Alaettin EKİZER
Alaettin EKİZER
alaettinekizer@yenikonya.com.tr

ALTERNATİF ENERJİLER HAYATİ ÖNEMDEDİR

11 Mayıs 2022, Çarşamba günü eklendi.

Hiç şüphe yok ki; Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması kalkınmasının ve güçlenmesinin önündeki en büyük engeldir.

Türkiye'nin her yıl bütçesinin yaklaşık üçte birini enerji alımına harcadığı düşünüldüğünde konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Dünya, sanayileşme ile birlikte fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğalgaz v.s) ihtiyaç duydu.

1.Dünya savaşının temel sebeplerinden birinin fosil yakıt zengini Orta-Doğu'ya hakim olma saiki olduğu malumdur.

Enerji sadece sanayide değil, hayatın her alanında vazgeçilmez hale gelmekte, ona olan talep ve ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Artık yeni nesil otomobillerin de elektrikli olduğu/olacağı gerçeği karşısında enerjinin vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu/olacağı tartışılamaz hale gelmiştir.

Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz v.s) hem sonlu hem de sorunludur. Dünyanın tüm petrol kaynakları er veya geç tükenecektir.

İmza koyduğumuz "karbon salınımını azaltma anlaşması” ile de alternatif enerji teknolojilerini üretmek ve bu kaynaklarına yönelmek bir keyfiyet olmaktan çıkmış, kanuni bir zaruret haline gelmiştir.

Türkiye'nin acilen; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi yanında dalga enerjisi, magma enerjisi, şeffaf güneş pili, füzyon enerjisi, uzay tabanlı güneş enerjisi gibi geleceğin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi ve bu konuda ön alması hayati derecede önemli ve gereklidir.

Alternatif enerji kaynaklarında ön almazsak, şimdiye kadar fosil yakıtlara bağımlı olduğumuz gibi, bundan sonra da alternatif enerji teknolojileri geliştiren ülkelere bağımlı olmaya devam edeceğiz.

Bu konularda Ülkemizde de çalışmalar yapılmakla beraber henüz yeterli düzeyde değildir.

En kolay ve ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Yeni kanuni tedbirlerle enerji tasarrufu özendirilmelidir.

Ayrıca klasik çatılar, duvarlar ve pencereler yerine elektrik üreten paneller kullanılmalıdır.

Su tasarrufu da enerji tasarrufundan ayrı düşünülemez. Bu nedenle Japonlarda yaygın olarak kullanıldığı gibi evlerde lavabo sularının pisuarlarda birikmesini sağlayacak evyeler geliştirilip kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına yönelmek ve bu teknolojileri üretmek en az savunma sanayii teknolojileri üretmek kadar önemlidir ve bekamız ve bağımsızlığımız için gereklidir.

O halde "kalkınmasının ve güçlenmesinin temeli enerjiye dayanır” ve "enerjiye hâkim olan dünyaya hâkim olur” hükümlerine varmak mümkündür.

Şimdiye kadar olduğu gibi bağımlı olmak ve "şamar oğlanı” olmak istemiyoruz.

Allah Devletimizin ve Milletimizin enerjisini bol ve daim etsin…

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ