Fahri ÖZPARLAK
Fahri ÖZPARLAK
fahriozparlak@yenikonya.com.tr

Eskimiş ve Eskimiye başlamış meslekler

02 Ağustos 2019, Cuma günü eklendi.

Lapçin (uzun konçlu mest ve lastikli ayaklabı), markop / merkop yemeni (burnu kıvrık, arkası basık yemeni, ökçeli terlik), Mercan terliği (İstanbul'da Mecan çarşısındaki eski kavafların diktiği burnu sivri süslü terlik), mest (yumuşak keçi derisinden, kısa konçlu iç ayakkabı), Nalın (ıslak zeminlerde giyilen sert ağaçtan iki ayaklı ve yüksek, tasm,alı terlik. Hamam nalınları dışında, gelinlere ve kadınlara mahsus olmak üzere sedef, gümüş, tel, mercan kakmalı, sırma ve inci işlemeli, aynalı olarak pek çok çeşitleri yapılmıştır.), Oğuk (çizme), Osmanlı çarığı (sağ sol ayrımsız çift yemeni), 

 

Pabuç (konçsuz ayakkabı), postal (ökçesiz ayakkabı), potin kundura (Tanzimatla moda olan ayakkabılardan), pupul (ince deriden burnu kıvrık ayakkabı), 

 

Sabuk (bir çeşit mest-pabuç), sakman (mest), sandal (ayakkabı), sarı çedik (kadın ayakkabısı), sarı çizme (yeniçeri ayakkabısı), sırma terlik (sayası sırmayla işlenmiş, burnu kalkık ökçesiz terlik), sokman (çizme), sulguç (ayakkabı), sürütme (aba terlik), şinanay (çocuk ayakkabısı), Şipidik (terlik), şirvani başmak (Şirvan işi ayakkabı), 

 

Tebdil çizmesi (padişahlara mahsus), terlik (ev içinde giyilen), tıkkır (çocuk ayakkabısı), tırkı (postal, çizme), tomak (kisa konçlu ayakkabı), topuk mesti (kadın mesti), Türkmen çizmesi, yamak terliği (sivri burunlu kaba ayakkabı), 

 

Yapık (renkli yemeni), yatık (terlik) yemeni, yeniçeri çarığı (ökçesiz, sivri ve kalkık burunlu, dilinden geçme bandı olan çarık). Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi'nde, Topkapı Sarayı Müzesi (eski) Müdürü Tahsin Öz'den aldığı bilgiyi şöyle aktarmaktadır: 

 

"Müzede bulunan pabuçlar iki kısma ayrılabilir. Bir kısmının yüzleri kadife veya diğer kumaşlardan yapılmıştır ki bunların bazılarının üzeri işlemelidir .İkinci kısım deriden yapılanlardır ki bunlar da bir takım serilere ayrılmaktadır. 

* Muhtelif renkli derilerden yapılanlar, 

* Derilerin üzerinde renkli desenler bulunanlar 

* Derilerin üzerinde karakalem desenler bulunanlar, 

* Derilerin üzerinde ipek ve tel işlemeli olanlar. 

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ