiler verilmektedir. Okuyucularımız bu önemli gün, ay ve geceleri bu bakış açıları ile değerlendirirlerse daha isabetli davranmış olurlar diye düşünüyorum. Rabbimiz biz günahkar kullarını en çok, en güzel bir şekilde ödüllendirmek için bazı gün, ay ve geceleri diğerlerinden daha faziletli, daha hayırlı kılmıştır. Unuttuğumuz kulluğumuzu gerçek anlamda hatırlayıp, tövbe ile yeniden yönelebilmemiz ve sonucunda bağışlanmamız için vesile kılmıştır.

Bu çok önemli gün ve geceler iyi değerlendirilmelidir. Nefs Muhasebemizi yapmamıza vesile olmalıdır. İbadetlerimizi her zaman yapmalıyız, ancak önemli gün ve gecelerde artırmalı, Nasuh tövbelerle günahlardan arınmaya çalışmalıyız. Kısacası her zaman yapmakla mükellef olduğumuz ibadetlerimizi bu gecelerde ve gündüzlerinde daha çok artırmalıyız. Bu önemli gün ve gecelerde; Namazlar kılmalı, Oruçlar tutmalı, Çokça Kuran-ı Kerim Okumalı, fakir fukaraya maddi olarak yardımcı olunmalı, çocuklar, özelliklede yetimler sevindirilmeli, fitneden, fesattan, bütün olumsuzluklardan her alanda kaçınılmalı, birlik-beraberliklerimiz gerçek anlamda sağlanmalı, kısacası hayatımızın her alanında mükemmel ve muhteşem olumlu anlamdaki değişiklikler artırılarak devam ettirilmelidir.

İçinde bulunduğumuz Mübarek üç ayların hemen başında, Reğaib kandili ile hayatımızı manevi anlamda güzelleştirmemize bir fırsat olduğu bilinmelidir. Bu önemli günler, geceler ve aylar, bizlere; iyilik ve güzelliklere rağbet etmeyi hatırlatmakta; hayatımızla alakalı yeni kararlar alma imkânı sunmaktadır. Mesela: Namazlarını bir türlü istediği düzene koyamamış bir Müslüman için, üç aylık zaman dilimi kaçırılmayacak bir fırsattır. Üç ay boyunca namazlarını düzenli olarak kılmaya karar verip bu disiplinden taviz vermeyen kişi, namazdan kopmama adına önemli bir adım atmış sayılır. Gerçek anlamda şuurlu bir şekilde kılınan namaz, Müslüman'ı bütün kötülüklerden alıkoyar.

Bu vesile ile 18 Şubat Perşembeyi Cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Reğaib kandilimizi, gecemizi, tebrik eder, Âlem-i İslam'ın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Mevlâ'dan niyaz ederim.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ