Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

İSLAMDA MELEKLER VE GÖREVLERİ-4 DÖRT BÜYÜK MELEK DIŞINDAKİ MELEKLER VE GÖREVLERİ

10 Ekim 2020, C.tesi günü eklendi.

Müjdeleyici Melekler:Bu meleklerin vazifesi kıyamet gününün korku ve dehşetine karşılık Müslüman kullara Rabbimizin rahmetini  hatırlatarak onları  korkularına karşı teselli etmek ve emin kılmaktır.Bu meleklerle ilgili Ayeti Kerime de şöyle buyrulmaktadır;Şüphesiz ki : Rabbimiz Allah tır deyip dosdoğru onların üzerine melekler iner .Onlara :Korkmayın ve üzülmeyin .Size vaat olunan cennetle müjdelenin Biz dünya hayatında da ahiret de sizin dostlarınınız.Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır derler (Fussilet 30-32)

Cuma Günü Görevli Melekler (Cuma Günleri Camiye Gidenleri Yazan Melekler):Bu melekler Cuma günleri Cami kapılarında vazifelidirler .Cami kapılarının her birin de vazifeli melekler bulunmak da İmam hutbe okuyana kadar yazmaya devam etmektedirler .Bu meleklerin hutbeleri dinledikleri de rivayet olunmaktadır.(Buhari 891 –Müslüm 850 /24 -25)

Salih Kulların Cenazesine Katılan Melekler :Bu melekler müminlere cenaze kabre defnoluna kadar katılırlar .Cenazelede bulunurlar (Edu Davud 3177- Nesei 2057)

Elindeki Malları Allah Yolunda Harcayanlara Dua Eden Ve Cimri Kullara Beddua Eden Melekler:Peygamber Efendimizin (s.a.v) bu konu ile alakalı Hadisi Şerifinde şöyle buyrulmaktadır;Her günün sabahında iki melek iner ve bunlardan birisi:Ey Allah'ım malını infak edene (Allah yolunda Harcayana )bir bedelini ver diye dua eder.Diğeri ise ;Ey Allah'ım (Malını tutana )cimrilik edene telef ver diye beddua eder. (Buhari 1364  Müslim 1010/57)

Bulutlarla Görevli Melekler: Bu meleğin ismi Rad'dır .anında bulunan ateşten mihrakla bulutları Allah (c.c) dilediği yere sürer.(Tirmizi 3320)

Dağlarla Vazifeli Melekler :Rabbimiz tarafından dağlarla ilgili olayları  irade ve yürütme ile ilgili meleklerdir.Bu işleri Rabbimizin iradesi ile yürütmektedirler.Peygamber Efendimiz (s.a.v) Peygamberliğinin 10. Senesinde Kureyşli müşriklere karşı Efendimizi koruyan amcasının vefatı üzerine kendisini himaye edecek birini aramak için Taife gitmiştir.Bu yolculukta Efendimiz müşriklerin taşlı saldırısına hedef olmuştur.Peygamber Efendimi (s.a.v) bu olaylar sonucu üzgün bir şekilde dönerken Cebrail (a.s) tarafından karşılanmış ve Allah (c.c) ona dağlarla vazifeli gönderdiğini bildirmiş dağlarla vazifeli   melek Efendimize emir buyurursa iki dağı onların üzerine kapatıvereceğini söylemiştir( Buhari 3042 Müslim 1795 /111)

İnsana Hayırlı İşlerde Bulunmayı İlham eden (Teşvik Eden ) Meleklerr:Kullara şeytanın vesvese vermesi olduğu gibi meleklerinde ilham verdiği bildirilmektedir.Şeytanın vesvesesi kullar şerri vaat etme ve Hakkı yalanlamadır.Meleklerin ilhamı ise hayrı ve doğruyu vaat etmek ve doğrulamaktır.

Kulların Rızkını-Ecelini-Cinsiyetini Yazmakla Vazifeli Melekler:İnsan ana rahmine düştükten (40 bazı rivayetlerde 42-45 -120 gün ve gece  geçtikten sonra Allah (c.c)ona bir melek gönderir Melek onu sûretlendirip (kulağını ,gözünü,drisini ,etini ve kemiğini oluşturur ve o cenin hakkında Allah2ın buyurduğu şu 44 hususu yazar  1)Erkek mi dişi mi 2) Şaki mi Said mi (Cennetlik mi Cehennemlik mi 3Rızkı 4)Eceli Akabinde emrolunduğu şeyler üzerinde arttırma ve eksiltme yapmayarak elinde bir sahife ile çıkar.(Müslim 2643 -2646- Buhari 6487 6488)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ