Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

Peygamber Efendimizin Duaları -1-

20 Temmuz 2019, C.tesi günü eklendi.

Dua ,bizleri Rabbimize yakınlaştıran en önemli unsurdur.Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde dua müminin silahı,dinin direği,yer göklerin nurudur buyurmuşlardır (Ebu Hüreyre r.a ) Resülullah Efendimiz, bir müslüman günahı veya akrabası ile dargınlığı mucip bir şey dilemedikçe Allah o kimseye üç şeyden birini verir.şöyle ki o kimsenin dilediğini acele verir veya ahirete erteler yahut o kuldan bir belayı def eder buyurmuşlardır.

Allah C.C buyuruyor ki :(Resulüm) Kullarım beni senden sordukları zaman deki ;Ben onlara yakınım bana dua edenlerin dualarını kabul ederim .Onlarda benim davetime icabet ve bana imanda sebat etsinler ki o sayede doğru yolda ilerleyebilsinler buyurmuştur.Peygamber Efendimiz'' Muhakkak ki dua,Cenab-ı Hak'kın takdir ettiği şeylere fayda verir.Ey Allah'ın kulları duaya iltizam edin ,yani Cenab-ı Hak lütfeder de takdir ettiği şeyi hafifletir.Dua eden yapmış olduğu duanın faydasını görür sözleriyle duanın önemini belirtmiştir.

Peygamber Efendimiz duaya günlük hayatımızın her safhasında devam etmemizi buyurmuş , kendisi de yaşantısıyla da bizlere örnek teşkil etmiştir.Peygamberimizin okuduğu dualara baktığımız da her an dua halinde olduğunu ,her işine dua ile başladığını görüyoruz.Bu da Efendimizin sürekli Allah(c.c) anmayı bırakmadığını bizlere de aynı şekilde bir yaşam tarzını tavsiye ettiğini algılıyoruz.Peygamber Efendimizin yaptığı bir çok dua bulunmaktadır.Hadislerin de belirtilen ve İslam büyüklerimizin Efendimizden naklettikleri bilgiler ışığında günümüze kadar ulaşan dualar bizler için çok kıymetli emanetlerdir.Bu güzel ve kıymetli dualardan bahsederken hem tekrar okuyalım hem de sizlerle paylaşmış olalım .

Uykudan Uyanınca Okunacak Dua: Resülullah( s.a.v) yatağa girdiğinde ,Allah'ım senin ismini anarak ölürüm (Uyurum) ve dirilirim (Uyanırım ) derdi ve uykudan uyanınca ,bizi öldükten sonra dirilten Allah ‘a hamd ve şükrolsun (kıyamette onun huzurunda haşronulacağız buyurmuşlardır (Huzeyfe r.a.) Hz Aişe r.a dan rivayete göre Resul-iEkrem s.a.v. ‘'Bir kimse uyandığı zaman (Lâ İlahe İllallahü Vahdehü Lâ Şerike Lehu lehül Mülkü Velehül Hamdü Ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadir ,derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar olmuş olsa Cenab-ı Hak o kimsenin günahını affeder buyurmuştur.

Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar:Peygamber Efendimiz ,bir kimse sabahladığında ve akşamladığında ,Rabbım Allah'dır ,dinim İslam'dır,Resulüm Hz. Muhammed (s.a.v) dir derse Allah(c.c) ondan razı olur buyrulmuştur.Akşam olduğu zaman Peygamber Efendimiz;Biz akşama girdik ,mülk Allah ‘ın tasarrufunda daimdir .Hamd ve Senâ Allah'a mahsustur.Allah' tan başka ibadete layık olan tanrı yoktur ,ancak Allah vardır.O'nun şeriki yoktur,mülk onundur ,hamd onundur,O her şeye kadirdir Yâ Rab ,senden bu gecenin ve bundan sonrakilerin hayrını dilerim ve bu gecenin ve müteakip gecelerin şerrinden de sana sığınırım diye duada bulundukları rivayet olunmuştur(İbni Mesud)

Abdest Duaları:Ebu Hüreyre'den rivayete göre,Resul-i Ekrem Efendimiz ;Abdesti olmayanın namazı olmaz ,abdest alırken Allah'ın ismini anmayanın abdesti olmaz buyurmuşlardır.(Ebu Davut )Abdeste başlamadan önce besmele çekmek sünnettir.Abdest alındığında ,Bismillahi velhamdülillahi denirse abdest bozulana dek meleklerin o kişiye hasene (sevap) yazacağını Peygamber Efendimiz bildirmiştir(Ebu Hüreyra) Abdeste başlarken Bismillahi el azim ve elhamdülillahi ala dinil İslam denmesi selef (alimlerce )iyi görülmüştür.Efendimizin abdest alırken okuduğu bir dua da şudur; Allahümme eğfirli zenbi vessi fi'dari ve barikli fi bedeni duasıdır.Abdest sonrası da ;Eşhedü enlâ ilâhe illâllahu vahdehu şerikeelehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resulühu Allahümme ica'lni minettevvabin vecalni minelmütâdâhirin duasını Efendimiz okumuşlardır.Bu duayı okuyan kimse için cennetin sekiz kapısı açılır hangisinden isterse girer buyrulmuştur (Hz .Ömer r.a)

Evden çıkarken Ve Eve Girerken Okunacak Dualar :Enes ( r.a) den rivayete göre Peygamber Efendimiz s.a.v bir kimse evinden çıkarken Bismillâhi Tevekkeltü Alâllahi lâ havle velâ kuvvete illa billâ derse şeytan o kimseden uzaklaşır buyurmuştur.Peygamberimiz evinden ayrılmadan önce gözünü semaya kaldırır ve şöyle dua ederdi; Allahümme inni euzu bike en edıllâ ev üdalle ev edille ev üzelle ev ezlimâ ev uzlâme ev eçhele ev yüchele aleyye duasını okurlardı .İlahi azmaktan,azdırılmaktan ve kaymaktan ve kaydırılmaktan ve zulüm etmekten ve zulüm olunmaktan sana sığınırım (Ümmü Seleme ) (Devam Edecek )
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ