Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

GÜNLÜK OLARAK OKUNAN FAZİLETLİ DUALAR -2

07 Kasım 2020, C.tesi günü eklendi.

Günlük Olarak Okunması Faziletli Dualar

8)La ilahe illallah (Günde 100 defa okuyanın ,kıyamette yüzü ay gibi parlar [Tarberani]

Manası:Allah'tan başka ilah yoktur

9) Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh

Manası:Hayy ve Kayyum olan ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'tan mağfiret dilerim ve O'na tevbe ederim.

(İstaiğfara devam eden kimse,sıkıntıdan kurtulur ummadığı yerden rızıklanır[İbni Mâce ]

10) Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala â li seyyidina Muhammed

Manaı :Ey Allah'ım Efendimiz ,büyüğümüz Muhammed'e evladu iyaline ashabına salatu selam eyle Rahmet et ,selametlik ver .

(Günde 100 defa okuyan cehennemden kurtulur ve şehitlerle beraber olur.)

11) Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hûve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azîm

Manası :Bana Allah yeter (Kâfidir) On'dan başka ilâ h yoktur .Ben ,Allah'a tevekkül ettim(güvendim)Ve O,azîm arşın Rabbidir (Sabah akşam 7 defa okuyanın dünya ve ahiret işlerinde Allah ona kafidir

12)Ezan-ı Şerif Duası:Allahümme Rabbe hazihid da'vetil tamme Vessatil kâimeti ati Muhammedinil vesilete vel fazilete ved-dereceter –refiate vebashu makamen Muhammedinillezi veadteh .İnneke lâ tuflihul mîad(Buhari Ezan-8)

Manası : Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e vesileyi ,fazileti ihsan etr. Bir de kendisine va'd ettiğin mMakam-ı Mahûd'u verip oraya ulaştır.Muhakkak ki, sen vaadinden dönmezsin. (Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashabının Ezan-ı Şerif den sonra bu duyaı okudukları rivayet olunmaktadır.Ezan duası kişileri bütün kötülüklerden koruyan ve haram olan işlerden alıkoyan mukaddes bir dua özelliği olma özelliği göstermektedir.Bu duayı okuyan Müslümanlara ,meleklerin daha çok yaklaştığı rivayet edilmiştir.

13) Sofra Duası:Elhamdü lillahillezi etamena ve sekana ve cealna minel müslimin .et'amena Allahüme min taam –il cenneti ve sakana Allahümme min şarab-il kevseri ve zevecena Allahümme bi hüril'ayni .Bil hürmetil enbiyai velmürseline vel-hamdü lillahi Rabbil alemin

Manası:Bizi yediren içiren ,İslamla müşerref kılan Allah'a şükürler oldun .Peygaberler hakkı adına bizi Cennetin taamlarından yedir.Kevser şarabından içir ve Cennette olan hurilerle evlendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve şükür olsun.

14)Ayetel Kürsi :Allâhü lâ ilâ he illâ hüvel hayyül kayyûm ,lâ te'huzühu sinetün vela nevm .Lehu ma fissemâvâti ve ma fil ard men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih ya'lemü mâ beyne eydihim ve ma haşlfehüm .Velâ yuhitune bi'şey'im min ilmihi illâ bişma şâe veisa kürsiyyühüssemâvâti vel ard.Ve la yeûduhu hıffzıhummâ ve hüvel aliyyül aziym

Manası:Allah ‘tan başka hiç bir ilah yoktur.O daima yaşayan ,daima duran ,bütün varlıkları ayakta tutandır.O'nu ne gaflet basar ne uyku tutar .Gökte ki ve yerde ki herşey O'nundur.

O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine .Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise ,O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O'nun hükümranlığı ,bütün yerleri ve gökleri kucaklamıştır..Her ikisini görüp gözetmek ,ona bir ağırlık da vermez .O çok yüce çok büyütür(Ayetel Kürsi'yi hergün okumayı adet ahaline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar.Okuyan hem Tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur bundan da üstün bir zikir yoktur.

(Devam Edecek)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ