Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

KUR’AN-I KERİM’İN MUCİZELERİ

08 Şubat 2020, C.tesi günü eklendi.

 Yüce kitabımız Kuranı Kerim Allah c.c tarafından 1400 sene önce indirilmiş ve bizlere her konuda ışık tutmuştur.Rabbimizin bizlere en güzel hediyesidir.Allah ın  bizlere kelâmı ve beyanıdır. Kuran ı Kerim bizleri ebedi saadete davet eden ,emir ve yasakları anlatan ,hayra ve güzelliklere ulaşmada ki yol göstericimizdir.

   Kuranı Kerim in rehberliği kıyamete kadar sürecektir.Hak Teala tarafından indirilen son kitap olması buya işaret etmektedir.Kıyamete kadar olmuş ve olacak bütün konularda bilgi veren sır ve hikmetler içermekte zahiri ve Batıni her alanda açıklamaları içermektedir22İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki ,onun (Kuran'ın )gerçek olduğu kendilerine iyice belli olsun.Rabbi nin her şeye şahit olması yetmez mi? (Fussılet 53)  Kuran ı Kerimin mucizevi yönleri vardır.1)Fesâhat ve Belâğati (Muhteviyat ve mevzularda muhataba göre uygun açıklamarda bulunması2)İnsanın Yaratılışı (İnsanın üremesi (Embriyonun teşekkülü hususuda modern ilmin vereceği bilgileri sunması3)Daktiloskopi(Parmak izlerinin ömür boyu hiç değişmeyeceği her parmak izinin ayrı olduğu ve hiçbir insanın parmak izinin başkasınınkine benzememesi4)Astronomi (Kuran ı Kerim sık sık semadan bahsederek Allah c.c azametine dikkat çekmiştir5)Kuran ı Kerimin meydan okuması(İnkarcılara meydan okuyup onları müsabakaya çağırmıştır( Tehaddi Suresi)

‘'De ki Andolsun ki ,bu Kurân ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler ,birbirlerine destek de olsalar ,onun benzerini ortaya getiremezler (El İsrâ) ayeti bu konudan bahsetmektedir. Kuran ı Kerimde ki mucizeleri anlatan ayetlere bakarsak her alanda açıklamalar olduğunu görürüz. Allah Odur ki ,gökleri dayanak olmaksızın yükseltti(Râd 13/2) {Göklerin dağlar sayesinde ayakta durduğu hurafesini ortadan kaldırmıştır}

   Allah c.c yedi göğü yerden de onların benzerini yarattı(Talak 65/12){Rabbimiz asırlar öncesinden yerin ve göğün yedişer kat olduğunu bildirmiştir.Hidrosfer,Litosfer,Astnosfer,Üst Manto ,Alt Manto ,Dış Çekirdek ve İç çekirdek olarak adlandırılmıştır.  Dağları görürsün de donmuş sanırsın ;oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenir (Neml 27/88) Allah c.c. dağların hareketlerini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir..Günümüzde bilim adamları bu keşfi kıtasal  sürüklenme olarak adlandırmışlardır Onlar görmüyorlar mı ki,gerçekten biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz(Ra'd 13/41)…Fakat şimdi ,bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı (Enbiya 21/44) Küresel ısınma sonucu kutuplarda ki buz tabakaları erimekte ve okyanuslarda ki deniz suyu seviyesi yükselmektedir.Artan su miktarı da daha fazla karayı kaplamaktadır. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça yer yüzünün toplam yüz ölçüm kara miktarı da azalmaktadır.Ayette ki açıklamalar bu konuya işaret etmiştir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik .Ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz(Zariyat 51 /47){Kainatın devamlı genişlediği gerçeği artık ilim ve bilim dünyasının kabul ettiği ilmi önceden bildirmiştir. Geceyi gündüzü ,güneşi ayı yaratan O dur Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.(Enbiya 21/339[20. Yy  bir buluşu  da her yıldız ve gök cisimlerinin bir yörüngede durduğu gerçeğidir]Güneş de kendisi için tespit edilen bir karar yerine doğru akıp gitmektedir.Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir.(Yasin 36/38)[ Güneşin  sabit olarak durduğu zannedilirdi.Oysa Kur'an güneşin sabit değil aksine daima hareket eden ve belirli bir hızla ilerleyen bir gök cismi olduğunu söylemiştir.

O sizin için kulakları,gözleri,ve gönülleri inşa edendir ,ne az şükrediyorsunuz (Mü'minun 78) Organları gelişimiyle ilgili tüm ayetlerde kulak ,gözler,ve algılama bu sırayla yer alır.Gökten su indirdi ve onunla çeşit çeşit bitkilerden eşler çıkardık (Taha 53) Bütün meyvelerden ikişer eş yaratmıştır.(Rad 3 )

  Gördüğümüz gibi yüce kitabımız bilimsel olarak günümüzde keşfedilen bir çok gerçeği önceden dile getirmiş ve her şeyin Rabbimizin  bir düzen içinde  ayarlaması ve eseri olduğunu bizlere ispatlamaktadır.Kuran ı Kerim ilk indirildiği andan itibaren aynı kalmış ve kesinlikle değiştirilmemiştir .Bu da mucize olan yönlerinden biridir. Kuran ı Kerim de söz edilip bilimin bulamadığı olaylar bile vardır .Üzerinde araştırmalar yapılan konularda Kuran ı Kerim in rehberliğine başvuran yabancı bilim adamları bile mevcuttur.

   Yaşantımızda ki her olayda aradığımız bilgileri en doğru şekilde bulacağımız kaynak  kitabımız Kuran ı Kerim dir.Ona gösterilen hürmet ve saygı bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır.Rabbimiz  yolumuzu aydın ahvalimizi hayra eriştirsin.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ