Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

PEYGAMBERLERİN KURAN-I KERİMDE GEÇEN DUALARI-4

05 Eylül 2020, C.tesi günü eklendi.

HZ MUHAMMED( SAV ):Allah c.c Peygamber Efendimi (s.a.v) emrettiği dualarda ,dünyevi ve uhrevi isteklerini özellikle yardım ve ilim isteme zalimlerden uzak kalma arzusunun öne çıktığını ve dualarda Allah'ın güzel isimleri ve nitelikleri ile övüldüğünü görmekteyiz.

Hz Muhammed (sav )Duaları

* Fe in tevellev fe kul Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm

Manası:Eğer yüz çevirirlerse de ki :Bana Allah yeter O'ndan başka İlâh yoktur .Ben O'na güvendim ve O büyük Arş'ın Rabbidir (Tevbe 9-129)

*Rabbihküm bilhakkı ve Rabbüner Rahmânül –müste'ânü alâ mâ tesıfûn

Manası:Ey Rabbim. Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz Rahmân'dır ki,isnat ettiğiniz (yalan vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak odur(Enbiyâ 21-112)

*Rabbi immâ türiyennî mâ yû'adun .Rabbi felâ tec'alnî fil-kavmiz zâlîmin

Manası:Rabbim Eğer onlara vaad edilen azabı bana göstereceksen ,Rabbim bu durumda beni ,o zalimler topluluğunda bulundurma (Mü'minûn 23-93-94)

*Ve kul Rabbi e'ûzu bike min hemezâtiş-şeyâtîn Ve e'uzû bike rabbi eyyahdurûn

Manası:Ey Rabbim Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım .Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım (Mü'minûn 97-98)

*Ve Kul Rabbiğfir verham ve ente hayrürrâhimîn

Manası:Ey Rabbim bağışla ,merhamet et ,sen merhamet edenlerin en hayırlısısın (Mü'minûn 23-118)

*Ve Kul Rabbi edhılnî müdhale sıdkıvve ahricn'î muhrace sıdkıvec'alî midhilne sültânike nasîra

Manası: Ey Rabbim gideceğim yere doğrulukla girmemi sağla ,çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim kendi katından yardım edici bir kuvvet ver (İsrâ -80)

*Rabbi zıdnî ılmâ

Manası: Rabbim ilmimi artır (Tâ-hâ 20-114)

*Kale Rabbih küm bilhakk(i) ve Rabbüner Rahmânül müste'ânu alâ mâ tasifûn

Manası:Ey Rabbim Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân dır ki isnat ettiğiniz (yalan)vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak ancak O dur Enbiya 21-112)

*Allahümme mâlikel mulki tûtil mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ ve tuizzu men teşâu tuzillu men teşâ (teşâU,bi yedikel hayr(hayru)inneke alâ kulli şeyin kadîr .Tulicul leyle fin nehârai ve tulicun nehâra fil leyl (leyli ) ve tuhricul hayra minel meyyirti ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuku men teşâ bi gayri hısâb

Manası:Ey mülküğn sahişbi olan Allah ‘ım Sen mülkü dilediğine verirsin .Dilediğinden de çeker alırsın.Dilediğini aziz edersin .Dilediğini zelil edersin .Hayır senin elindedir.Şüphesiz Sen her şeye gücü yetensin.Geceyi gündüze sokarsın ,gündüzü geceye sokarsın .Ölüden diriyi çıkarırsın .Diriden ölüyü çıkarırsın .Dilediğine de hesapsız rızık verirsin (Âl-i İmran 26-27)

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ