Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

NAMAZ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER-1

21 Kasım 2020, C.tesi günü eklendi.

Dinimizde namaz ibadeti önemli bir yer tutmaktadır.Peygamber Efendimiz(s.a.v) namazı dinin direği olarak bildirmiştir.Namazın önemi bizlere  Ayeti ve Hadisi Şeriflerle bildirilmiştir.Namazla ilgili Hadisi Şerifleri okuyarak ve anlayarak incelediğimiz de mahiyetini anlamamıza ışık tutacaktır.

 

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Namaz İle İlgili Hadisi Şerifleri

 

*Gözümün nuru namazdır(Nesâî,İşretu ‘n Nisâ l Ahmed   b.   Hanbel ,Müsned 111,128,199)

*Namaz kılmayanın dini sağlam değildir .Dinde namazın yeri ,vücutta başın yeri gibidir(Taberâni ,el Me'cmu's –Sâğîr  107)

*Kul namaza durduğunda ,bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur.Rüku secdeye gittikçe dökülür,o insandan ayrılır.( Taberâni , el Me'cmu's –Sâğîr  794) 

*Yatsı namazını cemaatle kılan ,gecenin yarısını ,sabahı da cemaatle kılan ,gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır(Ebû Davûd ,salat 45)

*Cennetin anahtarı namaz,namazın anahtarı ise abdesttir(  Taberâni ,el Mu'cemü'l Evsat 5/186)

*Bir Müslüman,farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır,huşû içinde ve Rükûunu da tam yaparak namazını kolarsa,büyük günah işlemedikçe ,bu namaz önceki günahlarına keffâret olur.Bu her zaman böyledir(Müslim,Tahâret7)

*Farz namazını bilerek geçiren kimse ,ailesini ve malını kaybetmiş gibidir.(İbn Hanbel ,V,429)

*Birinizin kapısının önünden bir ehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa ,o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı ,ne dersiniz?Sahabiler ‘'Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz demişler Bunun üzerine Resûlullah ‘'İşte beş vakit namazda böyledir!Allah onlarla günahları yok eder(Buhâ ri ,Mevâkitü's  Salât  6)

*Dinin başı İslam (Kelime-i Şehadet getirerek Allah'a teslim olmak)Direği ise namazdır (Tirmizi ,İman 1 Ahmed bin Hanbel, Müsned)

*Kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şey namazdır (Nesâi ,Muharebe )

Büyük günah işlemedikçe beş vakit namaz ve iki Cuma , aralarında ki günahlara kefarettir.(Müslim ,Tahâret 14)

-Muhakak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır

*Kıl namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece ,Allah kuluna yönelir Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında ,Allah ondan yüz çevirir (Ebû Dâvud Salât 160,161)

*Her kim sabah nazmını kılarsa Allah'ın koruması altındadır (Müslim ,Mesâcid 262)

*Cemaatle kılınan namaz ,tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir  (Buhari Ezan ,Müslim Mesâcid 249)

*Kim bir namazı kazaya bırakırsa ,sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir.(İbni Hibban)

*Müslüman kul ile kafirlik ve iman arasında sadece namaz vardır Müğslüman bir kişi namazı terk ettiği zaman kesinlikle Allah a şirk koşmuş olur(Müsned)

*Kim namazı terk ederse ,Allah kendisine gazap etmiş olduğu halde O'na kavuşur (Bezzar Taberâni ,Mecma'uz Zevâid)

(Devam Edecek)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ