Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

İBADETLERDE DEVAMLILIK MÜSLÜMAN’IN ASLİ GÖREVİDİR

11 Mayıs 2022, Çarşamba günü eklendi.

İbadetlerde devamlılık Müslüman'ın asli görevidir. Sabır ve sebat ile ibadetlere devam edildiği takdirde, neticede çok büyük dünyevi ve uhrevi faydalarının olacağı muhakkaktır. İbadetlerimizde devamlılığın önemi çok büyüktür. Deryaları derya yapan yağmur damlalarının sürekliliğidir. Damlalar birike birike umman olur. Damlaların ummana dönmesi gibi ibadetlerdeki devamlılık da sevapların artmasına, günahların da yok olmasına vesile olur.

 

Rahmet, mağfiret, feyz ve bereket dolu, bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Oruç tutarak nefislerimizi terbiye etmeye çalıştık ve namazlarımızı da genel olarak cemaatle kılmaya büyük gayretler gösterdik. Cemaatle beraber namaz kılma alışkanlığımızı ömür boyu devam ettirmek için gayret göstermeliyiz. Camiye cemaate gidemediğimiz dönemlerde de evlerimizde de cemaat olarak namazlarımızı kılmalıyız. Zira cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletli olduğunu unutmamamız gerekir. Ramazanda kazandığımız bir diğer alışkanlık da sabırdır. Hayatımızın tamamında olması gereken özelliklerden birisi de sabırdır. İbadetlere devam etmede ve günah işlememe noktasında da sabırlı olmalıyız.

 

Ramazan ayı boyunca ibadetlerde devamlılığı sağlamakla birlikte sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği en iyi bir şekilde öğrendik. Dünya nimetlerinin gelip geçici olduğunu, ahiret nimetlerinin ise kalıcı ve gerçek olduğunu anlamaya çalıştık. Ramazan ayında yaptığımız ibadetleri ve kazandığımız güzel hasletleri Ramazan dışında da devam ettirmeliyiz. İbadetlerimizi en iyi şekilde her zaman yapmakla yükümlüyüz. Esasen ibadetlerin devamlı olanı makbuldür. Farz olan amelleri, hiçbir eksiltme veya ilave yapmaksızın emredildiği şekliyle yapmakla emrolunduk. Farz olan ibadetlerde devamlılık esastır. Nafile ibadetlerde ise az da olsa devamlı olanı makbuldür.

 

Âyet-i Kerîmelerde: "Namaz kılanlar ki, onlar namazlarında devamlıdırlar.” (Meâric Sûresi âyet: 23),

"Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine itaat et.”(Hicr Sûresi âyet:99), "İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zariyat Sûresi âyet:56) buyurulmaktadır.

Allah'ın izniyle; yağmur nasıl yeryüzünü temizler ve toprağa bereket verirse, devamlı yapılan ibadetler sebebiyle de kötülüklerden, günahlardan aynı şekilde arınıp, temizlenebiliriz. Yapılan ibadet ve taâtlarla Allah (c.c.) 'ın sevgisine mazhar olan Müslümanlar, bu güzel durumlarını devam ettirmelidirler. Müslüman, Ramazan bitti diye İbadet ve taat'tan uzak duramaz. Güzel davranışları devam ettirerek, her türlü kötülüklerden gereği gibi kaçınır. Ramazan-ı Şerif dışında da Kur'an ve Sünnet çerçevesinde hayatını yaşamaya özen gösterir. Allah (c.c.) 'a ve Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)'e karşı görevlerimizi hiç bir zaman aksatmamalıyız. Bilmeliyiz ki, ibadetlerde devamlılık, çok önemli bir İslâmi esastır.

 

Ramazan-ı Şerîfte eda edilen ibadetler ve taâtlar ile erişilen müstesna kulluk derecemizin durumu, ekilen bir tohum gibidir. Bu tohumun verimli veya verimsiz olması, yılın her gününde de aynı anlayışla ibadetlerin yapılıp yapılmaması ile doğrudan ilgilidir. Yani Ramazan'da kazandığımız güzel hasletleri ve kalbî olgunluğu, Ramazan'dan sonra devam ettirmemiz ile kâmil anlamda sağlayabiliriz.

 

Unutmamak gerekir ki İslâmi bir yaşam, belli zamanlara has bir özellik değildir. Esasen ömür boyu devamı istenen bir takva hayatıdır. Ramazan-ı Şeriften sonra ibadet hayatımız hususunda rehavete kapılmamalıyız. Ramazan da kazanılan güzel hasletleri, manevi hatıraları unutmamak, halisane niyet ve amelleri terk etmemek gerekir. Böylece Ramazanda elde ettiğimiz manevi iklimi muhafaza ederek, Ramazan dışındaki aylarda da devam ettirmiş oluruz ki gerçek anlamda kurtuluş o zaman elde edilebilir.

 

Kur'an ve sünnette emredilenleri yapıp yasaklananlardan da kaçınmak çok önemlidir. Allah (c.c.)'a kulluk niyetiyle, emirlerini yapıp, yasaklarından kaçındığımız her davranış ibadettir. İbadetler; imanımızın ve ahlakımızın olgunlaşmasını, sağlamlaşmasını sağlar. İbadetler; gönüllerimize Allah (c.c.) sevgisinin çok sağlam bir şekilde yerleşmesine, aklımızın, bedenimizin ve ruhumuzun kötülüklerden korunmasına vesile olur. Bizleri gerçek özgürlüğe, aynı zamanda dünyada, ahirette huzur ve mutluluğa kavuşturur.

 

Ramazan ayında kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı, Ramazan dışındaki aylarda da devam ettirerek gerçek kurtuluşa erişmek için çalışmalıyız. İbadetlerde devamlılık gösteren Müslümanlardan olmamız duası ile sıhhat ve afiyetler dilerim. omerlutfiersoz@gmail.com
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ