DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Memurun, işçinin, emeklinin…
Kısacası devletten ödeme alan, devlete ödeme yapan toplumdaki tüm kesimlerin; borç alacak ilişkisi olan tüm bireylerin, sofrasındaki ekmeği azalan dar gelirlilerin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aslında merak edilen mesele matematiksel enflasyon oranlarından öte; enflasyon canavarının sebep olduğu ekonomik kayıpların telafi edilip edilemeyeceği meselesidir.

Ne yazık ki enflasyonu besleyen yapısal sorunlar çözülemeden toplum olarak yüksek enflasyon maruziyetiyle yaşamaktan kurtulamayız. Bu sorunlardan mütevellit Enflasyon yükseldikçe maaşlar artar; maaşlar artıkça da bir önceki aydaki Pazar ihtiyaçlarını; bir sonraki ay karşılayamaz hale geliriz. Süreç ekonomisindeki iyileşme; hem üretici hem de tüketici tarafındaki beklentilerin iyi yönetilmesine bağlıdır. Mevcut ekonomi yönetiminin piyasalardaki fiyat istikrarını bozan; finansal istikrarsızlık, cari açık, bütçe açığı, selektif krediler, stokçuluk, vergi adaletsizliği ve kamu tasarrufu gibi sorunların çözümüne odaklanması psikolojik motivasyon olarak beklenenden daha hızlı sonuç vermeye başladı.

Açıklanan haziran ayı yıllık enflasyon rakamı; mayıs ayındaki zirve noktasından yüzde 3,8 civarında bir düşüşle geri dönmeye başladı. Yüksek enflasyonun düşüş eğilimine girmesinin kalıcılığına dair umutlarımızı artıran asıl veri ise yıllık üretici enflasyonunun; haziran ayında bir önceki aya göre düşüş trendine girmiş olmasıdır. Çünkü üreticiler üzerindeki enflasyon maliyetini her hâlükârda (maliyet+kar) fiyatlamasıyla tüketicilerin üzerine yansıtacağı için bu verilerin düşüş trendine girmiş olması çok değerlidir. Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, kafeler, sanayiciler, servisler gibi tüketicilerin hayatının zorlaştıran tüm sektörler; kar fırsatçılığından vazgeçerek dezenflasyon sürecine sahip çıkmalılar.

Elbette ki; enflasyondan beslenen ekonomik kriz fırsatçıları; Türkiye'nin dezenflasyon sürecine girmiş olmasından memnun olmayacaklar. Süreci baltalamak için ellerindeki tüm mekanizmaları kullanacaklardır. Kartelleşmiş derin ailelerin piyasa oyunlarına boyun eğmeden, ülkemizin büyümesini istemeyenlerin değirmenine su taşımadan, medyadaki kalemşörlerin algı oyunlarına gelmeden, aşağı yönlü evirilen bu sürecin tüm sorumluluğunu tek başına ekonomi yönetiminin üzerine atmadan; "ENFLASYON CANAVARINI” hem kendi hayatlarımızdan hem de gelecek nesillerin hayatından sonsuza dek çıkarmak için; başta zenginler olmak üzere hep birlikte sorumluluk almak zorundayız.

 


Yazarın Diğer Yazıları