Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

KUR’ANI KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ

27 Haziran 2020, C.tesi günü eklendi.

Yüce Kitabımız Kur'anı Kerim mümin olarak hayatımızın her alanında bizlere rehber olmaktadır.Yaşantımızı Rabbimizin rızasına uygun yaşamak için konulan kuralları öğrenmek ve uygulamakta Kur'anı Kerimin yol göstericiliği en güzel yardımcımızdır.

Kur'anı Kerim toplumsal yaşantımız,aile hayatımız gibi konularda ışık tuttuğu gibi bir çok alanda da en büyük bilgi kaynağımızdır.Bu konulardan biri de insan olarak Rabbimizin bize bahşettiği sağlığımızı korumak ve onun yolunda ilerlemek için çaba sarf etmeye çalışmaktır.Hastalıkla karşılaştığımızda da neler yapabilir konusunda da yüce kitabımızın anlattıklarını anlamamız ve uygulamamız kendi faydamıza olacaktır

Hastalık durumlarında şifa için öncelikle gerekli sebeplere müracaat etmemiz gerekmektedir.Bu sebepler nelerdir diye baktığımızda ;doktora gitmek ,tavsiyelerine uymak,verilen ilaçları kullanmak ve sağlımızı korumak için uğraşmaktır.Bu sebepleri yerine getirdikten sonra Rabbimize sığınıp dua ve niyazda bulunmalıyız.Bunun yanında sıhhatli zamanların kıymetini bilmek sıhhatimizi korumaya çalışmaya gayret göstermek görevlerimiz arasındadır.Bu gayreti Bediüzzaman Said Nursi Hz. duayı fiili olarak yapmak,bununla beraber kavlî duayı da ihmal etmemek gereklidir buyurmuşlardır.(Sözler 287,288)

Kur'anı Kerim de şifa ayetleri bulunmaktadır.Bunlar:

  1. Tevbe Suresi 14. Ayet:Ve yeşfi sudûra kavmi'm mümîne ve yüzhip gayza kulûbihim (Allah müminler topluluğunun gönüllerini ferahlatsın ,şifa versin ve kalplerindeki ızdırabı gidersin )
  2. Yunus Suresi 57 Ayet:Yâ eyyühe'n-nâsü kad câet küm mev'ızatun min Rabbikum ve şifâül'lima fi's-sudûrri hüden ve rahmetün li'l mü'minin(Ey insanlar !Size Rabbinizden bir öğüt,gönüllerin derdine şifa ,mü'minlerinlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
  3. Nahl Suresi 69. Ayet : Yahrucu mim-butûniha şarâbüm-mühtelifün elvânühû fihi şifâül'-linnasi inne fî zâ like le'âyete'l –lilkavmiy yetefekkerün(Onların karınlarındamn çeşitli renklerde bir şerbetçıkar ki onda insanlara şifâ bulunur .Düşünen bir topluluk için şüphesizz bunda bir delil vardır)
  4. İsra Suresi 82. Ayet :Ve nünezzilü minel Kur'anı mâ hüve şîfaü'v ve rahme'tül li'l mümînin (Biz Kur'an ‘da mü'minler için şifâ ve rahmet olan ayetleri indiriyoruz)
  5. Şuara Suresi 80.ayet : Ve izâ merüdtü fehüve yeşfîn (Hastalandığımda bana şifa veren Allah'tır)
  6. Fussilet Suresi 44.Ayet:Kul hüve li'llezîne âmenû hüden şifâün (De ki Kur'ân inananlar için hidayet ve şifa kaynağıdır)

Peygamber Efendimizin Şifa Duaları:Şifa ayetlerinin yanında Peygamber Efendimizin okuduğu duaları da vardır.Bunları okumak da inşallah şifa için için müracaat ettiğimiz sebeplerdendir.* Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

*Bismillahi erkîke vallahu yeş ike min külli dâin fike min şerri'n-neffasâti fi'I-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased Manası: Allah'ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedçilerin şerrine karşı Allah şifa versin (veya şifayı verecek olan Allah'tır.* Eûzu bikelimâtillahi't-tâmmâti min şerri mâ halaka” Manası: Yarattığının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım)”

Rabbimizin bizler için lütufları sonsuz ve o denli eşsiz ki bu nimetler karşısında şükür etmeyi de ihmal etmeyelim inşallah…Cümlemize sağlık afiyet duası ile…

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ