Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

SÜNNETULLAH NEDİR?

08 Temmuz 2021, Perşembe günü eklendi.

Allah (c.c.)'ın; insan, kâinat ve diğer bütün canlılar için geçerli kıldığı kanunlarının tamamına Sünnetullah denir. Sözlükte; bir şeyi açıklığa kavuşturmak, iyi veya kötü yeni bir yöntem ortaya koymak anlamındaki ‘senn' kökünden türeyen sünnet ile lafza-i celâlden oluşan Sünnetullah terkibi ‘Allah (c.c.)'ın koyduğu kanun, nizam' anlamına gelmektedir. Âyet-i Kerîmede: "...Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” (Fetih Sûresi âyet:23) buyurulmuştur.

Sünnetullah aynı zamanda Allah (c.c.)'ın değiştirilemez yasaları anlamındada kullanılmaktadır. Allah (c.c.)'ın yasaları; insan için gerekli olan helali haramı, emir ve yasakları bütünüyle kapsamaktadır. Hem bilimsel gerekleri hemde sosyal yaşamdaki kuralları kapsamaktadır. Rabbimizin bir lütfu Sünnetullahta bir değişiklik söz konusu değildir. Mesela: Her gün güneş doğup ısı ve ışığını gönderip verilen görevini kusursuz yerine getirmektedir. Gece ile gündüz, mevsimler sünnetullahın gereği olarak sürekli birbirini takip etmektedir. Aynı su, aynı toprak ve aynı güneşten beslendiği halde tatlılaşanlar olduğu gibi acılaşanlarda vardır. Allah (c.c.)'ın emri gereği hangi görev yüklenmişse kusursuz yerine getirilmektedir.

İnsanın dünyaya gelip büyümesi, yetişkin olup ihtiyarlaması ve nihayetinde ölmesi Sünnetullah'ın gereğidir. Dünyaya imtihan edilmek üzere gönderildik. İmtihanımızı kazanarak ebedi kalınacak ahirette kurtuluşa ermek için Allah (c.c.) ve rol model olarak gönderdiği Resûlü Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in emirlerini yerine getirip yasak ettiklerinden de kaçınmamız gerekir. Kâinattaki her şeyin amacı, nedeni vardır. Sünnetullah'ın gereği olarak İnsana akıl nimeti verildiği için ahiret gününde yaptıklarından hesaba çekilecektir. Tercihini iyiden, helâlden yana kullananlar mükafatlandırılacaklar, kötüden haramdan yana kullananlarda cezalandırılacaklardır. Tercihimizi her zaman İslam'a uygun yapanlardan olmalıyız ki ebedi mutluluğa kavuşabilelim.

Kur'an-ı Kerîmde sünnetullahın gereği uyulması ve kaçınılması gereken kurallar çok net olarak belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerîmde belirtilen kanunlara uyup uymamak kişinin iradesine, tercihine bırakılmıştır. Her kes yaptıklarından mutlaka hesaba çekilecektir. Kur'an-ı Kerîmde sünnetullah gereği olarak kainatta var olan kanunlar ile sosyal kanunlar arasında bağ kurularak sosyal kanunlara uyulmaması durumunda helâklaerin yaşanmasına sebep olacak işaretler bulunmaktadır.Geçmişte yaşamış kavimlerin bazılarının; Tevhidi zedeleyip şirke düşmaleri, puta tapmaları, ameli konularda emirlere uymayıp yasaklananlardan da kaçınmamaları, ölçü ve tartıda hile yapmaları ve benzeri husular sonucu tufan, deprem, kasırga, suda boğulma gibi afetlerle helak edildikleri bildirilmektedir.

Sünnetullahta insan için belirlenmiş sosyal kanunlar vardır.Kur'an da bu kanunlar geçmiş milletlerin başından geçen olaylarla ortaya konmaktadır. Allah (c.c.) emir ve yasaklarını gönderdiği peygamberleri ile kavimlerine bildirmiş, son olarak da Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Kuran-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı en iyi anlayıp yaşadığı içinde biz Müslümanların rehberi, rol modeli olmuştur. Diğer peygamberler gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) de Allah(c.c.)'ın yasalarını yaşayıp insanlara öğretmek, örnek olmak için gönderilmişlerdir. İslam'a uygun hayat yaşayan toplulukların mutluluğa erdiğini,ahirette, cennetle şereflenecekleri hakikati bildirilmiş, uymayanların, inkar edenlerinde dünyada gerçek huzur ve mutluluğa eremedikleri gibi ahirette de cehenneme gideceklerini, cezaya çarptırılacaklarını açıkca bildirmiştir.

Allah'ın yarattığı her nimeti görüp kullanmasına rağmen herkesin kendi tercihi sonucu şükreden veya nankörlük eden insanların varlığından haberdarız. Herkes karakterinin gereğini yerine getirmektedir. Allah (c.c.)'ın emirlerine uyup haramlarından kaçınan, nimetlere şükreden, hamdeden, başımıza gelen sıkıntılarada sabır ve metanet gösteren güzel ahlak sahibi Mü'min-i Kâmillerden olmamız duasıyla sıhaht ve afiyetler dilerim.

 

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ