Ali Günaydın
Ali Günaydın
aligunaydin@yenikonya.com.tr

İçimizdeki Beyinsizler Yüzünden…

01 Temmuz 2019, Pazertesi günü eklendi.

 

Başlığın ilham kaynağı A'râf Sûresi'nin 155. Âyeti Kerîmesidir. İlgili bölüm şöyledir: "…Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin?”

Âyette zikredilen Hz. Mûsâ (AS)'ın kavmi hakkındaki serzenişi olup kıyamete kadar aynı durumun sürekliliğini bildirmektedir. Zira beyinsizler her zaman olmuş ve olacaklardır.

Esasen sefih kelimesiyle anlatılan, ahlaksızlık, cehalet, kabalık, akılsızlık, savurganlık, vurdumduymazlık ve zulüm olduğu gibi her iyilik ve kemâlâtın zıddı manalarına gelmektedir. Hayvanlar gibi yaşamak şeklinde özetlenebilir.

Özelden genele doğru gidildiğinde aileyi ve toplumu yok eden temel sebep sefihlik-beyinsizliktir.

Mahlukatın şereflisi olarak yaratılan insana düşen temel görev Yaratıcıya kulluk etmek, insanlığa hakkı hakim kılmak ve dünyayı imar ederek ahiret saadetini kazanmaktır. Bu misyonunu yitirdiği zaman hayatın mahvı kaçınılmaz olur. Örnek olma, yerini ibret olmaya bırakır.

İslamın hedefi hayatı huzurla yaşanır kılmaktır. Bunun için temel esas güzel ahlak olup, hakkın korunması ve adaletin tesisidir. Ben değil, biz merkezli olmaktır. Nemelazımcı değil, mahlukata karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Bütün varlığın insanın emrine verilerek emanet edildiğini unutmamaktır.

Hayat bir gemidir. Birkaç akılsız gemiyi delerken onlara kayıtsız kalmanın sonucu nasıl sulara gark olup boğulmaksa, nemelazımcılığın sonucu da aynıdır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı İslama tamamen zıttır. Zira o yılanın mutlaka kendisine de dokunacağı mukadderdir.

Müslüman kafir gibi bir hayata talip olamaz. Onlar gibi yaşayamaz. Kafir, hayatı dünyadan ibaret saydığı için aklının estiği gibi yaşar. Her şeyi kendisine mübah görür. Sonra da cehenneme doğru yolculuğuna devam eder. Onların bu durumunu Kur'ân şöyle açıklamaktadır:

"Şüphesiz Allâh, inanıp salih amel işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. (Muhammed 47/12)

Müslüman daima Allahın (CC) denetiminde olduğunun şuuruyla hareket eder. Dünya ve ahiret dengesini korumaya çalışır. Bulunduğu yerde huzur sebebidir. Tarihte bu hususa dair misaller çoktur.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde gerek ülkemizde ve gerekse tüm dünyada sefahet had safhadadır. Hemen herkes bu durumdan şikayetçidir. Ancak şikayet edenlerin çoğu da sefihlerden oluşmaktadır.

İnsan fıtratında var olan doyumsuzluk, izzet ve şerefine galip geldiği zaman yapmayacağı şarlatanlık yoktur. Elde etmek istediği şeylere ulaşmak için haram helal dinlemez. Ama dindarlığı da kimseye vermez. Her şeyin kendisine ait olmasını ister. İstedikçe de nankörlüğü depreşir. İlahi fermana kulak verelim nasıl buyurulmuş:

"O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allâh'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.” (İbrahim 14/34)

Halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu iddia edilen Ülkemizde sefahet/beyinsizlik adına ne varsa, hepsi de sıradanlaşmıştır. Öyle % 90 lar falan da değildir. %99 ise hiç olmamıştır. Sofrasında ekmeğini yiyip üzerine pisleyen o kadar hain, beyinsiz var ki; her yerde sesleri çok çıkmaktadır. İnsanlıktan ve edepten nasibini almamış soysuzlar sürüsüne karşı Müslüman'ım diyenler Fransız kalmakta, sesi çıkmamaktadır. Ancak diğer Müslümanlara arslan kesilmektedir. Böyle bir zihniyetin dualarını Allâh kabul etmez.

İslamcılığı savunanların çoğunun Kur'ân ve sünnete karşı lakayd olduğunu da belirtelim.

Her türlü şenaatin sıradanlaştığı bir toplumun zevali yakındır. Kendine çeki düzen vermezse batması da haktır. Unutulmamalıdır ki geçmişte nice milletler beyinsizlikleri yüzünden helak edildiler. Yerlerini yenileri aldı. Kur'ânın ifadesiyle hiçbir şey Allâh'a (CC) zarar veremez ve de öyle oldu. Bir âyet meâlinde şöyle buyurulur:

"İşte sizler, Allâh yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa artık kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allâh her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.” (Muhammed 47/38) Sefahet bataklığından Allâh'ın rahmetine sığınıyoruz. Uyanmalar nasip etsin.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ