Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

İSLAMDA MELEKLERİN ÖNEMİ VE GÖREVLERİ-1

12 Eylül 2020, C.tesi günü eklendi.

Melek kelimesi haberci,elçi güç ,kuvvet manalarını içermektedir.Melekler Allah c.c emri ile çeşitli görevleri yerine getiren ,yaratılış gayesine uygun olarak görev yapan gözle görülmeyen ruhani varlıklardır.

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

*Nurdan Yaratılmış Varlıklardır

Yemek,içmek,yorulmak,uyumak ,dişilik,erkeklik,gençlik,ihtiyarlık gibi özellik ve fiillerden arınmış durumdadırlar.Nurani ve ruhani varlıklardır.Ayetler de (Onun huzurunda bulunanlar O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar .Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler (Enbiyâ 21-19-20) Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler.Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler?Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecektir(Zuhruf 43/19)

*Melekler Allah'a İsyan Etmezler

  1. Allah ( c.c )emrinden çıkmazlar ,asla günah işlemezler .Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar (Onlar üstlerinde ki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar) (Nahl 16/50)

*Melekler Gaybı Bilmezler :Gaybı bilen sadece Rabbimiz dir .Sadece Allah (c.c )kendilerine gabya dair bilgi verdikleri ancak o kadarını bilirler .Kur'anı Kerim de bildirildiğine göre ;Allah (c.c) Hz .Adem (a.s) varlıkların isimlerini öğretmiş,sonra da isimlerin verildiği varlıkları meleklere göstererek ,bunların isimlerini haber vermelerini onlardan istemiş,bunun üzerine melekler ‘'Seni tenzih ederiz.Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.Çünkü Sen her şeyi hakkıyla bilen ,hüküm ve hikmet sahibi olan sensin demişlerdir .Bunun üzerine Cenâb-ı Hak Hz. Adem ‘i n varlıkların ismini haber vermesini emretmiş ,o da söyleyiverince şöyle seslenmiştir''Size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim .Neyi açıklarsanız neyi de gizlemişseniz ben bilirim (Bakara 2-31-33)

*Melekler Allah'ın İzni İle Çeşitli Şekillere Bürünebilirler

Melekler şekil değiştirdikleri bildirilmiştir.Cebrail (a.s) Peygamber Efendimize (s.a.v) Ashaptan Dihye şeklinde görülmüş ,bazen kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde gelmiştir Cebrail a.s Hz Meryem'e bir insan şeklinde görülmüştür (Meryem 19-16-17)Meleklerden bir grup Hz İbrahim'e bir oğlu olacağı müjdesini getiren insanlar şeklinde gelmiştir. O da onları misafir zannederek kendilerine yemek hazırlamış ,fakat yemediklerini görünce korkmuş sonra da melek olduklarını anlamıştır.(Hûd 11-69-70) Bu ayet vasıtası ile meleklerin yeme içme özelliklerinin olmadığı açıklanmıştır

*Melekler Gözle Görünmeyen Varlıklardır

Meleklerin görünmez oluşu onların var olmadıklarından değil ,onları görme yetkisinin Rabbimiz tarafından insanlara verilmemiş olmasındandır.Melekleri peygamberler asli şekilleriyle gördükleri gibi başka şekillerde de görmüşlerdir. İnsan şeklini aldıklarında takdir edilen diğer insanlar tarafından da görülmüşlerdir.Cebrail a.s Cibril hadisi diye bilinen iman İslam ve ihsan kavramlarının tanımlandığı hadiste belirtildiği gibi ,Cebrail ashap tarafından insan şeklinde görülmüştür.(Buhâ -ri İman 37- Müslim İman Ebu Davud Sünnet 15)

*Melekler Güçlü Ve Süratli Varlıklardır

İslami kaynaklardam meleklerin kanatları olduğu bildirilmek de fakat içeriği konusunda tam bilgi, verilmemektedir.Meleklerin kanatlarının sürat ve güç yönünden derece ve değerleri Allah katında ki değerlerinin göstergesi olarak anlaşılabilir.Meleklerin kanat özelliklerini Allah c.c ve gören peygamberler bilebilirler ancak .Gökler ve yeri yaratan ,melekleri ikişer ,üçer dörder kanatlı elçiler yapan Allah( c.c) hamd olsun O yatmada dilediği arttırmayı yapar Şüphesiz Allah c.c her şeye gücü yetendir (Fâtır 35-1) ( Devam Edecek )
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ