Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

PEYGAMBERLERİN KURAN-I KERİM DE GEÇEN DUALARI-2

22 Ağustos 2020, C.tesi günü eklendi.

4-HZ. YUSUF (A.S) :Hz Yusuf hayatında ,zorluklarla karşılaştığında tüm peygamberler gibi Allah ‘tan yardım istemiş ,O'na sığınmış ve dua etmiştir .Yusuf (a.s) farklı zamanlarda farklı zorluklarla mücadele etmiştir.Bu zamanlarda çeşitli dualar yapmıştır .Kur'an-ı Kerimde Yusuf Suresinde bu duaların bazıları bulunur.En zor imtihanlardan birini de atlatmıştır.Kendine kurulan tuzaklar için Rabbimize sığınarak duada bulunmuştur.

Hz Yusuf a.s Duası: Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimâ yed'ûnenî ileyhi ,ve illâ tasrif annî keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel   câhilîn (câhiline ) 

Manası:Ey Rabbi! Zindan bana,bunların bana davet ettiği şeyden daha sevimlidir .Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan ,ben onların sevdasına düşer ,cahillerden olurum dedi (Yusuf Suresi 13-33)

5-HZ ŞUAYB( A.S) Şuayb (a.s )  peygamber olarak gönderildiği kavim (Medyen halkı ) fesad uğramış ,sosyal düzeni bozulmuş ,insan hakları ihlal edilir olmuştu.Özellikle tartı ve ölçüde alım ve satımda hile ve sahtekarlık doruk noktaya çıkmıştır  .Allah c.c ortak koşuyorlardı Çoğu mütekebbir insanlardı. Özellikle toplumun ileri gelenleri ,toplumun azgınları peygamberin davetine icabet etmediler  yalanladılar ve peygamberi ve iman edenleri taşlayacaklarını ve ülkelerinden çıkaracaklarını söylediler.İşte böyle bier ortamda kavminin hidayete yanaşmadığını anlayan Şuayb as kavminin teklifini kabul etmedi Allah 2a güvendiğini ve O'na yöneldiğini ,Başarısının ancak O'nun  yardımı ile mümkün olacağını bildirdi.

 Yüce Allah ‘a yalvardı ,kavminin azgınlarını cezalandırmaları için dua etti .Allah ‘ da peygamberinin duasını kabul etti ve Medyen halkını korkunç bir gürültü ve deprem ile helâk etti.

a)Hz .Şuayb (a.s) Duası :Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakkı ente hayrul –Fatihin

Manası:Rabbimiz,Bizimle, kavmimiz arasında adaletle hükmet .Sen hükmedenlerin en hayırlısısın(Arâf 7/89)

b) Hz .Şuayb( a.s) Duası :Vemâ  tevfîki illâ aleyhi tevek- keltü ve ileyhi ünib 

Manası:Başarım ancak Allah'ın  yardımı iledir.O'na dayandım ve O ‘na döneceğim (Hûd 11/88)

  6- HZ MUSA( A.S) Musa (a.s)peygamberlik vazifesi verilmeden önce Mısır da bir İsrailli yi savunmak için bir kıptî ye tokat atmış kıptî de bu tokat ile ölmüştür Bunun üzerine Musa as şu duayı etmiştir 

a)Hz Musa  (a.s) Duası :Rabbi inni zalemtü nefsi feğfirli fe-  ğafefera lehû innehû hüvel gafururrahîm 

Manası :Ey Rabbim Ben nefsime zulmettim ,beni bağışla  dedi.(Allah ) onu bağışladı .Çünkü O çok bağışlayan ,çok merhamet edendir ( Kasas 28/16)

  Hz Musa (a.s) kendisin,n öldürülme  planını öğrenince Mısır dan gizlice kaçmıştır ve Allah ‘a şöyle dua etmiştir.Allah da duasını kabul etmiş ve onu korumuştur.

b)Hz Musa  (a.s) Duası :Rabbena necini minel kavmiz zalimin 

Manası:Ey Rabbim Beni güruhundan kurtar(Kasas 28-21)

 Hz. Musa Fravun a gidip ona tebliğ yapması istenilince yaptığı dua 

c) Hz Musa  (a.s) Duası : Rabbişrah lî sadrî yessir lî emri vahlul ukdeten min lisâni yefkahhkavlî 

Manası:Ey Rabbim Göğsümü aç,genişlet .İşimi kolaylaştır.Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni (Taha 25-28)    (Devam Edecek )

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ