Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

GÜNLÜK OLARAK OKUNAN FAZİLETLİ DUALAR -1

31 Ekim 2020, C.tesi günü eklendi.

Dua müminler olarak hayatımızın bir parçası ,Rabbimizle aramızda köprüdür.Dilek ve isteklerimizi bildirmek ,şükür etmek ,şifa bulmak ,tehlikelerden muhafaza olmak ve bir çok durumda dua ile Allah c.c sığınırız .Peygamber Efendimiz dua ile alakalı olarak ;

* Dua ibadetin kendisidir buyurdular ve sonra şu ayeti okudular. Rabbimiz ‘'Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim .(Mü'min 40/60)

*Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm (Bakara 2/186)

*Dua müminin silahı,dinin direği ,göklerin ve yerin nurudur.(Hakim Müstedrek I/492) [Hadis-i Şerif]

Duanın önemi ayet ve hadislerle bizlere bu şekilde açıklanmıştır .Gün içerisinde okumamızın bizlere fayda sağlayacağı güzel duaları okumak ve alışkanlık haline getirmek hem bizleri sıkıntı ve tehlikelere karşı saran bir zırh olacak hem de Rabbimizle yakınlaşmamıza vesile olacaktır.

Günlük Olarak Okunması Faziletli Dualar

1) Allahümme ecîrnî minennâr ‘'diyen cehennemden kurtulur [Ebu Davud] (Sabah akşam 7 defa Okunur)

Manası:Allah!ım bizi cehennem azabından koru

2) Rabbişrahli Sadri ve yessirli emri.Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli (Tâhâ Suresi 25-26)

Manası :Rabbim gönlüme ferahlık ver.İşimi bana kolaylaştır.Dilimde ki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar

3) Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temim bi'l hayr

Manası :Rabbim işlerimi kolaylaştır ,zorlaştırma .Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır

4) Bismillahillezî lâ yezurru mes'mihi şey'ün fi'l ardı velâ fi's semâ ve hüves semîu'l alîm (Sabahları ve Akşamları 3 defa okunur)

Manası :İsmini zikreidnce yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder ,onunla korunurum.O her şeyi işitir ve bilir .,dersse sabaha kadar ona ani bir bela isabet etmez.Kim de bunu sabah üç kere okursa ,akşama kadar ona ani bir bela isabet etmez [Ebû Davud] Edep 101 /5088 ;Tirmizî ,Deavât 13 ]

5) Evden Çıkarken Okunacak Dua :Bismillahi Hasbiyallahü tevekkeltü Allallahi La havle vela guvvete illa billahil aliyi azim.

Manası:Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim Allah1a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur. Bu duayı okuyan kimseye ‘'Bu sana kafidir ,himayeye alındın ‘' denilir ve şeytan ondan uzaklaşır,gider (Ebû Dâvud ,Edep 102-103)

6)Eve Girince Okunacak Dua :Euzu bikelimatillahit tammati min şerri ma hâlâk

Manası:Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım ,derse ,oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez (Müslim ,Zikir 54)

7)Sübhanallahi ve Bi Hamdihi Sübhanallahil Aziym (Sabah namazının ardından 100 defa okumak efdaldir)

Manası :Allah'a hamd ederek Onu noksanlıklardan tenzih ederim,Yüce Allah'ı tenzih ederim

Ebu Zer2den rivayet edildiğine göre;

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi?Allah 2a en sevimli olan söz ‘'Sübhanallahi ve bi hamdihi ‘dir.

(Devam Edecek)

 

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ