Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

BİR ÖMRE BEDEL BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

27 Nisan 2022, Çarşamba günü eklendi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bir ömre bedeldir. Kadir (Kadr) kelimesi sözlükte; hüküm, şeref, güç ve yücelik gibi anlamlara gelmektedir. Dini literatürde ise; ‘leyletü'l- Kadr' Kur'an-ı Kerimin inzal edildiği gecenin adı olarak kullanılmaktadır. Yeryüzüne nûr saçan, Âlemleri Zulmetten aydınlığa gark ederek ebedi saâdeti bahşeyleyen, Rehberimiz Kur'an-ı Kerîm, bir ömre bedel olan Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır.

Allah (c. c.) bu gece hakkında:" Biz onu ( Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle Melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” ( Kadir Sûresi Âyet:1-5.) "Biz Kur'an'ı Mübarek bir gecede indirdik” (Duhan Sûresi ayet: 3) buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiği Kadir gecesini fırsat bilerek Kur'an ile olan bağımızı güçlendirelim. Kur'an-ı Kerimi çok okuyalım, anlamak için gayret gösterelim hükümlerine uygun olarak yaşayıp yaşatmaya çalışalım. Bir ömre bedel olan Kadir gecesini muhasebemizi yapıp günahlarımızdan kurtulup bağışlananlardan olmaya çalışalım. Hayatımızın tamamını bereketlendirmek için her gecenin de kadrini kıymetini bilip değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim; insanlığı, şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından aydınlığa çıkarıp ruhen olgunlaştırmak için indirilmiştir. Kolay ezberlenebilir olması, yapılması ve kaçınılması gereken konulardaki hükümlerinin zaman ve mekânın değişmesine rağmen hiçbir değişikliğe uğramayışı, kıyamete kadar da değiştirilemeyecek oluşu, açıkça meydan okuyuşu, her devirde hükümlerinin önemi ve tazeliğinin daha iyi anlaşıldığı v. b. gerçekler, Kur' an-ı Kerimin Mucizevi özelliklere sahip oluşunun açık göstergesidir.

Mübarek gecelerle ilgili diğer gecelerden hiçbir farkları olmadığı, o gecelerde yapılacak ibadetlerinde bid'at olduğunu ifade edenler acaba Kadir gecesi ile ilgili olarak bin aydan daha hayırlıdır ilahi vahiy mesajına ne diyorlar? Kabullenmekten başka söyleyecekleri bir görüşleri olamaz. Buyurun niye söyleyecekleri sözleri olamaz gerekçelerini ifade edelim: Allah (c.c.), bazı geceleri diğer gecelere üstün kılmıştır. Kadir Sûresinde Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade buyurmuştur. Bazı günler diğer günlerden üstün kılınmıştır. Cuma Sûresinde Cuma gününün önemi vurgulanmıştır. Cuma günü diğer günlerden üstündür. Bazı aylar, diğer aylardan üstün kılınmıştır. Kendisinde Kur'an-ı Kerîm'in indirildiği Ramazan ay'ı diğer aylardan üstündür. Bazı Mekânlar diğer mekânlardan üstün kılınmıştır. Mesela: Mekke, Kâbe-i Muazzama, Medine, Ravza-i Mutahhara, Arafat, Kudüs, Mescid-i Aksa v.b. yerler, diğer yerlerden, şehirlerden, mekânlardan üstün kılınmıştır. Bahsettiğim hakikatler, Kur'an-ı Kerimde açıkça ifade buyrulmuştur. Ayrıca, önemli gün ve gecelerle ilgili olarak hadis-i şeriflerde de bilgiler verilmektedir. Bunlar tartışılamaz dini gerçeklerdir. Okuyucularımız bu önemli gün, ay ve geceleri bu bakış açıları ile değerlendirirlerse daha isabetli davranmış olurlar diye düşünüyorum. Rabbimiz, biz günahkârları affetmek için bazı gün ve geceleri kurtuluşumuza vesile kılmaktadır.

İhlasla, samimiyetle Kadir Gecesini ihya için; çok yoğun olarak, Kur'an-ı Kerîm okuyup, anlamaya çalışıp, öğrendiğimiz hükümleri yaşamaya gayret etmeli, farz ve nafile namaz kılmalı, bol bol duâ ve tövbe etmeli, sadaka vermeli, ihtiyaç sahibi Müslümanlar sevindirilmelidir. Kısacası ibadet ve taât içerisinde kulluk görevimizin bilinci ile hareket etmeliyiz. Hayatımızın bütün zaman dilimlerinde Kur'an ve Sünnet'e uygun olarak yaşamalı, Kadir Gecesinde de ibadetlerimiz, tövbemiz, duamız zirve yapmalı, ebedi kurtuluşumuzu sağlamaya çalışmalıyız.

Kadir Gecesinde inen Meleklerin çokluğundan arz dar gelir. Melekler Allah-u Teâlanın Salih kullarına Rahmet ve Selametler getirirler. Bu gece kâinat Allah'ın rahmetine daha çok mazhar olur. Aynı zamanda her taraf nur'a kavuşur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.); Müslümanlara Kadir Gecesinde: "Allah'ım, Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın, bağışı, affı seversin. O halde beni de affet” (Tirmizî, Deavât, 84) diye dua edilmesini buyurmuştur.

Ramazan'ın son on gününde Camilere kapanıp itikâfa girilmesini, Kadir Gecesini Ramazan'ın son on gününde, son on gününün tek sayılı gecelerinde aramamız gerektiğini hadislerden öğrenmekteyiz. Ramazan'ın son on günü içinde gizlenmiş olmakla birlikte, Âlimlerin çoğunluğunun görüşleri, bin aydan daha hayırlı bir ömre bedel kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu şeklindedir. Önemli olan her günümüzü Kadir Gecesi gibi değerlendirebilmektir. Önümüzdeki 27 Nisan Çarşambayı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece Mübarek Kadir Gecesidir. Bin ay, yani seksen üç yıl dört aydan daha hayırlı, esenlik dolu Kadir Gecesi, bir ömre bedeldir. Çok önemli olan bu Mübarek Kadir Gecemizi tebrik eder, mazlum ve mağdur olan Müslüman Kardeşlerimizin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Allah (c.c.)' tan niyaz ederim.

Rabbimiz, bütün geceleri Kadir Gecesi anlayışı ile değerlendirerek nasibini alan ve neticede af edilip bağışlanan amel-i Salih Mü'minlerden olmayı her birimize nasip eylesin. Sıhhat ve âfiyetler dilerim.

omerlutfiersoz@gmail.com

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ