Habib Görün
Habib Görün
habibgorun@gmail.com

Melekler Görülebilir mi?

25 Nisan 2019, Perşembe günü eklendi.

Melekler,Nurdan yaratılan, Ruhani ve Nurani varlıklar oldukları için, kendilerine mahsus olan Mahiyetleri, İnsanın gözüne görülmelerine mani teşkil etmektedir.Hem gözümüzle görmediğimiz yanlız Melekler midir.? Hayır. Kendi ruhumuzu,kendi aklımızı bu gözlerimizle görüyormuyuz? Hayır. Bunlara nasıl inanıyorsak,meleklere de böyle inanmak mecburiyetindeyiz.Çünkü Allah(c.c) Kur'an da Meleklerin varlığını haber veriyor.Kur'anın her söylediği doğrudur.Bütün peygamberler de melekleri görmüşler,özellikle son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v) Melekleri görmüş onların varlığını kabul etmemizi istemiştir.Bunun için bütün Müslümanlar gözleriyle görmedikleri halde,Meleklerin varlığını kabul ederler. Kur'an da Meleklerin kanatlarının olduğundan da bahsedilmektedir.(1) Biz gözümüzle görmediğimiz halde buna da inanırız.Halbuki kanat maddi bir sıfattır.Fakat buna dayanarak manevi varlıklar olan Meleklere kuş gibi kanatlı maddi bir varlık olarak tasavvur etmek yanlış bir anlayış olur.

Çünkü Kur'anda bahsedilen Melek kanadı, kuş kanadı gibi bir kanat olmayıp vazifelerini en süratli bir şekilde görmelerine yardım eden manevi bir kanat,bir kuvvettir.

Peygamberimizin Melekleri görmesi;

Nebiler nebisi kendisine vahiy getiren Hz. Cebraili iki defa asli sureti üzerine görmüştür. Bir defalık Nebiliği sırasında,Hira da iken Cebrail'i ufukta gördü.Altıyüz kanadı doğu ile batıyı kaplamış bulunuyordu. Cebrail Peygamberimize;

‘'Ya Muhammed sen Allahın Rasülü,bende Cebrailim dedi.Bu sesi işiten ve Cebraili asli suretinde gören Hz.Muhammed (s.a.v) tahammül edemeyerek bayılıp yere düştü.(2) Kur'an bu olaya şöyle işaret eder:

‘'Andolsun ki o (Muhammed) Cebraili apaçık ufukta görmüştür.''

İkinci defa görüşü Miraç gecesinde Rasülü Ekreme refakat eden Hz.Cebrail Sidretül-Müntehada kalmış.

‘'Ya Muhammed; Ben burdan bir adım ileri gidersem muhakkak yanarım demiştir.''

Peygamberimiz bundan sonra Refrefin Refaakatinde daha ileri gitmiştir.Dönüşünde Sidretül-Müntehada Hz.Cebrail'i ikinci kez asli suretinde görmüştür.(3)Allah Kur'anda bu olayı şöyle anlatır;

‘'Andolsun ki Ona (Cebraili ) diger bir defada Hz.Muhammed asli suretinde Sidretül-Muntehanın yanında gördü.(4) Melekleri kendi Ruhani yaratılışları üzerine görmek pek güçtür. Buna insanın takati yetmez.Ancak ilahi te'yidata mazhar olan Hz.Muhammed (s.a.v) buna tahammül etmiştir.

KAYNAKLAR: 1. Fatır ayet 1, 2. a) Tabakatül Müfessirin 1/19 (4/Tekvir 23), b) Terci sarih 1/16,c) Celaleyin Haşiyesi Cemel 3/484,3. Tabakatül Müfessirin 1/9, 4. Hak dini Kur'an dili 7/4578

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ