Fahri ÖZPARLAK
Fahri ÖZPARLAK
fahriozparlak@yenikonya.com.tr

BASIN, İLETİŞİM YOLUYLA HZ. MEVLÂNA VE YAKINLARI

25 Aralık 2019, Çarşamba günü eklendi.

Çocuklarının bakımını yine bir süre sonra Karaman'da vefat eden, ismini henüz tesbit edemediğimiz annesi ile, daha sonra Konya'ya taşındıklarından Mevlâna'nın yeni eşi Kira Hâtûn ile onun annesi ve dadıları Kiramana üstlenmişlerdir. Oğullarının, dedeleri Lala Şerâfeddin nezaretinde Şam'a tahsil için gönderildikleri de bilinmektedir.

Gevher Hatun'a ait bir kabir kitabesi bulunmadığından, tam olarak hangi tarihte vefat ettiği ve nereye defnedildiği hususu çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. I. Hakkı Konyalı'ya göre O, Karaman'da vefat etmiş olup bugün Mâder-i Mevlâna Türbesi olarak bilinen Ak Tekke'ye defnedilmiştir. Hatta I. Hakkı Konyalı, Tekke kitabesinde her hangi bir kadın ismi zikredilmediğinden, Mevlâna'ya nisbet edilen hanımın Gevher Hatun olacağını, bu sebeple türbeye Mâder-i Mevlâna Türbesi yerine Zevci-i Mevlâna Türbesi denilmesi gerektiğini de söylemektedir. Gölpınarlı'da Gevher Hâtun'un burada metfun olduğu kanaatindedir. Şu durumda genç yaşta vefat eden Gevher Hâtûn Baha Veled ve eşi Mevlâna Konya'ya geldiklerinde yanlarında değildi, yani Konya'yı hiç görmeden vefat etti. Hangi sebeple vefat ettiği de bilinmiyor. Ne Mevlâna, ne Sultan Veled, ne de Alâeddin Çelebi'den onunla ilgili bir bilgi nakledilmiştir. İlk Mevlevi kaynaklar da Mümine Hâtûn ve Gevher Ha tun hakkında hemen hiç bir bilgi vermemektedirler.

Gevher Hâtun'un Mevlâna'nın çocukluk arkadaşlarından olduğu ve Bahâeddin Veled çevresinde yetiştirilip Mevlâna ile evlendirildiğine bakılırsa iyi bir eğitim ve terbiye gördüğü tahmin edilebilir. Gerçi bunların beş-altı yaşından sonraki yedi-sekiz yıllarının yolculuklarda geçtiğini de hesaba katmak gerekir. Onlar ancak Larende'de biraz huzur ve sükûna kavuşmuş görünüyorlar.

Sipahsalar ve Eflâki de ve hatta Sultan Veled'in eserlerinde Lala Şerafeddin'den de fazlaca bahsedilmemektedir. Oysa Lala Şerâfeddin'in özellikle Sultan Veled ve Mevlâna'nın ortanca oğlu Alâeddin Çelebi üzerinde hayli etkili olması gerekmektedir. Zira onlar ilk tahsil çağlarında, gençlik dönemlerine kadar olan süreyi Şam'da, dedelerinin nezâreti altında geçirmişlerdi.

Lala Şerâfeddin'in nerede ve hangi tarihte vefat ettiği ve kabrinin de nerede bulunduğu hususunda herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Belki Türbe içinde bulunan ve Horasan Erenleri diye tanınan kabirlerinden birisi ona aittir.

KİRA HÂTÛN (Mevlâna'nın İkinci Hanımı)

Mevlâna Celâleddin'in ilk eşi Gevher Hâtun'un vefatından sonra, Konya'da evlendiği hanımdır. Muzaffereddin Emir Alim ile Melike Hâtun'un anneleri olup, Konyalı bir aileye mensuptur. Mevlâna'dan önce de başından bir evlilik geçtiği ve ilk eşinin Muhammedşah ismini taşıdığı bilinmektedir. Ondan olan oğlunun ismi Emir Şemşeddin Yahya olup, kabri Türbe içindedir. Mevlâna'nın bu üvey oğlu Şemşeddin Yahya'nın kabir üzerindeki kitabesine göre O, 692 yılı (1292 m.) Rebîulahirinin 7. günü ölmüş, Mevlâna'nın ortanca oğlu Alâeddin Çelebi'nin merkadi yanına gömülmüştür.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ