Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

GÜNLÜK OLARAK OKUNAN FAZİLETLİ DUALAR -3

14 Kasım 2020, C.tesi günü eklendi.

Günlük Olarak Okunması Faziletli Dualar

 

15-ESMAÜL -HÜSNA OKUMAK :Rabbimizin mübarek isimleri 99 tanedir. Tâhâ S uresinde ‘'Allah ,kendisinden başka ilah olmayandır.En güzel isimler O'na mahsustur (Tâhâ Suresi20/8)buyrulmuştur.Bu isimlerle dua etmek etmemiz bizlere Kur'anı Kerim de bildirilmişltir.En güzel isimler Allah'ın dır O halde O'na o güzel isimlerle dua edin (A'râf 7/180) Ayeti Kerimesi bu konuya işaret etmektedir .Rabbimizin bütün isimleri yüce manalar taşımaktadır.Her gün bu güzel isimleri okumak maneviyat dünyamızı aydınlatacak ruhlarımıza şifa kaynağı olacaktır.Her isim ayrı ayrı faziletler taşımakta ve mümün olarak detlerimizin yok olmasında yol göstrici olacaktır Allah'ın izni ile .Gayret bizden takdir Rabbimizden dir Bizler elimizden geldiği kadar Rabbizi anmaya çalışalım.Esmaül Hüsna nın anlamlarını öğrenerek ve idrak ederek okumak daha efdaldir.

16-Rızık Duası:Yâ Allahu Yâ Rabbi Yâ Hâyyü Yâ Kayyümü Yâ zell Celâlli ve ikram es'elüke bismikel Azîmil-a'zami ,Enterzukâni helâlen tayyiben ,Allahümme in kâne rızkûna fissemâi enzilhu .Ve in kâne fil ardı ezhirhu ve ikna kane ba'iden karribhu ,Ve in kâne kâriben yessirhü Ve kâne kalilen kessirhü,Ve in kâne kesiren ihfazhü bilbereketi.

Manası:Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim .Bana helal rızık ver .Allah'ım ,eğer rızkımız semada ise onu çıkar .Uzakta ise onu yaklaştır .Yakın kolaylaştır.Az ise çoğalt.Çok ise onu bereketlendir.

17-Uyumadan Önce Okunacak Dua:Allâhümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emr'i ileyke ve elce ‘tü zahrî ileyke ,rağbeten ve rehbeten ileyke ,lâ melce velâ mencâ minke illâ ileyke Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte nebiyyikellezi erselte

Manası:Allah'ım kendimi sana teslim ettim.Yüzümü Sana çevirdim.İşimi Sana ısmarladım.İşimde sana güvendim.Rızanı isteyerek ,azabından korkarak sırtımı sana dayadım..Sana sığındım Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur.İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.(Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölüsen,iman üzere ölürsün ,ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun ) Buhari-Vudû 75…Daavât 6-Müslüm Zikr 56 /58)

18-Sabah Uyanınca Okunacak Dualar:Sabah uyandığımızda ilk okumamız gereken Bismillahirrahmanirrahim(Besmele) olmalıdır.Manası:Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile

Sabah Okunacak Dua :Allahümme bike asbahta ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykenneşur

Manası :Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık ,Senin yardımınla akşama kavuştuk Senin yardımın sayesinde diriliyor ve Senin kudretinle ölüyoruz. Ve ahrete (varış )Sanadır

19-İşe Başlarken Okunacak Dua :İlk önce Besmele-iŞerif her işin başında okunması efdaldir.

Tâhâ Suresi 25-28. Ayetler :Rabbişrahli Sadri ,ve yessirliemri,vehlül ukdeten min lisani yefkahü kavli

Manası :Rabbim ,Gönlüme ferahlık ver İşimi bana kolaylaştır Dilimdeki tutukluğu çöz Ki sözümü anlasınlar

Rabbi Yessir Duası:Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temim bi'l hayr

Manası:Rabbim işlerimi kolaylaştır zorlaştırma Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ