Ömer Lütfi ERSÖZ
Ömer Lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@yenikonya.com.tr

DOĞRULUK,DOĞRULUK VE HER ZAMAN DOĞRULUK

15 Eylül 2021, Çarşamba günü eklendi.

Dosdoğru olup inandığımız İslam'a uygun yaşamak, karşılaşacağımız sıkıntıları aşmada sebat göstermek Müslüman'ın asli ve vazgeçilmez özelliğidir. Mü'minler olarak sadece Allah (c.c.)'a kulluk edip ve ancak Allah (c.c.)'tan yardım dilememiz gerekir. Allah (c.c.)'ın bizlere rehberlik etmesi için gönderdiği Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in numune-i imtisal, rol model hayatına uygun güzel ahlâk sahibi bir hayat yaşamak için çalışıp dosdoğru olmalıyız. Rabbimiz Allah (c.c.)'tır deyip, sonra dosdoğru olarak İmanların da sebat gösterip İslâm yolunda, sırat-ı müstakimde yürüyenlere, emredilenleri yapıp yasaklardan kaçınan gerçek Mü'minlere, dünyevi ve uhrevi sayılamayacak nimetler, ikramlar vardır.

 

Âyet-i Kerîmelerde: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” (Hûd sûresi, âyet:112) "Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! Derler.” "De ki: "Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” "İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer.” (İsra Sûresi âyet: 80, 83buyurulmuştur.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hadis-i şeriflerinde : "Şüphesiz ki doğruluk, (kişiyi) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı surette doğru söyleye söyleye nihayet Allah katında sıdk (çok doğru sözlü olan) kimse diye yazılır. Yalan da (kişiyi) sapıklığa, sapıklıkta cehenneme götürür. Kişi devamlı surette yalan söyleye söyle ye nihayet Allah katında yalancı diye yazılır.” (Buhari edep 69 2818, Müslim:2607) İslam hakkında nasihat almak isteyen bir şahsa, "Allah 'a inandım, de. Sonra da dosdoğru ol…” (Müslim, İman, 38.) buyurarak dürüstlüğün imandan sonra en önemli değer olduğunu vurgulamıştır.

 

Müslüman her zaman doğru, dürüst olmalı yalandan da uzak durmalıdır. Doğruluğun zıddı yalandır. Yalan; doğru olmayan, gerçeğe uymayan, uydurma söz gibi anlamlara gelmektedir. Yalanlar vesilesiyle insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları yok olur; dayanışma gücü ortadan kalkar. İnsanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. Yalan, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. Yalan yere şahitlik yapmakta en büyük günahlardandır.

 

Yalan, yalan yere şahitlik v.b. kötü davranışlar, Müslüman da bulunmaması gereken özelliklerdendir. Yalan ile gerçekler gizlenmekte şahsi menfaatler ön plana çıkarılmaktadır. Olmayan bir şey sanki olmuş gibi anlatılmaktadır. Hayatta insanoğlunun çeşitli arzu ve beklentileri vardır. Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir. Böyle bir durumda, bazı İnsanlar kendi kaderlerine razı olurken; bir kısım insanlar da arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışırlar. Yalan ve iftira, bir makamı veya elde etmek istediği şeyi başkalarından kıskanıp, zarar verme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her halükarda, dünya için önemli görülen bir şeylere sahip olma düşüncesinin neticesinde yalan söylenip, iftira yapılmakta, fitneler çıkarılmaktadır. Kötü tavır ve davranışlardan kesinlikle uzak durulmalıdır.

 

Günümüz Müslümanlarının birçoğunun bu konuda hastalıklı olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. Birçok yerde fitne ve fesadın kaynatıldığı, şahsi menfaat ve beklentiler uğruna nasıl yalan söylenip, iftiraların atıldığı bilinen vaka-i adiyedendir.Özellikle Sosyal Medyada insanlarımız çok dikkatli olmalıdır. İsmini, cismini gizleyip, hayali, çakma hesaplarla, güzel ahlak sahibi kaliteli insanlarımıza, yalan beyanlarda bulunup iftira atmaya çalışan kendini bilmez, kimliksiz, kişiliksiz, kalleş, namert ve sinsi zavallılar bulunmaktadır. Ama şu, kesinlikle unutulmamalıdır ki; Yalan ile İman kesinlikle bir arada bulunmaz.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiş, sonucunda "Muhammedü'l-Emin” olarak isimlendirilmiş, özü sözü bir, güvenilir asla yalan söylemeyen, yaşamı boyunca da doğruluk ve dürüstlükten hiç ayrılmayan bir rol model örnek olmuştur. Rabbimiz Allah (c. c.) deyip imanda, ibadette, ahlâkta en doğru ve en güzel bir hayatı yaşayan gerçek Mü'minlerden olmamız duası ile sıhhat ve afiyetler dilerim.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ