Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

PEYGAMBERLERİN KURAN-I KERİMDE GEÇEN DUALARI-3

29 Ağustos 2020, C.tesi günü eklendi.

7-HZ ZEKERİYYA( A.S): Hz Zekeriyya (a.s) Allah( c.c) dua edip kendisine çocuk ihsan etmesini istemiştir.Yüce Allah,Zekeriyya( a.s) duasını kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur.

Onun duasını kabul buyurduk ve ona Yahya yı armağan ettik .Eşini de kendisini de ıslah ettik Gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi (Enbyâ 21/90)

Hz Zekeriyya( a.s) Duası:Rabbi heblî milledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semî uddü âi

Manası :Ey Rabbim bana katından temiz bir soy ihsan eyle ,şüphesiz sen duyaı işitensin (Âl-i İmrân 3/38)

8-HZ SÜLEYMAN( AS):Hz Süleyman (a.s) Allah (c.c) mülk içimn duada bulunmtur. Yüce Allah onun duasını kabul buyurmuş buyurmuştur.

Bunun üzerine ,Biz de istediği yere onun buyruğu ile rüzgarı ,bine kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları ,demir halkalarla bağlıo diğerlerini onun buyruğu altına verdik buyurmuştur (Sâd 35/38)

a) Hz Süleyman( a.s )Duası:Rabbiğfirlî ve heblî mülkellâ yembeğî li ehadimmin ba'dî inneke entel vehhâb

Manası:Ey Rabbim Beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk /hükümranlık bahşet .Sen şüphesiz çok bahşedicisin (Sâd 35/38)

b)Hz Süleyman( a.s )Duası :Rabbi evzi'nî eşrüka ni'metekelletî en' am te aleyye ve alâ vâli deyye ve en a'mele sâlihan terdâhü ve edılnî bi-rahmetike fî ıbâdikes sâlihin

Manası :Ey Rabbim bana anama ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle vve rahmetinle ,beni iy kulların arasına dahil et

9-HZ İBRAHİM (A.S):Allah (c.c) onu peygamberlik için yaratıyor.Evvelden seçilmiş ama o da bütün devrelerden geçiyor. Bunun üzerine Allahû Tealâ onu Cebrail (a.s) la karşılaştıyor.Tabiyetini gerçekleştiriyor.Sonra ruhu Allah a ulaşıyor,sonra vucüdunu Allah a teslim ediyor.Sonra nefsini Allah a teslim ediyor,sonra muhlis oluyor,İrşad oluyor .Sonra üst mertebe de iradesini de Allah (c.c) teslim edyor.Sonra ( c.c)tasarruf rızasına ulaşıyor ve devrin imamı oluyor.Hz İbrahim Allahû Tealâ ın Nebî Resûl'lü olarak asaleten huzur namazını imametine tayin ediliyor.

a)Hz İbrahim( a.s) Duası:Rabbi heblî hukmevve elhıknî bissâ lihîn

Manası : Ey Rabbim Bana hikmet ver ve beni Salihler arasına dâhil et (Şu'arâ 83/85)

b) Hz İbrahim( a.s) Duası:Rabbi heblî minessalihîn

Manası:Ey Rabbim Bana Salihlerden bir oğul ihsan et (Sâffât 37/100)

c) Hz İbrahim( a.s) Duası:Rabbene'ğfirli veli vâlideyye ve lilmü-minine yevme yegûmül hısâb

Manası:Ey Rabbimiz ,herkesin hesaba çekileceği günde beni ana-babamı ve mü'minleri bağışla (İbrahim 14/41)

(Devam Edecek)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ