Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

PEYGAMBERLERİN KURAN-I KERİM DE GEÇEN DUALARI-1

15 Ağustos 2020, C.tesi günü eklendi.

Kur'anı-ı Kerim müminler olarak en güzel rehberimizdir. Rabbimizin rızasına ulaşmamız için dinimizin emir ve yasaklarına uymak ,peygamberlerin bizlere ilettiklerini dinlemek ve uygulamak kul olarak en görevlerimizdir.

Kulluğun en güzel tezahürleri ibadetler ve duadır..Dua kul olarak Rabbimiz karşısında acziyetimizi ve ona muhtaçlığımızı ifade etmektir.İbadetler ise ,Rabbimize şükrümüzü sunmanın ,kulluk borcumuzu ödemenin ifadesidir.Peygamberler Rabbimize her daim duada bulunmuşlardır.Peygamber Efendimiz (s.a.v) ibadet ve duaya büyük önem vermiş ,bizlere de aynı özeni tavsiye de bulunmuştur.Peygamberlerin Kur'an-ı Kerim de geçen dualarını okumak anlamak müminler olarak duanın önemini anlamamızda bizlere yol gösterecektir.

1- HZ ADEM (A.S):Adem (a.s) kendisi ve eşi cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince Allah (c.c. ) şöyle dua etmiştir

Hz Adem .( a.s) Duası :Rabbena zalemna enfusenâ ve in lem teğfirlenâ ve terhamnâ le nukû nene minel hasirî

Manası :Ey Rabbimiz .Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden olurz.(A'raf Suresi 23)

2- HZ. NUH (A.S):Nuh (a.s) iman etmeyen oğlu suda boğulunca ‘'Rabbim ! Şüphesiz ki oğlum ailemdendir.Senin vaadin elbette haktır.Sen Hâkimler hâkimisin ‘'diye duada bulunmuştur.Bunun üzerine Yüce Allah ,Ey Nuh ! O,asla senin ailenden değildir ,onun yaptığı iyi olmayan bir iştir.O halde hakkında hiçbir ilgin olmayan şeyi benden isteme .Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim buyurmuştur (Hûd 11-445-46) Nuh( a.s ) şöyle duada bulunmuştur.

a) Hz. Nuh (a.s) Duası:Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyle lî bihî ilm (ilmun) ve illâ tağfirlî v eterhamnî ekun minel hasirîn.

Manası : Rabbim ! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan ,şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum (Hûd Suresi 47)

b) Hz.Nuh (a.s)Duası:Rabbinsurnî bimâ kezzebûn

Manası:Ey Rabbim !(Kavmimin )beni yalanlamalarına karşı bana yardım et .(Mü'minûn 23-26)

c) Hz.Nuh (a.s)Duası:Rabbiğfirlî veli –vâlideyye ve limen dehale beytiye mü'minen ve lil mü'minîne vel-mü-minâti ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ

Manası:Ey Rabbim ! Bana ,babama ,anama ,mü'min olarak evime girene ve bütün mmü'min kadınlara mağfiret eyle.Zalimlerin de sadece helâkını artır (Nûh 71-28)

3-HZ LUT( A.S):Lut (a.s) ahlaksızlık yönünden haddini aşan kavmine karşı Allah (c.c )duada bulunmuştur.

a)Hz. Lut (a.s )Dusı :Rabbinsurnî alel kavmil mufsidîn

Manası:Ey Rabbim .Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et (Ankebut Suresi 28- 30)

b) Hz. Lut (a.s )Dusı :Rabbbi neccinî ve ehlî mimmâ ya ‘melûn

Manası :Rabbim !Beni ve ailemi ,onların yapageldiklerinden (veballerinden )kurtar (Şûara 26-169) (Devam Edecek )

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ