Kazım ÖZTÜRK
Kazım ÖZTÜRK
kazim.ozturk@yenikonya.com.tr

KUR’AN’IN İLETİŞİM DİLİ

04 Mayıs 2021, Salı günü eklendi.

"Kur'an, Yaratan ile yaratılan arasında, iletişim mesajları içeren bir kitaptır”.

Bizim karşımızdakine ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz de büyük önem taşıyor. Hani meşhur bir söz vardır, "Sen ne söylersen söyle, anlatabildiklerin ancak karşındakinin anladığı kadardır” şeklinde.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) onunla aynı çağda yaşayan insanlar arasından seçilip İslâm'ı tebliğ ile görevlendirilmesi elbette tesadüf olamaz. Hz. Peygamber, İslâm'ın mesajını hedefe en iyi ulaştıracak özelliklere sahipti peygamberliğinden önce de. Bu özelliklerin en başında da "el-Emin” sıfatını taşıması geliyordu ki, Mekkeli müşrikler O'nun peygamberliğinden sonra dahi emanetlerini ona güvenerek bırakabiliyorlardı.

"İslam'a göre iletişim, boş ve anlamsız bir mesaj aktarımından ibaret değildir”

"Kur'an, yeryüzünde fesadı ve bozgunculuğu kaldırmanın, sağlıklı bir iletişim düzeni ile mümkün olabileceğini vurgular”

Hz. Muhammed (sas)'in 23 yıllık risalet görevi tebliğ ve iletişim faaliyetinden başka bir şey değildir. Sosyal iletişim gereği, Hz. Peygamberin, Mekke'de kurulan panayırlarda ve hac mevsiminde insanlarla yaptığı görüşmeler, ilahî mesajların toplumdan topluma ulaşmasını sağlamıştır. İslam'ın ortaya çıkması Arap yazısının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İlk inen ayetlerden itibaren Kur'an'da nûn (mürekkep hokkası), kalem, kırtâs (papirüs), rakk (yazı için kullanılan deri), midad (mürekkep), imla ve yazı satırları gibi o devirde henüz yaygın hale gelmemiş eğitim, öğretim ve iletişimle ilgili araç gereçler ve terimleri üzerinde durulmuş olması bu görüşü destekler mahiyettedir”

"Hz. Peygamberin veda hutbesi, kitle iletişimi açısından önem taşımaktadır. Bu tarihi konuşmayı yüz bini aşkın kişinin kolayca dinleyebilmesi için tedbirler alınmış; Rasûlullah'ın her söylediğini, Rebîa b. Ümeyye b. Halef yüksek sesle tekrar ederek geniş kitlelere ulaştırmıştır. Bu şekilde binlerce insanın Veda Hutbesini dinlemesi sağlanmıştır. Veda hutbesinin, bütün insanları ilgilendiren genel bir beyanname niteliğine sahip olması, sözlü-kitlesel iletişimin İslam'daki en etkili örneğini oluşturması bakımından önemli bir hadisedir”

"Evrensel iletişim dini olan İslam'ın en temel hedefi, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırma gayretidir. Bunun için iletişim, boş ve anlamsız bir mesaj aktarımı değil, insanlar arası ilişkiyi düzenleyerek insanı ve toplumları belli amaçlara yöneten faaliyettir”

Kur'an'daki iletişim metotlarını ise Öğüt verme, Kıssa Metodu, Tartışma Metodu, Soru-Cevap metodu başlıkları altında incelenmektedir.

Arapça konuşan bir toplum olmuştur. Yüce Allah hitap ettiği, kendilerine mesajını ulaştırdığı ve Peygamber gönderdiği bütün toplumlara aynı yöntemi uygulamış ve her topluma o toplumun dili ile hitap etmiştir.

Kur'an-ı Kerîm, Hz. Peygamber'e sözlü olarak vahiy edilmiştir. Kur'an, sözlü iletişim dilinin, güzel, yumuşak, kolay bir üslup temeline dayandırılmasını istemiştir. Kaba, çirkin ve sert sözlerle kurulan iletişimde başarı sağlanamayacağı gibi, ulaştırılması istenilen mesajın etkili olması da söz konusu değildir. Bu yüzden muhatap kim ve anlatılmak istenilen ne olursa olsun sözlü iletişim dili, gönülleri kazanabilecek nitelik ve güzellikte olmalıdır. Kur'an, insanlarla çeşitli iletişim araçlarıyla irtibat kurmuş ve mesajını iletmiştir.

Kur'an

Haktan gelen mektubu, pasajı oku,

Medenî hayat gelsin, yok olsun hüsran,

Resul kıssalarından, mesajı oku,

Ölü kalpler can bulsun, dirilsin insan!

 

Ayetler nakış nakış, oya misali,

Gönüllere işlenmiş, her bir timsali,

Hicranları bitirir, Rabbe visali,

Kur'an kılavuz olsun, durulsun zaman!

 

İnsanı inşa eder, İslamî yolda,

Kötüyü alır gider, ihsanî elde,

Sevgiye sevgi katar, irfanî kulda,

Kur'an şifa sofrası, kurulsun her an!

 

Dünyaya muhabbeti, getirecek o,

Savaşları nefreti, bitirecek o,

Dostlukların tahtına, oturacak o,

Kur'an barış kapısı, girilsin her an!

 

Sadra şifa veriyor, okundukça hep,

Hüzün sona eriyor, dokundukça hep,

Sıcaklığı sarıyor, bakındıkça hep,

Kur'an kucak açıyor, sarılsın her can!
Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ