M. Ergün ŞENCAN
M. Ergün ŞENCAN
smustafaergun@gmail.com

NEOPAGANİZM UYARISI

11 Mart 2022, Cuma günü eklendi.

Esmalardan yansıyan en güzel "Selâm” üzerimize olsun.

 

Anomali köşemizde bu hafta önemli bir konuya değineceğim. Özellikle genç nesillerimizle yani geleceğimizle ilgili paylaşımlar sunacağım. Farkında olmadan etkilendiğimiz hatta haklı bulduğumuz sosyal medya değerlerinin perde arkasında göz atacağız. Her kültür seviyesinden ve her yaş grubundan insanımızı ilgilendirmesi gereken bir kavram: Neopaganizm...

 

"Pagan” ifadesi Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir. Türkçe anlam karşılığı olarak, "köylü (yurt sakini)” diye çevrilebilir. Paganlık çok daha eski olmasına rağmen, aktif konuşulan dile Hristiyanlığın erken dönemlerinde girdi. Tapılan üç tanrıya (bkz. teslis inancı) inanmayanları, inananlardan ayırmak amacıyla kullanılan aşağılayıcı bir terimdi.

 

Neopaganlar, akademik tanıma göre, doğanın kutsanmasını merkeze alan bir hareket veya dinsel gelenekler grubudur. Bu gruplar antik pagan inançlarından törensel uygulamaları alır ve çağdaş dinsel düşünceye adapte etmeye çalışırlar. Yani Modern Paganizmin günümüzün gereksinimleri ve kaygıları üzerine eğilmek için tarihi bilgelikten faydalandığı da söylenebilir. Bu haliyle, dayatılmış kişisel deneyimlerin yaşandığı, gelişmiş büyücülük ve çok tanrılı atalar dini olarak bir bütündür. Konu bağlamında, hem eklektik hem metafizik temel fikir altyapısı, ortak hedef üzerinden oluşturulmuştur. Bunların detayına girmeyeceğiz. Yeri gelmişken şunu da belirtelim, biz Türklerin "Tengri” inancı konudan tamamen alakasızdır!

 

Dünya genelinde, Neopaganizm başlığı altında toplanan çeşitli gruplar vardır. Ancak bu farklı grupları destekleyenlerin belirli benzerlikleri paylaştıkları söylenebilir. Mesela bilinen genel uygulamada, ‘dogmatik değildir ve katı öğretilere dayanmaz' diye sunulabilir. Bir başka ortak özellik, doğa ve doğal çevre üzerine yapılan şiddetli vurgulardır. Tabiattaki kutsallığa ilişkin besledikleri hayranlık, duydukları saygı ve farkındalık bilinci kesindir. Takipçilerinin inancı, sözde kişisel deneyimlerine dayanmaktadır. Neopagan gruplarında, doğada var olan çeşitlilik, tanrıçaların ve tanrıların sayısına da yansır. Onlar da tıpkı insan toplulukları gibi, özel sosyal ortamdadırlar. Bu topluluklarda cinsiyetlerin eşitliğine büyük bir önem verilir!

 

Paganlar sık sık Şeytan'ın müritleri olmakla suçlanmışlardır. Satanistler ile aralarında benzer inanışlar varsa da İbrahimî inanışlarda tanımlanan, Şeytan gibi hepten kötü bir varlık kavramı, onların inancında yer almaz. Günümüz dünyasında onlara sempati kazandıran ilk faktör de budur. Diğeri ise tek cümlelik bir prensiptir: "Ne yapacaksan yap, ama kimseye zarar verme.” Böylece diğer insanları, kara büyü yapmadıklarına, sağlık ve iyi şans için mücadele ettiklerine kolayca inandırırlar. Doğaüstü âlemlerin pozitif enerjilerini yaydıklarını iddia ederler.

 

Gelelim uyarı kısmına, onları kendileri açıklamazsa tanımak çok zordur. Mevcut sistemdeki bilinen "kitaplı dinler” ve mensupları bellidir. Herhangi bir insanın kendi inancından haberdar olmaması düşünülemez. Oysa yazımızda bahsedilen Neopaganlar için durum böyle değil...

 

Kimin tarafında olduğumuzu ve neye inandığımızı tekrar tekrar güncellemekte fayda var!

 

Hayra karşı geliniz.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ