Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK
kazim.ozturk@yenikonya.com.tr

MÜSLÜMAN ÜLKELERE LAWRENCE YETİŞTİREN BİR OKUL: TELAVİV İSLAM ÜNİVERSİTESİ !

07 Haziran 2021, Pazertesi günü eklendi.

Hz. Peygamberin İslam'ı tebliğinden bu güne kadar İslam düşmanlığı aralıksız olarak devam etmiştir.

Tarih boyunca İslam düşmanlığını belli başlı iki şekilde görürüz.

Birincisi; aktif, bizzat fiili olarak yapılan saldırılar, düşmanlıklar. Haçlı Savaşlarından tutun da, ihtilallerle, işgallerle, katliamlarla, İslam Peygamberine ve mabetlere varıncaya kadar vahşice, alçakça yapılan saldırılar.

İkincisi; İslam düşmanlarını kendi eğitim kurumlarında yetiştirip İslam ülkelerine gönderdikleri din adamı kılığındaki ajanlar veya değişik ülkelerden gelip aynı okulda yetişip kendi ülkelerinde İslam düşmanlığı yapan hainler.

Bu tip okullar başta İngiltere olmak üzere, ABD ve İsrail'de sistemli olarak faaliyet göstermektedirler. İşte bunlardan birisi de, İsrail'de bulunan Tel Aviv İslam Üniversitesi.

Bu Üniversite, bizzat MOSSAD'ın kontrolünde olup, onun himayesinde ve onun belirlemiş olduğu müfredat çerçevesi içerisinde eğitim verir. Öğrencilerinin tamamı Yahudilerden veya değişik ülkelerden gelen Yahudi kökenli öğrencilerden oluşur.

Burada İslami ilimler konusunda eğitim verilir. Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam, Akait, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Müslümanlar arasında nasıl yaşayacakları, nasıl davranacakları, insanları nasıl kandıracakları anlatılır. Üstelik bunlar siyaset bilimciler, psikologlar, sosyologlar ve toplum bilimciler tarafından da eğitilirler. Ayrıca görev alacakları ülkenin bütün özelliklerini, geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini harfiyen öğrenerek onlardan birisi gibi eğitilirler. (Hristiyan misyoner papazlar da aynı anlayışla yetiştirilip Müslüman ülkelerde faaliyetlerine devam etmiyorlar mı?)

 

Her türlü İslami bilgi ve yaşam biçimi ile donatılan bu kişiler mezun olduktan sonra İslami bir isim ve kimlikle görev yapacakları ülkeye gidecek şekilde hazırlarlar ve gönderirler. Örneğin önce bir başka ülkeye giderler, orada gidecekleri ülke insanları ile irtibata geçerler onların güvenini kazandıktan sonra onların referansları ile esas görevli ülkelere intikal ederler. Aldıkları eğitimle insanların kafasını kendi istedikleri gibi doldururlar kendilerine tam bağlı, "Mankurt kafalar” yetiştirirler. Bunlarla birlikte her türlü terör eyleminden tutun da, başta İsrail olmak üzere, İngiltere ve ABD lehine fetvalar verirler veya onların lehine çalışırlar.

Bu üniversite, İsrail gizli istihbarat örgütü MOSSAD'ın kontrolünde yeni Lawrence'lar yetiştirir.

İslam ülkelerinde İsrail ile "yakınlaşma” adı altında irtibata geçen, şer ittifakı yapan ülkelere ve yöneticilerine baktığımızda kimlerin nerelerde eğitim aldıklarını net bir biçimde görürüz.

Açık bir şekilde İslam düşmanlığı yapanı görür ona göre tedbir alır karşı korsunuz. Ancak, senin gibi düşünen, senin gibi yaşayan, senin gibi konuşan hatta zaman zaman seninle birlikte mücadele eden, seninle birlikte ibadet eden, kendini en mükemmel şekilde gizleyen, "sinsi” düşmanı görmek son derece zor bazen de imkânsızdır. Ancak düşmanlığı ortaya çıkınca, "Eyvah” diyorsun ama iş işten geçmiş oluyor. (Ülkemizde bunun bol miktarda örneklerini görüyoruz)

Ülkemizde ise İslam düşmanlığı kuruluşundan bu güne kadar yerli ve yabancı hainler tarafından olanca hızı ile devam etmektedir. Özellikle yakın tarihimize baktığımızda, Sabataistler, Yahudi ve Ermeni kökenli Türk vatandaşları ve masonların bu ülkeye neler yaptıkları birçoğumuzun malumu.
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ