Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

ANADOLU’NUN SULTANLARI -5

02 Ekim 2021, C.tesi günü eklendi.

I.ALEÂDDİN KEYKUBAT : (Doğum:1190- Ölüm 1237 )Eyyübilerle İlişkiler :Moğol telhisine karşı doğu sınırları sağlamlaştırdı.Ahlat bölgesini Moğol akınları yüzünden Eyyübiler terk etmiştir.Başıboş kalan Harzemli askerler Selçuklu idaresine girmiştir.Ahlat büyük bir subaşı merkezi haline getirilmiş kaleler onarılmıştır.Ahlat Kalesi nin Selçuklu idaresine girmesi Harzemlilerle ilişkileri bozmuştur.Mısır Hükümdarı Melik Kamil ordusu ile Anadolu ya ilerlemeye başlamış bu ordu durdurulunca Eyyübiler Adıyaman üzerinden Harput a gelmişler fakat Toroslar ın güneyinde yenilgiye uğramışlardır.1234 Harput Kalesin i Selçuklar teslim aldı ve sonuç olarak Harput Artuk lu kolu sona ermiştir .Keykubat ertesi yıl yine Eyyübiler üzerine yürümüş ancak hava şartları nedeniyle geri dönmüşlerdir.Malik Kamil fetih edilen yerleri geri almış Selçuklulara destek veren Mardin Artuk lu Hükümdarının ülkesini istila etmiştir.Buna karşılıkta Selçuklu ordusu da Amid i kuşatmıştır.Selçuklu ordusunda yer alan Kayır Han kumandasında ki Harzemli askerler Mardin ve Musul Eyyübilerini yağmalamışlar ancak Amidin surları karşısında geri çekilmişlerdir.Aleadin Keykubat Amid i almak arzusu ile bahar ayında (1237) ordusunu toplamıştır.Amacı Eyyübiler i Güneydoğudan çıkarmaktır.Moğol Kağanı Ögeday ın elçileri Aleaddin Keykuba ta hediyeler getirerek onun cihan hakimiyetini kabul ettiklerini bildirmişler böylece Anadolu Moğol istilasından kurtarılmıştır. Ölümü:Amid Seferi için hazırlıklara devam ederken Harzemli Ermeni Rum Gürcü Frank Rus Kıpçak ve Kürtlerden oluşan ordusuna Meşhed Ovasında resmi geçiçit yaptırdı. Büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev i Erzincan Melik i olarak bıraktı .Küçük oğlu Kılıç Arslanı veliaht ilan ederek tüm devletlerin ileri gelenlerini bunu kabul etmeleri adına yemin etttirdi .Ramazan Bayramının 3. Günü Kayaseri de ki yabancı elçilere büyük bir ziyafet verdi.Bu ziyafette yediği kuş etinden zehirlenerek vefat etti .(31 Mayıs 1237 . Bazı kaynaklarda oğlu Keyhüsrev tarafından zehirlendiği ileri sürülmüştür.Sultan Mesud tarafından yapılan Aleaddin Tepesinde ki Kümbet Hâne ye defnedilmiş tir

II.Gıyaseddin Keyhüsrev:Doğum tarihi 11221 dir Babası I.Aleaddin Keykubat Annesi Mahperi Sultan olarak bilinen Hunat Hatundur.Erzincan Melik olarak atanmış Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon u kuşatmıştır Babasının kardeşini veliaht olarak ilan etse de Sadettin Köpek önderliğindeki emirlerin desteği ile tahta çıkmıştır.Kardeşinin tarafını tutan Harzemi Emirlerine karşı mücadeleye girmiştir. Onların kendisine biat etmesini sağlamıştır.Eyyübilerle iyi ilişkiler kurmak için hükümdarın kızı ile evlenmiş onu da kardeşi ile evlendirmiştir.Eyyübi ve Artuklu Hükümdarlıkları ona bağlı kalmışlardır.Gürcü Prensesi Tamar ile evlendi .Bu evlilikten II.Aleâddin Keykubat dünyaya gelmiştir .Eşi Anadolu da Gürcü Hatun olarak anılmıştır. Ona olan sevgisini göstermek için para bastırmış ,paraların üzerinde bulunan aslan figürü kendini güneş figürü eşini temsil etmiştir .Keyhüsrev güvenmediği devlet adamlarını katlettirmiştir.Bunda Sadettin Köpeğin telkinlerinin etkisi vardır. İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatunu da öldürtmüştür .Son olarak da Selçuklu Saltanatını tahtına göz diken Sadettin Köpeği de öldürtmüştür.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ