Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

NAMAZ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER-2

28 Kasım 2020, C.tesi günü eklendi.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Namaz İle İlgili Hadisi Şerifleri-2

 

* İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi ,bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı kura çekerlerdi.Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi ,birbirleriyle yarışa girerlerdi.Eğer yatsı namazı ile sabah namazında ki fazileti bilselerdi ,emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi(Buhârî ,Ezân 9 32 Şehâdât 30 Müslim ,Salât 129 )

*Erkeklerin saflarının en hayırlısı ilkleridir ,sevabı en az olanları geridekilerdir.Kadınların saflarının en hayırlısı geridekilerdir.Sevabı en az olanları ise öndekilerdir(İbni Mâce ,İkâme 52)

*Kim namazı unutursa onu hatırladığında kılsın .Zira onun kefareti ancak budur(Buhârî,Mevâkîtü's Salât 37—Müslim Mesâcid 314)

*Bir adam Hz Peygamber (s.a.v) Efendimize ;Amellerin ,ibadetlerin en faziletlisi hangisidir ?diye sordu .Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘'Vaktinde kılınan namazdır ‘'buyurdu (Buhârî ,Tevhîd 48)

*Namazını kılarken son namazını kılan gibi ol (Bihar'ul Envar c.69 ss.408)

*Namaz için attığın her adım bir sadakadır (Müslîm Zekât 17 ..no 2382 …3/83),

*İman ile küfür arasında ki fark namazı terk etmektir.(Tirmizî, İman 9 )

*Namaz tevâzudur ,yalvarmadır,günahtan pişmanlıktır ve ellerini kaldırıp ‘'Allah'ım ‘' diye yakarmadır.Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir(Tirmizî Salât 166)

*Allahu Teâlâ ‘nın bir kula iki rekat namaz kılması için tevfik vermesimünden daha üstün bir şey yoktur.Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır(Müsned)

*Her kim beş vakit namazı eskizsiz kılarsa namazı,kıyamet gününde ona bir aydınlık ,hakkında delil ve kurtuluş olur.Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Krun'la Hman'la Firavunla ve Ubeyy İbn-i Halefle birliktedir (Müsned 2/169 ,Darimi 2/301 İbn-i Hibban 1448)

*Ebu Hüreyre Hz

.nakledilen İsra hadisesinin bir yerinde namaza karşı ağır davrananlar hakkında şöyle bir bahis geçmektedir;Sonra Nebi (s.a.v)başları taşla ezilip kırılan bir topluluğun yanına uğrar .Bunların başları taşlarla ezilir,akabinde başları yeniden eski durumlarına getirilir ve böyle sürer Peygamber Efendimiz(s.a.v) sorar ;Ey Cibril ! Bunlar kimdir ?Cebrail (a.s) cevap verir ;Bunlar namazlarına karşı ağoır davrananlardır) (Ebu Hüreyre –Münziri hadisin Hasen olduğunu kaydetmiştir.Ayrıca bu hadis Buhari de de geçmektedir)

*Resulullah (s.a.v) bir gün ashabına :İlâhi !Aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme diye dua ediniz dedi ve sonra ‘'Şki ve mahrum kimdir bilir misiniz diye sordu .Sahabeler :Kimdir Ya Resulalah ? dediler .Efendimiz (s.a.v) Namaz kılmayan !buyurdu(İbni Hacer Ezzevaccir /Ebu'l Leys Semerkandi Kurretü-l Uyun )

*Rasullallah (s.a.v) bir kabrin yanından geçerken ‘'Bu kimin kabridir ? buyurdu .Sahâbe-i Kiram (r.a) ‘'Falancanın kabridir'' dediler Resulallah (s.a.v) buyurdu ki ‘'Bu kabirde ki kimseye göre iki re'kat namaz kılmak ,sizin diğer bütün dünyalıklarınızdan daha sevimlidir(Taberârani ,Mecma'uz zevâid)

****

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ