Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

FEDAKÂR ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜNÜ CAN-I GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

24 Kasım 2021, Çarşamba günü eklendi.

Öğretmen olarak görev yapmış bir kardeşleri olarak, fedakâr Öğretmenlerimizin her birinin  24 Kasım Öğretmenler gününü can-ı gönülden kutluyorum. Öğretmenlerimiz, elleri öpülmesi gereken özel insanlardır. Bu özel insanları, her zaman hatırlayıp hayırla yâd etmek durumundayız. 

 

     İslam, ilim alanında devamlı olarak ilerlemeyi bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Zira İslam'ın nazarında insanlığı yücelten ve ayakta tutan yegâne unsur ilimdir. Dinimiz İslam, okumaya, araştırmaya, düşünmeye büyük yer ve önem vermiştir. Allah (c. c.) ilk emrinde "Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.”  (El- Âlak Sûresi âyet:1) buyurmuştur. İnsanları ilme teşvik eden şu Âyeti-i Kerime ne kadar geniş bir anlam taşır : "(Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (Zümer Sûresi âyet:9)

 

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (s. a. s.) ilmin yüce değerini şu şekilde ifade buyurmuştur: " İlim, İslam'ın hayatı ve imanın direğidir.” "İlim, beşikten mezara kadar bütün Müslümanlara farzdır.” "İlim, Çin'de bile olsa alınız.” "Dünyayı isteyen ilme, ahireti isteyen ilme, her ikisini isteyen yine ilme sarılsın.” "İki günü müsavi olan ziyandadır.” Bu konudaki âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden, İslam'ın ilme verdiği önemi anlıyor, cehalete karşı açtığı savaşı da çok net olarak görebiliyoruz. Eğitim-Öğretim, bir milletin ilerlemesinde, cehaletin giderilmesinde en etkin ve en vazgeçilmez bir yöntemdir. Gençlerimizi eğitip yarınlara hazırlamak Öğretmenlerimizin asli görevleridir. Sembolikte olsa, Öğretmenlerimizin, yılda bir defa maddi ve manevi ihtiyaçlarının konuşulup, hatırlanıp çözümüne yardımcı olunması da güzeldir diye düşünüyorum. 

 

    İslam'dan başka hiçbir din yoktur ki, kendi düşmanı olan müşrik esirleri, Müslüman çocukların başına okuma-yazma öğretmek üzere öğretmen tayin etmiş olsun! Buna imkân ve izin veren din İslam, yerine getirenler de sadece Müslümanlardır. Bedir savaşında elde edilen Müşrik esirlerden bazıları, Müslümanların çocuklarından on kişiye okuma-yazma öğretmeleri sonucunda serbest bırakılmışlardır. Bir düşünün, sizi öldürmeye gelen azılı düşmanınıza, evlâdınızı teslim ediyor, O'na okuma-yazma öğretmesi için izin veriyorsunuz. Bu uygulama ile İslam'ın okumaya verdiği önemi açıkça görmekteyiz. İslam tarafından emrolunan ilim, bazılarının zannettiği gibi sadece dini ilimler değildir. Dinimiz İslam, hem müspet, hem de dini ilimlerin öğrenilmesini emretmiştir. Dinimiz İslam, dini ilimlerden olan; tefsir, hadis, fıkıh, kelam v. b. dışında müspet ilimler olan matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi, tıp, tarih, sosyoloji, psikoloji v. b.bilimlerin de öğrenilmesi emretmiştir.

 

    Gençlerimizi, milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı olarak yetiştirmek için Öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Kendi öz değerlerimizi en güzel şekilde sunarak asımın nesillerini yetiştirmek durumundayız. Hem öğretmenlerimize, hem de anne-babalara, velilere büyük görevler düşmektedir.  Kendi değerlerimize yabancı olmayacak, bizleri yarınlarda en iyi şekilde temsil edebilecek gençlerimizi yetiştirmek en büyük idealimiz olmalıdır. Ahlâklı, başarılı, dindar gençler yetiştirilmesi en büyük arzumuzdur.

 

    Öğrencilerimize, son yıllarda teknolojinin bütün imkânlarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için çok güzel hizmetler sunulmaktadır.Teknolojinin en iyi ve en verimli kullanılması, Öğretmenlerimizin fedakârlığı, gayretleri ile zamanını ve teknolojik araçları bilinçli kullanan, değerlerinin farkında olan nesillerin yetiştirilmesini arzu etmekteyiz.

 

   Öğretmenlerimiz den, gençlerimize öz güvenlerini kazandırmalarını, tarihimizin derinliklerinde kalan, birçok buluşa imza atan ecdadımız gibi, yarınlarda da çok değerli icatlara sahip olacak nesiller yetiştirmelerini beklemekteyiz.Gençlerimizi; zararlı alışkanlıklardan olan, sigara, içki, kumar, uyuşturucu ve benzeri kötülüklerden, eğitim ve öğretim yoluyla, Öğretmen kardeşlerimizin fedakârlıkları, güzel örneklikleri ile uzaklaştırmalıyız.    Gençlerimizi sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları ile dopdolu bir şekilde yarınlara hazırlamalıyız. Karanlığı, aydınlığın yok ettiği gibi, siz değerli Öğretmenlerimizle birlikte, kötü, çirkin, zararlı olan davranışlardan evlâtlarımızı kurtararak, aydınlık yarınları huzur, güven ve mutluluk içinde oluşturmalıyız.

 

     Yetişmemizde emeği olan bütün Öğretmenlerimizi minnetle, şükranla hatırlarken, hayatta olanların ellerinden hürmet ve muhabbetle öper, vefat edenlere de, Allah(c. c.)'dan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun.

 

    omerlutfiersoz@gmail.com

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ