Songül KARAMAN
Songül KARAMAN
songulkaraman@yenikonya.com.tr

SOSYAL PSİKOLOJİ BİZİ NASIL YÖNETİYOR -3

20 Kasım 2021, C.tesi günü eklendi.

C)ROL KURAMI:Sosyal psikolojide insanların günlük yaşamlarında sosyal olarak tanımlanmış kategorilere rol olarak tanımlanmıştır .(Örneğin : Anne baba öğretmen vs )Rol içeriğinde ;Kişinin üstlendiği görevleri , sahip olduğu hakları ,normları ,beklentileri ve davranışları barındırır.Rol kelimesi sosyolojik anlamda 1920-1930 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır.George Hebert Mead ,Jacop L. Moreno, Talcott Parsons ve Ralph Linton George Simmel teorik çalışmalarıyla sosyolojik söylemlerde daha öne çıkmışlardır.

D)ALAN KURAMI : Bu kuram sosyal psikolojide önemli yeri olan Kurt Levin tarafından ortaya atılmıştır .Alan kuramı dar anlamda gestaltçı bir perspektiften nedensel ilişkilerin analizine ve kuramsal kavramların hipotezlerinin oluşturulmasına uygun bir yöntemdir.Yaşam alanı ile davranışı etkileyen güçler gerilimler değerler enerji vb karşılıklı bağımlılık içinde bulunurlar

Sosyal Psikoloji davranışlarımıza odaklanan bir bilim dalıdır.Bu yönü ile her zaman ilgi gören ve araştırma yapılan bir alan olmuştur.Bu alanda büyük etki bırakmayı başaran insanlar vardır .Bunlardan bahsedecek olursak ;Floyd Allport ,Muzaffer Şerif,Solomon Asch ,Kurt Lewin , Ignacio Martin –Baro önde gelen isimlerdir.

Psikoloji kişinin belli bir sosyal ortamda yaşadığını ,sosyoloji bulunduğu ortama kendi özelliklerini getirdiğini gözden kaçırmamız gerekmektedir.Sosyal psikoloji ile alakalı ilk metinler 20.yy başında ortaya çıkmaya başlamıştır .Sosyal Psikolojiye Giriş 1980 de Mc Dougall tarafından yayınlamış ve dikkat çekmiştir.Kitaptaki konular ,duygu,ahlak karakter ve din olarak görülmüştür.Mc Dougall ,sosyal psikolojinin doğuştan geldiğini (içgüdüsel-bireysel ) olduğunu savunurken modern sosyal psikoloji de bu durum kabul edilmemektedir .

Sosyal psikolojide ki diğer bir yön de sosyal etki olgusudur Her insan diğer insanlardan etkilenmekte ve onlar etkilemektedir.Sosyal psikolojinin bireysel davranışları sosyal bağlamda anlama ile ilgili olduğu unutulmamalıdır .Sosyal psikolojinin incelediği konulara baktığımızda grup davranışları ,sosyal algı, liderlik ,saldırganlık ön yargı vb konular karşımıza çıkacaktır. Anlaşıldığı üzere sosyal psikolojinin kökleri psikoloji ve sosyolojidir .Bu disiplin birleşme kesişme noktasında yer alır.Buradan çıkan sonuçta psikoloji ve sosyoloji birbirini tamamlayan alanlardır.

Sosyal yaşantımızı düzenleyen kurallar kadar davranış normlarının etkisinin de varlığı inkar edilemez bir gerçektir.Sosyal düzenin psikolojimizi etkilediği gibi ,her birey de sosyal yaşama etkileşim olarak bir şeyler katmak da ve almaya devam etmektedir.Bu etkileşim zamana ,yaşanılan toplumun kural ve geleneklerine ,kişinin bireysel özelliklerine göre şekillenmekte ve dışarıya yansımaktadır.Toplum ve insan ayrılmaz bir bütün olduğu için sosyal psikoloji de hayatımızı düzenleten ve etkileyen bir kavram olarak var olmaya devam edecektir

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ