Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

İSLAMDA MELEKLER VE GÖREVLERİ-3

26 Eylül 2020, C.tesi günü eklendi.

DÖRT BÜYÜK MELEK DIŞINDAKİ MELEKLER VE GÖREVLERİ

  Kirâmen Katibin (Yazıcı Melekler):İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir.Sağdaki melek,iyi iş ve davranışları ,soldaki melek ise iyi görülmeyen davranış ve işleri yamakla vazifelidirler.Hafaza melekleri olarak da adlandırılmışlardır.Kıyamet gününde hesaplar sorulurken bizlere şahitlik yapacaklardır.Ayeti Kerimelerde ‘'İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar.İnsan hiçbir söz söyleyemez ki ,yanında gözetlenmeye yazmaya hazır bir melek bulunmasın (Kâf 50/17-18) Şüphe yok ki üzerinizde ,kesin bekçiler ,değerli yazıcılar vardır.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler .(İnfitâr 10-12-Zuhruf 43/80) buyrulmuştur.

    Münker Ve Nekir( Sorgu Melekleri ):Ölüm sonrasında kabir hayatının başlangıcında sorgu ile vazifeli melekledir.Münker ve Nekir (Tanınmayan ,bilinmeyen) anlamına gelmektedir.Kabirde bizlerin bilmediği bir şekilde bize görünerek ‘'Rabbin kim ?Peygamberin kim ?Kitabın ne ?gibi sorular yöneltecekleri bildirilmiştir.Kullara verdikleri cevaplara göre muamele de bulunacaklardır.

    Hamale-i Arş (Arşı Taşıyan Melekler) :Arşın yükünü taşımakla görevli meleklerdir .Ayeti Kerime de ‘'Arşı yüklenen ,bir de onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler,O'na iman ederler(Mü'min 40/12) Bu meleklerin sayısı dört olup kıyamet günü sayılarının sekiz tane olacağı ayetlerde bildirilmiştir''Melekler ,onun çevresinde duracaklar ,o gün Rabbi'nin Arş'nı onlardan başka sekiz tanesi taşıyacak'' (Hakka 69/17) Arşda ki vazifelerinin ;Arşı koruma ve yönetme olduğu ve Hakka olan yakınları sebebi ile bu şekilde anıldıkları bilinmektedir.Ku'anı Kerim de Arşın çevresini kuşatan ve koruyan meleklerin sayısının çok sayıda olduğu da bildirilmektedir (Zümer 39-75) Bu meleklerin hepsine Kerûbiyyûn (Allah'a en yakın melekler )denilmektedir

  Cennet İle Görevli Melekler :Bu meleklerin sayısını yalnızca Rabbimiz bilmektedir.Başları (Rıdvan) isimli melektir.Bu melekler cennet ehli olanları orada ebedi kalmakla müjdelerler.Ayeti Kerime de ‘'Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük ,bölük cennete sevk edilirler .Kapıları açılmış halde oraya vardıklarında bekçileri onlara :Selamün  Aleyküm Tertemiz oldunuz .Artık ebedi kalmak üzere buraya girin derler'' (Zümer 73)

   Cehennem   İle Görevli Melekeler:Cehennem ile vazifeli meleklere( Zebani) adı verilmiştir. Başları (Malik) adlı melektir.Sayıları 19 olarak bildirilmiştir.Ayeti Kerim de ‘'Sekar ‘ın ne olduğunu sen nereden bileceksin ?O ne bırakır ,ne de vazgeçer.İnsanın derisini kavurur.Üzerinde on dokuz melek vardır.Biz cehennemin işlerine bakmakla ,ancak melekleri görevlendirdik.Onların sayısını da ancak inkârcılar için bir fitne yaptık (Müdessir 27/31)

Diğer bir Ayeti Kerime de şöyle buyrulmuştur''Ey Malik Rabbin işinizi bitirsin diye seslenirler.Malik der ki : Siz öylece kalacaksınız (Zuhruf 77)

    Arşı Taşıyan Melekler :Arşı taşıyan melekler 4 tane olup kıyamet gününde sayılarının sekiz taneye çıkacağı bildirilmiştir.''Arş'ı yüklenen ve O'nun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih eder.O'na iman eder ve iman edenler için de istiğfar ederler (Mü'min 7)

    Allah'a İbadet Eden Melekler :İbadetle vazifeli melekler ile ilgili olarak Ayeti Kerime de ‘'Semada bulunan meleklerden,durmaksızın Allah'ı zikreden o'nu tesbih  eden ,O'na rükû ve secde edenler vardır.Onlar bunu yaparken kibirlenmez usanmaz yorulmazlar (A'raf 206-Enbiya 19-20) buyrulmuştur.Peygamber Efendimiz (s.a.v)''Şüphesiz sema gıcırdadı.Semanın gıcırdaması ise haklıdır.Çünkü semada ,meleklerin Allah'a secde etmek için alnını koymasından dolayı dört parmaklık (bile boş )yer yoktur. (Tirmizi 2414 ,İbni Mace 4190)

   (Devam Edecek)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ